Presshistoria på Bokmässan

Välkommen att besöka Svensk Presshistorisk Förening i monter B07:80 på Bokmässan i Göteborg 28/9-1/10! Föredrag om "Journalister, frihet och demokrati i presshistorien" och "Emanuel Björck, en stridbar publicist".

Nya styrelsen för föreningen

Många ledamöter i styrelsen omvaldes, men några förändringar har det blivit i Presshistoriska föreningens styrelse. Ny skattmästare är tex AnnaBritt Benjour och ny redaktör för årsboken är Torbjörn von Krogh.

Ny redaktör för Presshistorisk årsbok

Ny redaktör för Presshistorisk årsbok är Torbjörn von Krogh.

Glöm inte söka våra stipendier!

Tiden för ansökan till något av de två mediehistoriska stipendierna går ut den 1 mars 2017 och för det mediehistoriska uppsatsstipendiet gäller samma dag.

Första medlemsbrevet för året på väg…

Vi berättar i brevet om att vi planerar för ett seminarium på Kungliga Biblioteket i mars och att årsmötet är bestämt till den 9 maj på ABF-huset i Stockholm.

Stipendieutlysning – två för projektstudie och ett uppsatsstipendium

Svensk Presshistorisk Förening utlyser två mediehistoriska stipendier om vardera 25.000 kronor, samt ett mediehistoriskt stipendium på 10.000 kr för kandidat- och magisteruppsatser. Forskningen kan avse såväl den tryckta pressen som etermedierna, och behandla redaktionella, administrativa, tekniska eller ekonomiska förhållanden.

Nytt presshistoriskt år!

Förra årets firande av tryckfrihetsjubileet övergår i ett 70-årsfirande av Svensk presshistorisk förening, som har sitt ursprung i bildandet av Föreningen Sveriges tidningsmuseum 1947.

Dödsdömd av kungen 1779

Mats Hayen föreläser om det Halldinska tryckfrihetsmålet, på Stadsarkivet den 14 december.

Julklappstips: tidskriften Parnass med rabatterat pris

Medlemmar av Presshistoriska Föreningen erbjuds just nu att prenumerera på tidskriften Parnass till rabatterat pris.