Historiskt styrelsemöte

Därför utlyser vi inom kort 2019 års två mediehistoriska stipendier på 25 000 kronor vardera. Håll koll på hemsidan!

Uppsatsstipendiet på 10 000 kronor har vi redan flaggat för.

Transparenstema
Innehållet i nästa årsbok ser väldigt spännande ut: bland annat kommer den att innehålla ett minitema om redaktionell transparens med fyra kapitel – ett om läget vid 1800-talets slut, ett annat till exempel om Aktuellts Öppna redaktion ett par år under 2000-talets början.

Årsboken beräknas vara klar i slutet av april, berättade årsboksredaktör Torbjörn von Krogh. Och någon vecka senare presenteras delar av innehållet i samband med årsmötet i maj.

Mediehistorisk manifestation
Men redan i början av året – kanske i början av mars – uppmärksammar vi att vi då är en mediehistorisk förening, det vill säga även till namnet (förvisso har vi sedan länge intresserat oss också för etermedierna och delvis de digitala medierna). Exakt hur vi manifesterar namnbytet är ännu en hemlighet.

I april hålls äntligen seminariet om ”Journalister i litteraturen”. Det vill säga ett upplägg snarlikt det som hölls i Lund i våras. Då kanske även vår tidigare årsboksredaktör Ellinor Mellander berättar om sin bok om journalisten med mera Hilda Sachs.

Foto: Torbjörn von Krogh. Från vänster ordförande Elisabeth Sandlund, Fredrik Stiernstedt, Kristina Lundgren, Eva Jais-Nielsen, Åke Pettersson, Anna-Britt Benjour, Ola Sigvardsson, Anders Franck och nacken på Elin Gardeström.

Delvis ja till ArtikelSök
Vid mötet sa styrelsen också ja till BTJs förslag om att deras ArtikelSök får länka till de pdf-filer vi lagt ut här på hemsidan från de senare årens upplaga av vår årsbok. Databasen ArtikelSök finns företrädelsevis på olika slags bibliotek: folk-, skol-, forsknings- och högskolebibliotek.

ArtikelSökville egentligen ladda ner pdf:erna till deras egen databas, men det sa vi nej till eftersom vi inte frågat om tillstånd till detta när vi bett att skribenterna ska medverka i årsboken. Nu får de som vill använda ArtikelSöks referenser alltså själva leta upp den aktuella artikeln i årsboken.

Betala medlemsavgiften!
Vid det historiska styrelsemötet berättade kassör Anna-Britt Benjour att vi just nu har 341 medlemmar.

Tråkigt dock att en hel del av dem ännu inte betalat medlemsavgiften! Skärpning!

Samtidigt kan vi trösta oss med att vi har ett 30-tal tidningar och mediekoncerner också som en sorts betalande medlemmar. Och med att ekonomin i föreningen är fortsatt stark!

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *