Sök våra stipendier!

Svensk Presshistorisk Förening, fr o m årsskiftet 2018-2019
Svensk Mediehistorisk Förening
utlyser två mediehistoriska stipendier á 25 000 kr

Svensk Mediehistorisk Förening utlyser två mediehistoriska stipendier om vardera
25 000 kronor. Stipendierna avser väl avgränsade projekt och inte avhandlingsarbete
eller tryckningsbidrag. Forskningen kan avse såväl den tryckta pressen som etermedier
och digitala medier, och behandla redaktionella, administrativa, tekniska och
ekonomiska förhållanden.

Ansökan ska innehålla beskrivning av forskningsuppgiften samt plan och
kostnadsberäkning för studierna. Ansökan (max 2 A4-sidor, inga bilagor) ska vara
föreningen tillhanda senast fredag den 1 mars 2019 och skickas till sekreteraren för
Svensk Mediehistorisk Förening, c/o Kristina Lundgren, med e-postadress:
irma.lundgren@gmail.com

Glöm inte att ange tydliga kontaktuppgifter, dvs. även postadress och telefon!
Förfrågningar kan ställas till föreningens ordförande Elisabeth Sandlund-Gäfvert,
tel. 0709-73 49 12, e-post elisabeth.sandlund@dagen.se eller till vice ordförande
Åke Pettersson, tel. 0705-20 55 33, e-post ake.pettersson@comhem.se

Beslut meddelas i slutet av mars.

——————————————-

Svensk Presshistorisk Förening, fr o m årsskiftet 2018/19
Svensk Mediehistorisk Förening
utlyser ett mediehistoriskt uppsatsstipendium

Svensk Mediehistorisk Förening utlyser ett mediehistoriskt stipendium på 10 000 kronor för
kandidat-, magister- och masteruppsatser. Uppsatsen ska vara framlagd och godkänd under
2018, dvs. fram till vårterminens start 2019.

Stipendiet avser en historiskt inriktad studie av medier, såväl tryckta medier som etermedier
och digitala medier, och kan ägnas journalistik och/eller redaktionella, tekniska och
ekonomiska förhållanden. Uppsatsen ska ha medier som studieobjekt och kan vara skriven
inom olika högskole- och universitetsämnen.

Ansökan med personuppgifter (glöm inte postadress och telefon), intyg undertecknat av
handledaren att uppsatsen är godkänd, samt uppsats ska vara föreningen tillhanda senast
fredag den 1 mars 2019. Ansökan sänds till föreningen c/o Elin Gardeström med e-postadress:
elin.gardestrom@sh.se

Uppsatserna kommer att bedömas av en arbetsgrupp i föreningens styrelse. Beslut meddelas
inför föreningens årsmöte i maj 2018. Eventuella frågor besvaras av elin.gardestrom@sh.se

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *