VÄLKOMMEN TILL SVENSK MEDIEHISTORISK FÖRENING!

Föreningen som stödjer och stimulerar svensk mediehistorisk forskning

Boksläpp och mediehistoriskt seminarium i Lund
0 comments
Expanding Media Histories är skriven av forskare som alla varit del av den mediehistoriska miljön vid Lunds universitet. Boken tar sin utgångspunkt i det vi kallar det breda mediebegreppet. Expanding Media Histories är ett samarrangemang mellan Högre seminariet vid Institutionen för kommunikation och medier, Film och mediehistoriska seminariet samt Svensk Mediehistorisk förening. Boksläppet inträffar den 25 oktober kl. 15-17 på Språk- och litteraturcentrum i Lund. Read more!
Ny plats på bokmässan
0 comments
Torsdagen 28 september till söndagen den 1 oktober är det dags för bokmässan i Göteborg. Nytt för i år är att vi delar monter med Segerstedtstiftelsen (Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne) alldeles intill De litterära sällskapens (DELS) scen - B10:73. Och vi arrangerar flera föredrag. Bilden från förra årets mässa. Read more!
Björklund om 20 års lantbruksprogram
0 comments
I boken "Bonden i etern" berättar Leif Björklund om sina mer än tjugo år bakom mikrofonen i program som Lantbruksnytt och Naturbruk. Om värphöns, jordreformer och ursprungsmärkning av potatis. Men inte minst om samtal med otaliga profiler och jordbruksministrar. Read more!
Alla dagstidningar fram till 1906 digitaliserade
0 comments
Nu finns alla KB:s svenska dagstidningar fram till år 1906 i digital form. Det betyder att KB:s söktjänst innehåller 6,6 miljoner sidor som är helt fria att ta del av – framför allt från dagstidningar, men också en del tidskrifter. Allt enligt ett pressmeddelande från KB. Read more!
Norge bäst på tidningsdigitisering
0 comments
I Sverige är det mest borgerliga tidningar med förhållandevis rika ägare som digitiserats, vilket kan ge forskarna en skev bild av den historiska verkligheten. I Norge ansåg däremot den tidigare borgerliga regeringen att digitiseringen var en uppgift för samhället och stod för finansieringen. Kanske även något för vår regering att tänka på? Läs en intressant genomgång av läget tack vare en initierad artikel vi får publicera från tidskriften Arbetarhistoria. Read more!
Svensk Historia om att tryckfrihetsförordningen blev världsminne
0 comments
Den intressanta nättidningen Svensk Historia uppmärksammade häromveckan att vår unika svenska tryckfrihetsförordning utsetts till världsminne av Unesco. Denna och flera andra historiska nyheter kan man ta del av gratis via Svensk Historias nyhetsbrev, som kommer en gång i veckan. Eller direkt via sajten svenskhistoria.se Read more!
Hjelte tog hand om 50 tidningars upplaga
0 comments
Presshistoria handlar inte bara om innehållet och ägandet av tidningar. Inte minst viktigt är att lyckas sälja tidningarna till hågade prenumeranter. En som fattat detta är Lars-Erik Hjelte i Sala. Under mer än tre decennier tog han och hans säljare i det allt större bolaget i Västerås hand om ett 50-tal kända tidningars upplagearbete. Också ett stycke tidningshistoria. Read more!