När första kammaren bet i surt äpple

”När förstakammarhögern bet i det sura äpplet – och de moderata skapade en samlad högerpress”. Under den rubriken berättade föreningens sekreterare Tomas Odén efter själva årsmötesförhandlingarna i onsdags om hur rösträttsfrågan enade högertidningar i början av 1900-talet.

Och visste ni att det inte bara var New York Times utan alla medier som undanhöll information om USA:s förestående invasion av Grisbukten för 60 år sedan? Ett ovanligt tydligt exempel på när medierna inte höll sig konsekvensneutrala. Mer om det här lär vi snart kunna läsa i bok och årsbokskapitel av årets stipendiat Erik Fichtelius.

Även de andra två stipendiaterna, Fredrik Nejman och Mikael Bergling, berättade om hur de tänker lägga upp arbetet med att granska löpsedlar. Och uppsatspristagare Robin Andersson redogjorde för hur han och studentkollegan skrev om Aftonbladets och Svenskans rapportering om luftskeppet Hindenburg.

Mer om årets stipendiater och uppsatsvinnare kan du läsa här!

Vid förrförra sekelskiftet hade inte alla män rösträtt. Högern var emot detta. Bara vuxna män som ägde eller arrenderade en gård av ett visst värde, eller hade en årsinkomst om minst 800 kronor var röstberättigade, vilket utestängde hälften av alla män. Men genom diverse kampanjer av några tidningsägare och chefredaktörer lyckades dessa övertyga de starkt splittrade högertidningarna att ändå till slut kämpa för att ge alla män rösträtt, inte bara de rika.

Hela denna process skriver medieforskarna Tomas Odén och Lennart Weibull utförligt om i årets årsbok. Detta efter ordentliga djupdykningar i arkiven.

-Allmän rösträtt för män klubbades 1911, alltså tio år innan kvinnor i Sverige också fick rösträtt, berättade Tomas Odén under Zoommötet.

Estradkören, Göteborgs universitet


(Så här glada blev inom parentes kvinnorna när de fick rösträtt, allt enligt en helt färsk inspelning från Estradkören i Göteborg. Klicka på länken och lyssna!)

-En av redaktörerna som starkt bidrog till förändringarna för män var Axel Jäderin, som reste runt i Västergötland för att övertyga tidningarna där om den proportionella valmetodens förtjänster. Syftet var att genom lokalpressen sätta press på ett par inflytelserika riksdagsmän från trakten.

Högerledaren Arvid Lindman

Högerledaren Arvid Lindman var den som lotsade förslaget om allmän rösträtt för män genom riksdagen.

För den som vill fördjupa sig i hur pressen såg ut på denna tid rekommenderas läsning av Mediehistorisk Årsbok 2021! Visste ni till exempel att Svenska Dagbladet var liberal, men just vid denna tid stegvis började skifta till moderat? Eller att det var Stockholm Dagblad som införde luciatävlingar och döpte Mickey Mouse till Musse Pigg?

Söndags-Nisses tecknare om hur första kammaren till slut tvingades bita i det sura äpplet och godkänna allmän rösträtt för män

Åke Pettersson

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *