Det digitala som mediehistorisk utmaning

Välkommen till en kväll om internet och de digitala medierna i mediehistorisk betydelse för vårt sätt att skriva (medie)historia!

Här programmet mer i detalj:

Vi får höra fyra korta inledningar med olika perspektiv på frågan:

Lars Ilshammar: Att välja ut, lagra, ha rätt att använda och bevara material från internet Foto: Jann Lipsa

Vad innebär den digitala utvecklingen för arkiv och bibliotek? Kan samtidens digitala kultur bevaras och göras tillgänglig för framtida forskning? Hur arbetar KB för att samla in den digitala domänen? Lars Ilshammar inleder med en diskussion av dessa frågor.
Lars Ilshammar är historiker och biträdande riksbibliotekarie vid Kungliga Biblioteket i Stockholm.

Rasmus Fleischer: Om att skriva samtidens näthistoria

Hur kan man använda internet och digitala medier som källor i mediehistorisk forskning? Rasmus Fleischer diskuterar denna fråga utifrån ett pågående forskningsprojekt, ”Digital ogräsrensning: Historiska perspektiv på reglering och självreglering inom internetbranschen”.

Rasmus Fleischer är historiker vid Stockholms universitet.

Anna Orrghen: Det digitala i svensk konsthistorieskrivning

Hur har den digitala konsten behandlats i svensk konsthistorieskrivning? Anna Orrghen resonerar kring vad som har undersökts, vad som inte har undersökts och vad det kan innebära för hur man kan förstå digital konst.

Anna Orrghen är lektor i konstvetenskap vid Uppsala universitet.

Fredrik Norén: Mediehistorisk forskning med digitala metoder: samhällsinformationens formering i Sverige 1965-1975.

Vad innebär digitala metoder och hur kan man använda sig av dem för att bedriva mediehistorisk forskning? Varför är det viktigt att utveckla vår kunskap om dessa metoder och hur kan det bäst göras? Utifrån sin avhandling om samhällsinformationens formering i Sverige under åren 1965 till 1975 samt pågående forskningsprojekt belyser Fredrik Norén dessa frågor.

Fredrik Norén är förste forskarassistent på Humlab vid Umeå universitet

Arrangör: Svensk Mediehistorisk Förening och Kungliga Biblioteket
Tid: torsdag den 20 februari kl. 18 – 20
Plats: KB:s hörsal, Humlegårdsgatan 26, Stockholm

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *