Lite om PON när PO-turnén avslutades

Duon Ola Sigvardsson och Torbjörn von Krogh kompletterades med Lena Hörngren, som suttit elva år i PON (Foto: Åke Pettersson)

-Det är viktigt att den nya Medieetiska nämnden (MEN) kommer att fungera som PON, Pressens opinionsnämnd – det vill säga jobba helt avskild från nya MO – Allmänhetens Mediombudsman.

Det sa Lena Hörngren, nytt inslag i ”PO 50 år-turnén”, som avslutades i går tisdag (26/11) i Mediehistorisk förenings regi.

Lena Hörngren satt under två perioder i PON, vilket var ovanligt. Och hon ansåg det var viktigt att PO inte deltog i PON:s diskussioner om en sak skulle frias eller fällas.

PO, som hann fylla 50 år innan ämbetet försvinner vid årsskiftet, avslutade igår sin turné intressant nog i det hus där PO en gång satt precis som Tidningsutgivarna,TU, TT med flera redaktioner i det som då kallades Pressens Hus vid Kungholms torg i Stockholm. Idag kan det kanske kallas den Kristna Pressens hus och mötet hölls på tidningen Dagens redaktion. Elisabeth Sandlund – ordförande i Mediehistorisk förening -fungerade som moderator.

I veckan utnämndes formellt nuvarande PO, Ola Sigvardsson, till MO, Allmänhetens Medieombudsman, som drar igång efter årsskiftet och även tar hand om etiska frågor för etermedierna och de nättidningar som ansluter sig till det frivilliga etiska systemet.

Och Sigvardsson berättade som veckan före i Malmö och Göteborg om sin verksamhet. Se vidare vårt referat från Malmö i den här länken! Där kan du också läsa om Torbjörn von Kroghs berättelse om POs 50 år i etikens tjänst.

Pressens opinionsnämnd har ju funnits mer än dubbelt så lång tid som PO. Fyllde 100 år 2016. Och Lena Hörngren berättade om sina sammanlagt elva år i nämnden. Hon lovordade inte minst domarna som satt i nämnden. De var mycket duktiga på att strukturera ärendena, så att besluten blev begripliga i nämnden, vars medlemmar kunde ha lite olika infallsvinklar och sätt att se på etiken.

-Det hände att jag var säker på hur jag skulle ställa mig när jag kom till mötet. Men sedan insåg att jag kanske hade tänkt lite fel, och därför ändrade min inställning. Såg saken på ett lite annat sätt, sa Hörngren.

-Jag tror det hände en gång att jag reserverade mig mot ett beslut i nämnden.

Lena Hörngren

-Det var väldigt kul att diskutera etiska frågor. Det var ju inga paragrafer som skulle tolkas utan vi fick resonera oss fram till olika ställningstaganden, vilket ibland kunde ta sin tid, men var väldigt lärorikt, avslutade Lena Hörngren.

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *