Sök två stipendier på 40 000!

Två mediehistoriska stipendier om vardera 40 000 kronor

Vi höjde stipendiesumman för några år sedan till 40 000 kronor! Tidigare har vi vanligtvis delat ut två forskningsstipendier på 25 000 kronor, någon gång faktiskt tre stycken med den summan när vi ansåg alla tre sökande likvärdiga.

Och här lite mer detaljer om vilka projekt som kan komma ifråga:

Det handlar framför allt om väl avgränsade projekt, stipendierna är inte avsedda för avhandlingsarbete eller som tryckningsbidrag. Forskningen kan avse såväl den tryckta pressen som etermedier och digitala medier, och behandla redaktionella, administrativa, tekniska och ekonomiska förhållanden.

Ansökan ska innehålla beskrivning av forskningsuppgiften samt plan och kostnadsberäkning för studierna. Ansökan (max 2 A4-sidor, inga bilagor) ska vara föreningen tillhanda senast sista februari 2024 och skickas till ordföranden för föreningen, e-postadress bosse.bernhardsson@telia.com . Besked meddelas under senare hälften av mars.

Glöm inte att ange tydliga kontaktuppgifter, även postadress och telefon!

Förfrågningar kan ställas till föreningens ordförande Bo Bernhardsson, telefon 070–566 11 96, e-post bosse.bernhardsson@telia.com eller till vice ordföranden Åke Pettersson, tel 0705-20 55 33, e-post ake.petson@gmail.com

Vi utlyser också ett mediehistoriskt uppsatspris på 10 000 kronor för kandidat-, magister- och masteruppsatser.

Uppsatsen ska vara framlagd och godkänd under 2021, det vill säga fram till vårterminens start 2022. Priset tilldelas en historiskt inriktad studie av medier, såväl tryckta medier som etermedier och digitala medier, och kan ägnas journalistik och/eller redaktionella, tekniska och ekonomiska förhållanden. Uppsatsen ska ha medier som studieobjekt och kan vara skriven inom olika högskole- och universitetsämnen.

Ansökan med personuppgifter (glöm inte postadress och telefon), intyg undertecknat av handledaren om att uppsatsen är godkänd, samt uppsats ska vara föreningen tillhanda senast den sista februari 2024. Ansökan sänds till föreningen c/o maria.edstrom@gu.se

Uppsatserna kommer att bedömas av en arbetsgrupp i föreningens styrelse. Beslut meddelas inför föreningens årsmöte i maj 2024. Eventuella frågor besvaras av maria.edstrom@gu.se

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *