Nytt medlemsbrev ute Glöm inte betala medlemsavgiften!

www.mediehistoria.se MEDLEMSBREV 2/2019

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE OCH SEMINARIUM
Föreningens årsmöte äger rum tisdagen den 14 maj 2019 i Radiohuset, Studio 5. Vi inleder kvällen kl 17:30 med att diskutera frågan

Vill medierna ha insyn i sin verksamhet?
Redaktionell öppenhet är ett tema i föreningens mediehistoriska årsbok 2019. I panelen ingår Erik Edoff, som skrivit i årsboken om transparensen på 1880-talet, Torbjörn von Krogh som behandlat mitten av 1900-talet och Tove Hanell, som skrivit om SVT:s experiment 2007 – 2009 Öppen redaktion. Vidare medverkar Anna Hedenmo, SVT, som varit Publicistklubbens ordförande 2017 – 2019. Moderator är Birgitta Ney.
Efter en kort paus med förfriskningar vidtar årsmötet med sedvanliga beslutspunkter (se nedan!). Då kommer också årets stipendiater att belönas och få tillfälle att presentera sina projekt.
Anmälan till seminariet och årsmötet görs senast fredagen den 10 maj till sekreteraren Kristina Lundgren per e-post irma.lundgren@gmail.com .

STIPENDIATERNA UTSEDDA
Vid styrelsens möte den 11 mars beslöts att årets forskningsstipendier på vardera 25 000 kronor tilldelas Emil Stjernholm, Malmö, för projektet Anslagstavlan – en studie om förmedlingen av audiovisuell samhällsinformation i svensk public service-television och SVTs roll som språkrör åt svenska myndigheter, samt Eva Åsén Ekstrand, Gävle, för Smålänningens Jul (1925 -) – en studie om tidskriftens förhållande till sin samtid och det offentliga rummet, samt medverkande författare och illustratörer. Det mediehistoriska uppsatsstipendiet på 10 000 kronor tillföll Christine Sandal, Lund, för hennes uppsats om Gränslös mediering – Andekommunikation och visualitet i svenska spiritistiska nätverk, ca. 1890 – 1920, med utgångspunkt i tidskriften Efteråt.

TVÅ SEMINARIER GENOMFÖRDA
Den 2 april i Göteborg samtalade Pär Arne Jigienius, Lars-Åke Engblom och Tora Byström om Knut Petersson och hans glömda kamp för yttrandefriheten. Den 10 april hölls i Stockholm ett seminarium om Journalister i litteratur – och ny litteratur om en verklig journalist, Hilda Sachs. Arne König, Kristina Lundgren, Birgitta Ney och Ellinor Melander medverkade med Åke Pettersson som samtalsledare.

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET

1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för mötet.
2. Mötets behöriga utlysande.
3. Styrelsens verksamhetsberättelse.
4. Fastställande av balansräkning och resultaträkning.
5. Revisorernas berättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Fastställande av årsavgift.
8. Val av ordförande och vice ordförande.
9. Val av ytterligare sju styrelseledamöter och tre suppleanter.
10. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant.
11. Val av valberedning.
12. Övriga frågor.

GLÖM INTE MEDLEMSAVGIFTEN

Medlemsavgiften för 2019 är oförändrat 150 kronor för privatpersoner. Många har redan betalt men övriga påminns härmed om att betala den till bankgiro 600-7033 snarast möjligt. Glöm inte att ange ditt namn och, om de har ändrats sedan i fjol, dina kontaktuppgifter. Om vi inte har din e-postadress vill vi gärna få den för att kunna ge snabb information den vägen. En välmatad årsbok kommer på posten till alla våra medlemmar!

Besök gärna vår hemsida, www.mediehistoria.se som fortlöpande uppdateras med bland annat mediehistoriska nyheter, information om föreningens verksamhet och nyutkommen mediehistorisk litteratur.

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *