Klas arkivmaterial slapp sopcontainern

Den som inte ger upp i första taget kan få äldre pressmaterial arkiverat. Det bevisar nu journalisten och tidigare DN-medarbetaren Klas Gustafson i Stockholm.

I somras vände Klas sig till Presshistorisk förening och berättade att hans släkting – journalisten Sven Jansson (1897-1989) – lämnat efter sig en del tryckt material från DN. Det handlade bland annat om ”Dagens Nyheters stilar” 1941 och 1949, rubrikböcker och DN:s typografiska mätsticka (se bilden!).

Själv hade Klas material från sin utbildning på Journalisthögskolan i Stockholm 1969-71, som han ville bli av med inför sin flytt. Närmare bestämt elevtidningen JH-anmälan 1970-71, som han var redaktör för, och det mer interna kontaktorganet PRAKT-bullen, som han också redigerat och distribuerat.

Tyvärr har Svensk Presshistorisk förening inga egna lokaler eller arkiv, tvingades vi som vanligt svara. Men påpekade att här på hemsidan finns en del information om de arkiv som kan vara tänkbara för presshistoriskt material. Och vi rekommenderade också Klas att ta kontakt med Riksarkivet när det gällde materialet från Sven Jansson. Kanske kunde dessutom Fojo vara intresserat av hans eget material från journalistutbildningen.

Dock fanns inget sådant intresse, visade det sig så småningom.

Men Klas gav inte upp och har nu lyckats få KB (Kungliga biblioteket) att ta hand om materialet från Sven Jansson!

Grattis! Kul!

Nästa steg är att försöka få Stockholms universitet att ta hand om Klas JH-material, eftersom universitet numera är huvudman för journalistutbildningen. Vi följer med spänning nästa akt i detta ”donationsdrama”.

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *