VÄLKOMMEN TILL SVENSK MEDIEHISTORISK FÖRENING!

Föreningen som stödjer och stimulerar svensk mediehistorisk forskning

Presshistoria, tryckfrihet och Gustaf Hellström
0 comments
Gustaf Hellström-sällskapet anordnade den 16 oktober ett möte i Kristianstad tillsammans med Svensk Presshistorisk Förening, Publicistklubben Södra och Stadsbiblioteket i Kristianstad. Läs mer!
De Svenska Historiedagarna och presshistoria
0 comments
Förra helgen hölls De Svenska Historiedagarna i Karlskrona. Kristina Lundgren och Lars-Åke Engblom från Svensk Presshistorisk Förening fanns bland föredragshållarna. Läs mer!
”Spionen” – ett barn av tryckfriheten
0 comments
Lars-Åke Engblom föreläste om "Götheborgske Spionen - ett barn av tryckfriheten" på Bokmässan den 24 september. Läs mer!
Om pennskaft på Bokmässan
0 comments
På Bokmässan den 22 september höll Birgitta Ney ett föredrag med titeln "Pennskaften om kvinnofriden på stadens gator". Läs mer!