VÄLKOMMEN TILL SVENSK MEDIEHISTORISK FÖRENING!

Föreningen som stödjer och stimulerar svensk mediehistorisk forskning

Dags tävla om mediehistoriska uppsatspriset!
0 comments
Svensk Mediehistorisk Förening utlyser ett pris på 10 000 kronor för excellenta mediehistoriska kandidat-, magister- och masteruppsatser. Uppsatsen ska vara framlagd och godkänd under 2021, dvs. fram till vårterminens start 2022. Gäller såväl studier av tryckta medier som etermedier och digitala medier. Read more!
Skatt på globala IT-jättar del av mediestödet?
0 comments
Annonsskatten finansierade det 50-åriga presstödet. Kanske kan en skatt på Google och Facebooks stora reklamintäkter, pengar som försvunnit från de traditionella medierna, bidra till ett framtida svenskt mediestöd? Det var ett förslag under presstödsdiskussionen i Göteborg häromdagen. Läs referat och/eller se inspelning från mötet. Read more!
Postor­der­ka­ta­lo­ger som tids­spe­gel
0 comments
Charlotte Nilsson, mediehistoriker från Lund, berättar om konsumtionssamhällets framväxt genom att granska postorderkatalogerna från tidigt 1900-tal. Hör henne på KB i Stockholm på onsdag den 1 december kl 17.30. Eller samtidigt via länk/Youtube, som också går att ta del av i efterhand under någon vecka. Read more!
Presstödet 50 år – men hur blir det i framtiden!
0 comments
Det statliga presstödet fyller 50 år. Men hur kom det till, hur har det fungerat och vad händer i framtiden? Frågorna ställs vid ett seminarium den 30 november kl 18 i Göteborg - ordnat av Mediehistorisk förening och PK Väst. Svarar gör Tidningsutgivarnas nye vd Johan Taubert, medieforskare Jonas Ohlsson, Nordicom, Nina Glans, SR:s P1 chef, tidigare ansvarig utgivare på Smålands Folkblad. Dessutom Elisabeth Sandlund och Lars Åke Engblom från Mediehistorisk förening. Samtalsledare är Maria Domellöf Wik. Du kan också följa det via Zoom, eller se mötet i efterhand. Länk finns om du klickar dig vidare! Read more!
Skönhetstävling hade gett bättre reklamradio
0 comments
Intressanta detaljer om budgivningen när vi fick våra första reklamradiostationer i början av 90-talet. Hård kritik mot bland andra politikerna, men även mot de inblandade radioföretagen själva och mot utvecklingen till det som idag är två radiofabriker. Det var något som kom fram under djupdykningen i reklamradions kanske inte helt ärofulla historia. Läs referat och/eller se inspelning från mötet! Read more!
Moment 22 när Arbetet kämpade för att överleva
0 comments
"Historien om Arbetet och den sista striden", så lyder titeln på Bo Bernhardssons bok om tidningen Arbetet, som gick i graven den 30 september år 2000. Vid ett lunchmöte i Rådhuskällaren i Malmö berättade Bernhardsson om Mordet på en tidning, som titeln på en film från nedläggningen lyder. Men snarare handlade det om vållande till annans död, eller i varje fall om Moment 22. Här ett referat från mötet av Tuve Bergman. Du kan också ta del av en inspelning av framförandet. Read more!
Djupdykning i reklamradions historia
Hur gick det till när vi fick Privat lokalradio i början av 90-talet, numera kallad Kommersiell radio? Hör om det politiska spelet och om alla stationer som bildade nätverk. Och varför misslyckades kommersiell pratradio nästan helt? Flera av de inblandade svarar måndagen den 15 november kl 18 i tidningen Dagens redaktionslokaler i Stockholm. Du hittar en länk om du vill följa mötet via Zoom, eller i efterhand, om du klickar dig vidare Read more!