Internet – en mediehistorisk utmaning?

Lars Ilshammar, KB, om utmaningen internet:
Räta ut frågetecknet!

Frågetecknet i seminarierubriken – Internet en mediehistorisk utmaning? – bör omedelbart rätas ut. Så sammanfattade biträdande riksbibliotekarien Lars Ilshammar ett samtal på Stockholms universitet om webbsidor som källor och som studieobjekt.

Problemen med att bekosta, välja ut, lagra och ha rätt att använda lagrat material från internet är stora framhöll Lars Ilshammar. Kungliga bibliotekets resurser används främst för att hantera tryckt material.

SAMMANHANGET UTEBLIR
Det digitala material som samlas in gäller myndigheter och yrkesmässiga utgivare, inte de sociala medieplattformar som alltmer av påverkar medielandskapet. I en del insamlingar kommer inte bilder och material bakom betalväggar med, i andra visas enbart en artikel och inte sidan eller sajten den ligger på. Sammanhanget uteblir.

Upphovsrättsfrågor är inte lösta, tillgängligheten är begränsad och avgränsningarna mellan nationellt/internationellt och privat/offentligt svåra att definiera.

DIGITAL OGRÄSRENSNING
Lars Ilshammar, som tidigare forskat om teknikhistoria, var inbjuden till seminariet av ekonomhistorikerna Klara Arnberg och Rasmus Fleischer samt idéhistorikern Annika Berg.

En historisk kvartett: Rasmus Fleischer, Lars Ilshammar, Annika Berg och Klara Arnberg. Seminariet hölls i biblioteket på Institutionen för kultur och estetik.

De tre presenterade sitt gemensamma projekt ”Digital ogräsrensning: Historiska perspektiv på reglering och självreglering inom internetbranschen” vars källlmaterial bland annat utgörs av webbsidor från tiden för millennieskiftet. Trion studerar utvecklingen av kommersiell självreglering på nätet avseende pornografi, medicin/hälsa och politisk extremism.

UTMANANDE WEBBSIDOR
För att kunna värdera webbsidor som källor i ett projekt som detta gäller det att förstå hur internet vuxit fram framhöll historikerna. Så lagrade (eller raderade) webbsidor utgör utmaningar både som källor till sakfrågor och till nätets historia.

Torbjörn von Krogh (text och bild)

Affisch som inbjöd till samtal:

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *