Årsmöte, utställning och stipendiepresentationer

 

Två Abbiphone kristallmottagare med uttag för hörlurar, varav en i miniatyrformat. En del har hänt sen 1920-talet. Men vad händer i framtiden? Se  Subject:Hello på Tekniska museet!

Dags årsmöte. Datum blir, som redan tidigare har meddelats, tisdagen den 9 maj. Vi ses på Tekniska museet, Museivägen 7, Norra Djurgården, Stockholm kl 18.00.

Förutom stadgeenliga årsmötesförhandlingar får du lyssna till korta presentationer av våra stipendiater och vår uppsatspristagare (se mer HÄR!).

Vi bjuder på fika och som avslutning finns det möjlighet för dem som önskar att se Subject: Hello, en interaktiv utställning som tar besökarna till en resa genom historien, nutiden och framtiden och som låter oss utforska hur människan tagit hjälp av teknik för att kommunicera de senaste 200 åren.

Vi hoppas på god uppslutning på plats men om du inte har möjlighet att komma kan du delta i årsmötet och lyssna till presentationerna via zoom. Länken hittar du HÄR!

Dagordningen har du här under (och i utskickat Medlemsbrev nr 1):

 1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för mötet.
  2. Mötets behöriga utlysande.
  3. Styrelsens verksamhetsberättelse.
  4. Fastställande av balansräkning och resultaträkning.
  5. Revisorernas berättelse.
  6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  7. Fastställande av årsavgift.
  8. Val av ordförande och vice ordförande.
  9. Val av ytterligare sju styrelseledamöter och tre suppleanter. Så långt möjligt skall dessa representera föreningens fyra medlemskategorier (§ 3).
  10. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant.
  11. Val av valberedning.
  12. Övriga frågor.
(Abbiphone tillverkades av Abbey Industries Ltd., London i början av 1920-talet. Enligt en reklam i Radio-Amatören Nr. 2 1 maj 1924, såldes Abbiphone för 20 kr. i Sverige som: ”Världens bästa och minsta kristallmottagare- inklusive antenn, postförskott portofritt”. Säljaren var aktiebolaget Bibliotekshandeln, Biblioteksgatan 12, Stockholm 7. För att lyssna på en ”Abbiphone” krävdes hörlurar. I samma reklam såldes Nespers hörlurar för 16 kr., som tillbehör till ”Abbiphone”. Kristallmottagare var populära i de svenska hemmen. De var billiga och om mottagningsförhållandena var gynsamma och om man hade en bra antenn kunde man även ta emot utländska kanaler med dem. Kristallmottagare skiljer sig från modernare mottagare framförallt för att de inte kräver någon ström från elnätet eller batterier. En av förutsättningarna för god mottagning var att radiosändarna var tillräckligt nära och signalen stark nog för att mottagarkretsen skulle kunna alstra ljud i hörlurarna. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.)

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *