Fackets tidningar – seminarium i Stockholm 30 november

Seminariet omfattar ett par korta föreläsningar och ett panelsamtal mellan Helle Klein, Liv Beckström och Sverker Tirén om tidningarnas roll. Anmäl dig senast den 22 november!

Riksarkivet visade nyrenoverade lokaler i Marieberg

Vi var på plats och lyssnade på föredraget ”Från skyskrapa vid Karlaplan till atombombsäker bunker i Marieberg” och besökte en liten och intressant utställning ”Huru länge skall dessa otäcka tidningar få fortsätta?” – en utställning om tryckfrihet.

Snart öppnar Riksarkivet efter renoveringen

Lördagen den 29 oktober bjuder Riksarkivet in till öppet hus för alla som är nyfikna på de nyrenoverade lokalerna i Marieberg

Presshistoria, tryckfrihet och Gustaf Hellström

Gustaf Hellström-sällskapet anordnade den 16 oktober ett möte i Kristianstad tillsammans med Svensk Presshistorisk Förening, Publicistklubben Södra och Stadsbiblioteket i Kristianstad.

De Svenska Historiedagarna och presshistoria

Förra helgen hölls De Svenska Historiedagarna i Karlskrona. Kristina Lundgren och Lars-Åke Engblom från Svensk Presshistorisk Förening fanns bland föredragshållarna.

”Spionen” – ett barn av tryckfriheten

Lars-Åke Engblom föreläste om "Götheborgske Spionen - ett barn av tryckfriheten" på Bokmässan den 24 september.

Om pennskaft på Bokmässan

På Bokmässan den 22 september höll Birgitta Ney ett föredrag med titeln "Pennskaften om kvinnofriden på stadens gator".