Påminnelse om uppsatsstipendium

Svensk Presshistorisk Förening har utlyst ett mediehistoriskt stipendium för kandidat-, magister- eller masteruppsatser på 10 000 kronor. Uppsatserna ska vara framlagda och godkända under läsåret 2017, vilket inkluderar hela höstterminen fram till vårterminens start 2018.
Stipendiet avser historiska uppsatser om såväl tryckta som etermedier och kan behandla journalistik, bildjournalistik, redaktionella, tekniska och ekonomiska förhållanden. Uppsatserna ska ha medier som studieobjekt, alltså inte enbart använda medier som källa för annat ämne, och kan vara skrivna inom olika högskole- och universitetsämnen.
Ansökan med personuppgifter, intyg undertecknat av handledaren att uppsatsen är godkänd samt uppsats ska vara föreningen tillhanda senast torsdagen den 1 mars 2018 och skickas till Svensk Presshistorisk Förening c/o Gardeström per e-post till elin.gardestrom@sh.se
Glöm inte att ange tydliga kontaktuppgifter, även postadress och telefon!
Uppsatserna kommer att bedömas av en jury. Beslut meddelas i slutet av mars.
Eventuella frågor besvaras av elin.gardestrom@sh.se Information finns även på hemsidan www.presshistoria.se

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *