Årsmötet: Fem nya i styret


(Christian Catomeris berättar om sitt stipendiearbete. Intresserad åhörare Elisabeth Sandlund, ordförande i Mediehistorisk förening. Foto Torbjörn von Krogh)

Årsmötet:
Fem flitiga avtackades, fem nya välkomnades

Med tanke på pandemin blev det ett välbesökt årsmöte som hölls i god stämning i Palmesalen på ABF, Sveavägen i Stockholm. Till stämningen bidrog också ett antal deltagare via det numera flitigt använda Zoom.

Och styrelsen fick hela fem nya medlemmar efter avgående Kristina Lundgren, Eva Jais-Nielsen, AnnaBritt Benjour, Johan Hirschfeldt och Torbjörn von Krogh. De ersätts av Tomas Odén, Jan Örnéus, Gunnar Nygren, Ulrika Holgersson och Karin Milles.

Som utlovat berättade först årets stipendiater Bertholof Brännström, Christian Catomeris och Eskil Vesterlund om hur de lagt upp sina projekt.

Bertholof hördes och sågs digitalt och kunde ändå visa upp flera upplagor av proggrörelsens husorgan Musikens Makt, vars åttaåriga historia han undersöker. En tidskrift där en känd medverkande sångerska och skribent kunde uteslutas för ha bytt till ett mer kommersiellt skivbolag. Så var också Musikens Makts största fiender Bert Karlsson och Stickan Andersson.

(Bertholof Brännström sågs och hördes digitalt om Musikens Makt. Foto:Torbjörn von Krogh)

Christian Catomeris har redan besökt Göteborg, där han grävt djupare i Ingrid Segerstedt Wibergs arbete som journalist. Det var egentligen först som 80, 90-åring hon blev verkligt känd och erkänd, kanske mest som stridbar debattör. Men det  är framför allt Segerstedt Wibergs journalistik Catomeris intresserar sig för. En hel del av detta kommer vi att få läsa mer om i nästa års årsbok.

Det kunde nye årsboksredaktör Anders Franck berätta, Anders som vi bara kunde höra, inte se via Zoom. Flera andra spännande skribenter kommer att kunna läsas – två var med under årsmötet i Palmesalen: Birgitta Ney, som skriver om Sveriges mest beresta journalist, ganska okända Eira Hellberg, och Eva Åsén Ekstrand som skriver om Smålänningens Jul.

 

DANMARK FÖRST I NORDEN

Avgående årsboksredaktör Torbjörn von Krogh redogjorde sedan för hur idén om speciella läsarombudsmän växte fram i USA. Först i Norden blev danska näringslivsbladet Börsen, som hade en jurist som läsarombud. Tio år senare blev Svenska Dagbladets Bengt Erlandsson det första läsarombudet i Sverige, detta på initiativ av chefredaktören Hans Zetterberg.

Allt om utvecklingen därefter finns att läsa här i årets årsbok, som har titeln ”Lyssnade medierna på användarnas kritik?”

Innan själva årsmötet hann också årets uppsatsstipendiat Eskil Vesterlund berätta om sin uppsats, som handlar om opinionsundersökningar förr i tiden. Om hur de framför allt fått nya betydelser genom åren och numera fungerar mest som valprognoser.
Både Vesterlunds uppsats och mer om stipendiaterna kan du läsa här!

(Avgående, mångårige sekreteraren i föreningen – Kristina Lundgren – berättar om ”Sverige läser”, en ny skrift av DELS, De litterära sammanslutningarnas organ, som ska få Sverige att läsa mer Foto:Torbjörn von Krogh)

 

Valberedningens två ledamöter Lars-Åke Engblom och Birgitta Ney fick en del att stå i, när det visade sig att hela fem ledamöter (se ovan) ansåg att det var dags att överlämna styrelsearbetet till nya krafter.

Resultatet kan vi berätta lite mer om här:
Tomas Odén, som ersätter trotjänaren Kristina Lundgren som sekreterare, är tidigare medieforskare från Göteborgs universitet och lärare vid JMG, Jan Örnéus, som ersätter AnnaBritt Benjour som kassör, är lektor vid journalistutbildningen på Södertörns högskola, Gunnar Nygren är medieprofessor emeritus vid Södertörns högskola, Ulrika Holgersson arbetar som lektor vid mediehistoriska utbildningen vid Lunds universitet och Karin Milles är språkvetare och lektor  i svenska vid Södertörns högskola.

De avgående styrelseledamöterna avtackades med blommor och bokpresenter av ordförande Elisabeth Sandlund.

Vid årsmötet behandlades också en motion av medlemmen Carl Junback om att föreningen borde göra ett tillägg i stadgarna, verka för att också bevara yttrandefriheten, detta med hänvisning till den sorgliga utvecklingen i Europa och världen. Motionen bifölls som tillägg till stadgarnas paragraf 2 angående föreningens syfte och uppgifter enligt följande lydelse: (att) ”Följa utvecklingen inom tryckfrihet och yttrandefrihet”.
Beslutet skall bekräftas vid en andra läsning av stadgarna i samband med årsmötet 2021.

Åke Pettersson (med via Zoom)

—————————————

Och här den nya styrelsen för Svensk Mediehistorisk förening:

Ordförande: Elisabeth Sandlund  (omval)
Vice ordförande/webbred: Åke Pettersson (omval)
Sekreterare: Tomas Odén (nyval)
Skattmästare: Jan Örnéus (nyval)
Årsboksredaktör: Anders Franck (omval)
Ordinarie ledamöter: Fredrik Stiernstedt (omval)
Göran Svensson (omval), Ulrika Holgersson (nyval)
Suppleanter: Ola Sigvardsson (omval), Björn Asker (omval) ,
Gunnar Nygren (nyval), Karin Milles (nyval) .

Revisorer: (omvalda) Ulf Eriksson, Sanna Linden
Revisorssuppleanter: (omvalda) Jens Karlsson, Staffan Sundin
Valberedning: Lars-Åke Engblom (omval), Birgitta Ney (omval), Maria Edström (nyval)

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *