VÄLKOMMEN TILL SVENSK MEDIEHISTORISK FÖRENING!

Föreningen som stödjer och stimulerar svensk mediehistorisk forskning

Svärta – fotoutställning om tunga industrin på turné
0 comments
SVÄRTA-SVENSKA FOTOGRAFER I DEN TUNGA INDUSTRIN 1968–74 Så rubriceras en unik fotoutställning med foton av Yngve Baum, Jean Hermanson och Odd Uhrbom, som visas i Landskrona ytterligare en månad. Sedan vandrar utställningen vidare till Arbetets museum i Norrköping och Norrbottens museum i Luleå. Och senare väntar troligen en internationell turné. Foto:Jean Hermanson Läs mer!
Parnass söker ny redaktör
0 comments
De Litterära Sällskapens tidskrift, som kommer ut fyra gånger om året, söker ny redaktör. Läs mer!
Donation möjliggör digitalisering av hela pressarvet
0 comments
En donation på 30 miljoner kronor gör att KB och RA kan digitalisera resten av alla upphovsrättsfria tidningar. En guldgruva väntar här på att bli upptäckt av släkt- och hembygdsforskare, akademiska forskare, journalister och den intresserade allmänheten. Läs mer!
Nordicom om ökat nordiskt mediehistoriskt intresse
0 comments
Intresset för inte minst mediehistoria ökar i Norden. Det noterar Nordicom (Nordiskt Informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning) i en intressant artikel. En stor del handlar om vår förening och dess verksamhet. Läs mer!
Insyn bra, men Öppen Redaktion för bra
0 comments
Vill medierna ha insyn? Det var frågan under seminariet som föregick årsmötet i Radiohusets studio 5 i Stockholm i tisdags (den 14 maj). Och som lockade kring 60 personer. Svaret blev att det kanske är att gå för långt att hålla en Öppen Redaktion som Sveriges Television gjorde nära två år. Men samtidigt är transparens viktig. Läs mer!
Revisorernas berättelse
0 comments
Här är revisorernas berättelse, som av ett misstag inte fanns med i verksamhetsberättelsen vid årsmötet i Stockholm igår. Ett referat från mötet, som före årsmötet mest handlade om transparens och Mediehistorisk årsbok 2019, följer senare. Läs mer!
Mediehistorisk Årsbok 2019
0 comments
Nu har den förhoppningsvis nått alla medlemmar - Mediehistorisk Årsbok 2019. (Och för dig som inte är medlem, bli det här på hemsidan! så får du också boken). Denna gång innehåller den ett block med artiklar på ett och samma tema. Temat är redaktionell transparens och blocket består av nedslag i tre århundraden. Dessutom finns det en bakgrundsartikel och ett vänporträtt i boken.  Läs mer!