En barock nyhetsmarknad

Det är närmare bestämt Heiko Froste, professor i stadshistoria på Stockholms universitet, som föreläser om hur nyhetsförmedlingen skedde förr i tiden. Detta kl 16-17 på Riksarkivet denna tisdag. Kontaktperson för evenemanget är Karin Borgkvist Ljung.

Heiko Droste, professor i historia särkilt stads- och kommunhistoria

Så här skriver de om föreläsningen:

En barock nyhetsmarknad

Öppen föreläsning på Riksarkivet Marieberg
Under stormaktstiden fick människor i Sverige ta del av en
europeisk nyhetsmarknad, där tryckta och handskrivna tidningar
samt nyhetsbrev utgjorde basen för något nytt: samtidighet.

Det blev möjligt att participera i en aktuell nyhetskultur och att hålla
sig uppdaterad om den historia som pågick i andra länder.
Samtidigt var aktuella nyheter sedan lång tid tillbaka del av en
annan marknad, som pågick med hjälp av partikulära
korrespondenser.

På denna marknad etablerades och förstärktes
personliga relationer (vänskaper) som sedan kunde användas
för att främja andra syften.

Föredraget kommer att beskriva båda dessa marknader och
deras samspel – ett samspel som fortgår även idag.

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *