Om kallakrigs-propaganda: Möte i Malmö 21 oktober

FÖREDRAG I MALMÖ ONSDAGEN DEN 21 OKTOBER Kl 12.30
Medlemmarna i Sydsverige har chans att lyssna till Marie Cronqvist, docent och ansvarig för utbildningen i mediehistoria vid Lunds universitet. Hon är expert på bland annat DDR:s medier och propaganda och medverkar vid ett lunchmöte i restaurant La Couronne i Malmö, ett samarrangemang med Skånes Journalistseniorer som därefter håller sitt försenade årsmöte.

Anmälan till christina.gustafson@telia.com senast den 14 oktober.

Mera detaljerat kan vi berätta att Marie Cronqvist är docent i historia och lektor i journalistik och mediehistoria. Hennes forskning kretsar kring kalla krigets kultur, propaganda och psykologiskt försvar, medier och väpnad konflikt, samt transnationell radio och television.

Hon koordinerar det internationella forskningsnätverket Entangled Media Histories (EMHIS) sedan 2013. Och hennes forskargrupp har behandlat tv-utbytet mellan Sverige och DDR (RJ 2015, Crafoord 2016). Nyligen drog hon igång ett projekt om mediekunskaper och psykologiskt försvar.

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *