Bli medlem

Avgifter för medlemskap

 • Enskild medlem, 150 kr
  Ideella organisationer, 150 kr
  Organisationer, 600 kr
  Tidningar och tidskrifter, –9 999 ex, 300 kr
  Tidningar och tidskrifter, 10 000–49 999 ex, 500 kr
  Tidningar och tidskrifter, 50 000 ex–, 1 000 kr
 • Fyll i formuläret och betala in avgiften
  Fyll i formuläret nedan. Betala omgående in avgiften till bankgiro 600–7033. OBS! Glöm inte att ange ditt namn på betalningen.

  Bli medlem i föreningen