Mediehistoriska stipendier 2017

Styrelsen för Svensk Presshistorisk förening beslöt vid sammanträde den 21 mars 2017 att utdela årets två mediehistoriska stipendier till

Lena Berggren, Umeå för en studie av ultranationalistisk nyhetsrapportering igår och idag
samt till
Göran Jonsson, Stockholm för en studie av Orkesterjournalen och dess förmåga till överlevnad från starten 1933 till att idag vara världens äldsta, ännu levande jazztidskrift.

Vi gratulerar och kommer att träffa dem på årsmötet den 9 maj!

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *