Utrikesförvaltningens källor 1520-2000

Örjan Romefors på Riksarkivet har nyligen presenterat sin bok om Utrikesförvaltningens källor i serien tematiska vägledningar till Riksarkivets arkiv. I Utrikesförvaltningens källor 1520-2000 ges beskrivningar av hur man hittar uppgifter om enskilda svenskar i utlandet, alltifrån sjömän som hamnat i fångenskap hos pirater till avlidna utvandrare eller par som gift sig vid någon svensk beskickning. I arkiven efter den svenska utrikesförvaltningen går det att följa Sveriges utrikespolitiska förbindelser under nästan 500 år. Av särskilt intresse för presshistoriker är kanske att i boken finns också ett avsnitt om utrikesförvaltningens nyhets-, informations- och pressgranskningsverksamhet.

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *