Dags söka de mediehistoriska stipendierna! Och tävla om uppsatspriset!

Två mediehistoriska stipendier om vardera 40 000 kronor

Det är dags att söka 2023 års stipendier, som vi höjde vid senaste utdelningen i maj 2022 till 40 000 kronor vardera. Då delade vi faktiskt dessutom ut tre stycken stipendier (vilket även har hänt någon gång tidigare, när ansökningarna var svåra att skilja åt). Tidigare låg de två forskningsstipendier på 25 000 kronor. Och du som är student – glöm inte att försöka vinna uppsatspriset!

Här detaljerna om vilka projekt som kan komma ifråga för forskningsstipendierna:

Det handlar framför allt om väl avgränsade projekt, stipendierna är inte avsedda för avhandlingsarbete eller som tryckningsbidrag. Forskningen kan avse såväl den tryckta pressen som etermedier och digitala medier, och behandla redaktionella, administrativa, tekniska och ekonomiska förhållanden.

Ansökan ska innehålla beskrivning av forskningsuppgiften samt plan och kostnadsberäkning för studierna. Ansökan (max 2 A4-sidor, inga bilagor) ska vara föreningen tillhanda senast tisdagen den 28 februari 2023 och skickas till ordföranden för föreningen, e-postadress elisabethsandlund@gmail.com . Besked meddelas under senare hälften av mars.

Glöm inte att ange tydliga kontaktuppgifter, även postadress och telefon!

Förfrågningar kan ställas till föreningens ordförande Elisabeth Sandlund, tel 0709-73 49 12, e-post elisabethsandlund@gmail.com eller till vice ordföranden Åke Pettersson, tel 0705-20 55 33, e-post ake.petson@gmail.com

Vem som fick stipendierna 2022 kan du läsa HÄR! Och mer om dem HÄR!

GLÖM INTE UPPSATSPRISET!
Och sedan några månader utlyser vi också – som vi tidigare meddelat – ett mediehistoriskt uppsatspris på 10 000 kronor för kandidat-, magister- och masteruppsatser. Uppsatsen ska vara framlagd och godkänd under 2022, det vill säga fram till vårterminens start 2023. Priset tilldelas en historiskt inriktad studie av medier, såväl tryckta medier som etermedier och digitala medier, och kan ägnas journalistik och/eller redaktionella, tekniska och ekonomiska förhållanden. Uppsatsen ska ha medier som studieobjekt och kan vara skriven inom olika högskole- och universitetsämnen.

Ansökan med personuppgifter (glöm inte postadress och telefon), intyg undertecknat av handledaren om att uppsatsen är godkänd, samt uppsats ska vara föreningen tillhanda senast tisdagen den 28 februari 2023. Ansökan sänds till föreningen c/o Maria Edström med e-postadress: maria.edstrom@gu.se

Uppsatserna kommer att bedömas av en arbetsgrupp i föreningens styrelse. Beslut meddelas inför föreningens årsmöte i maj 2023. Eventuella frågor besvaras av maria.edstrom@gu.se

2022 års uppsatsprisvinnare hittar du HÄR! Och alla tidigare HÄR!

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *