VÄLKOMMEN TILL SVENSK MEDIEHISTORISK FÖRENING!

Föreningen som stödjer och stimulerar svensk mediehistorisk forskning

Medlemsbrev och årsmöte
0 comments
Snart är årets andra medlemsbrev på väg per post. Där skriver vi bland annat om årsmötet den 9 maj i ABF-huset på Sveavägen i Stockholm och om planerna för höstens verksamhet. Läs mer!
Mediehistoriska stipendier 2017
0 comments
Styrelsen har beslutat att årets två mediehistoriska stipendier skall tilldelas Lena Berggren, Umeå, och Göran Jonsson, Stockholm. Läs mer!
Möte i mars: Kvinnliga pressfotografer
0 comments
Vi är glada att kunna bjuda våra medlemmar på ett besök på utställningen om kvinnliga pressfotografer - ”Upphovsmannen är en kvinna”, den 29 mars kl 17.00 i Marabouparkens konsthall, Sundbyberg. Läs mer!
Glöm inte söka våra stipendier!
0 comments
Tiden för ansökan till något av de två mediehistoriska stipendierna går ut den 1 mars 2017 och för det mediehistoriska uppsatsstipendiet gäller samma dag. Läs mer!
Första medlemsbrevet för året på väg…
0 comments
Vi berättar i brevet om att vi planerar för ett seminarium på Kungliga Biblioteket i mars och att årsmötet är bestämt till den 9 maj på ABF-huset i Stockholm. Läs mer!
Stipendieutlysning – två för projektstudie och ett uppsatsstipendium
0 comments
Svensk Presshistorisk Förening utlyser två mediehistoriska stipendier om vardera 25.000 kronor, samt ett mediehistoriskt stipendium på 10.000 kr för kandidat- och magisteruppsatser. Forskningen kan avse såväl den tryckta pressen som etermedierna, och behandla redaktionella, administrativa, tekniska eller ekonomiska förhållanden. Läs mer!
Utställning om kvinnliga pressfotografer öppnar 28 januari
0 comments
Marabouparkens konsthall i Sundbyberg visar 28 januari – 23 april 2017 en utställning om några av det fåtal kvinnor i Sverige under 1900-talet som på olika tidningsredaktioner trotsade samhällets föreställningar och blev pionjärer som pressfotografer. Läs mer!