De Svenska Historiedagarna och presshistoria

Förra helgen hölls De svenska historiedagarna i Karlskrona. Kristina Lundgren och Lars-Åke Engblom från Svensk presshistorisk förening fanns bland föredragshållarna. Ingemar Lönnbom har skrivit en läsvärd rapport om dagarna och om presshistoria i Karlskrona på sin blogg.

Så här skrev han:
”Ytterligare ett föredrag med lokalt intresse hölls av Kristina Lundgren, docent i journalistik och aktiv i Svensk presshistorisk förening. Det handlade om “Carlscronas Wekoblad” som den första stavningen lydde. Åhörarna fick bland annat veta att den var en av de första lokala nyhetstidningarna i landet och att den under långa tider drevs av kvinnor, änkor till uppenbarligen mindre livskraftiga bok- och tidningstryckare i örlogsstaden. Intressant var också att Kristina Lundgren tyckte sig kunna se att pressfriheten 1766 inte fick någon stor inverkan på innehållet i tidningen. Karlskrona Veckoblad som grundades redan 1754 bytte så småningom namn till Karlskrona-Tidningen och upphörde 1935.”

Läs hela texten om De svenska historiedagarna på bloggen – lonnbom.se

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *