Hilda Sachs brev till Hinke Bergegren

Kära vän, hvad jag tänker på dig!Hilda Sachs brev till Hinke Bergegren

Så lyder titeln på Ellinor Mellanders brevsamling från journalisten och feministen Hilda Sachs (1857-1935) – en bok som innehåller Sachs brev till vännen, älskaren och kollegan Hinke Bergegren (1861-1936).

Boken är en unik dokumentsamling från 1800-talets sista och 1900-talets första år, då kampen för demokrati och kvinnans politiska rösträtt gick in i ett avgörande skede. De uppmuntrade varandra och samspelade mot ett mer jämställt och jämlikt samhälle.

Förord och Efterord
Breven är försedda med en inledning, kommentarer och efterord av Ellinor Melander. Många av samtidens nyckelpersoner figurerar i breven och presenteras i en utförlig personförteckning. Boken kan läsas fristående eller som en uppföljare till Melanders biografi Frisinnad och omutligt modig: En biografi om Hilda Sachs (Gidlunds, 2018), som vi berättade om här på hemsidan för ungefär ett år sedan!

Lite om Ellinor
Ellinor Melander är FD i idéhistoria. I sin senare forskning har hon intresserat sig för Hilda Sachs och andra kvinnliga journalister och rösträttskvinnor. Det har resulterat i ett antal artiklar, en biografi och i denna bok. Hon har varit förste arkivarie i Riksarkivet och ansvarig för Sveriges Pressarkiv. Åren 2002 2012 var hon redaktör för Presshistorisk årsbok, numera Mediehistorisk Årsbok.

Ellinor berättade också om sin tidigare bok vid ett seminarium i Stockholm i våras. Här kan du läsa hela hennes föredrag från det seminariet!

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *