”Spionen” – ett barn av tryckfriheten

Lars-Åke Engblom föreläste om "Götheborgske Spionen - ett barn av tryckfriheten" på Bokmässan den 24 september.

Om pennskaft på Bokmässan

På Bokmässan den 22 september höll Birgitta Ney ett föredrag med titeln "Pennskaften om kvinnofriden på stadens gator".