Medlemsbrev nr 3 iväg

Stödjer och stimulerar press- och mediehistorisk forskning
www.presshistoria.se MEDLEMSBREV 3/2018

Hösten är här och med den 2018 års tredje medlemsbrev med information från årsmötet och om kommande aktiviteter.

ÅRSMÖTET
Föreningens årsmöte ägde rum den 23 april. Ett första beslut om att ändra namn till Svensk Mediehistorisk Förening fattades med acklamation. Den nya styrelsen består av Elisabeth Sandlund, ordförande, Åke Pettersson, vice ordförande, Kristina Lundgren, sekreterare, Torbjörn von Krogh, årsboksredaktör, AnnaBritt Benjour, skattmästare, Anders Franck, Johan Hirschfeldt, Eva Jais-Nielsen och Elin Gardeström, ledamöter, samt Ola Sigvardsson, Fredrik Stiernstedt och Pär Nilsson, suppleanter. Birgitta Ney och Nina Linder hade avböjt omval.

BOKMÄSSAN
Föreningen deltar även i år på bokmässan och delar liksom tidigare år monter med Gustaf Hellström-sällskapet. Du hittar oss på De litterära sällskapens område. Vi bidrar med två föredrag på DELS-scenen. Torsdagen den 27 september kl 12.30 talar Torbjörn von Krogh om ”Carl Lindhagen – tydlig och tung mediekritiker år 1910” och söndagen den 30 september kl 14.00 talar Kristina Lundgren om ”Journalisten Tora Garm i bolsjevismens Petrograd 1918”.

VIKTIGT MEDLEMSMÖTE OCH SPÄNNANDE FÖREDRAGSKVÄLL
Måndagen den 29 oktober kl 17.30 träffas vi i Finlandshuset, Snickarbacken 2-4 (vid Birger Jarlsgatan 35) för ett medlemsmöte där namnändringen är uppe för det andra och slutgiltiga beslutet. Blir det ja träder namnbytet i kraft vid årsskiftet. Efter medlemsmötet blir det en kort paus med möjlighet att utnyttja Finlandshusets café för lättare förtäring.
Kl 18.30 inbjuder vi tillsammans med Finlandsinstitutet till föredrag och samtal om pressens bevakning av finska inbördeskriget 1918. Talare är Tobias Berglund, forskare i modern politisk historia vid Uppsala universitet, och Niclas Sennerteg, författare och journalist. De har nyligen utkommit med boken ”Finska inbördeskriget”. Seminariet modereras av Åke Pettersson.

JOURNALISTER I LITTERATUREN
Det tidigare aviserade seminariet på detta tema i Stockholm har av praktiska skäl skjutits till vårterminen. Mer information kommer på hemsidan www.presshistoria.se och i nästa medlemsbrev som skickas ut kort efter årsskiftet.

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *