VÄLKOMMEN TILL SVENSK MEDIEHISTORISK FÖRENING!

Föreningen som stödjer och stimulerar svensk mediehistorisk forskning

Innehåll och årsbok nu på hemsidan
0 comments
Nu laddar vi upp hela nya Mediehistorisk Årsbok här på hemsidan. Naturligtvis under fliken årsböcker. Och här hittar du hela innehållsförteckningen. Read more!
Nu har årsboken nått alla betalande
0 comments
Mediehistorisk årsbok 2024 ska nu förhoppningsvis ha nått ut till alla medlemmar som betalat vår medlemsavgift. Redaktör är som vanligt Anders Franck. Vi återkommer med en mer noggrann presentation av innehållet. Och snart kan du ladda ner hela boken. Read more!
Intressant om Riksarkivet, text-tv och bildetisk praktik
0 comments
Svensk Mediehistorisk Förenings årsmöte innebar som väntat inga stora förändringar. Däremot en gedigen genomgång av Riksarkivet i Stockholm och dess ”filialer” runt om i landet. Och inte minst två intressanta redogörelser för hur årets två stipendiater lagt upp sina projekt om text-tv och bildetisk praktik. SVT:s text-tv sågs som en förebild för andra länder, men dessutom som ett rejält hot mot dagspressen på 70-talet, precis som SVT:s texter idag. Och hur fotografer och bildredaktörer tänker före och efter att en bild tagits har knappt undersökts. Read more!
Valberedningen: I stort samma styrelse kommande år
0 comments
Valberedningen förelår inför årsmötet den 14 maj i stort sett samma styrelse som sitter idag med Bo Bernhardsson som fortsatt ordförande. Read more!
Kallelse till årsmöte
0 comments
Nu är det dags för Svensk Mediehistorisk Förenings årsmöte. Det äger rum tisdagen den 14 maj på Riksarkivet, Fyrverkarbacken 13 i Stockholm kl. 16.00. De stadgeenliga årsmötesförhandlingarna börjar kl. 17.00. Före det visning av arkivet. Och årets stipendiater berättar om sina projekt. Read more!
Pressarkivets signaturregister nu tillgängligt
0 comments
Nu har Riksarkivet lyckats tillgängliggöra Pressarkivets signaturregister. Registret har varit digitaliserat en tid men har på grund av bland annat tekniska problem inte kunnat läggas ut. Read more!
Cecilia Aare skriver om ”Den engagerade reportern”
0 comments
Sociala reportage skrivs av reportrar som strider för de svaga och avslöjar missförhållanden. Så har det hetat inom yrket. Men vad döljer sig bakom idealet? Och hur ser engagemanget ut när det omvandlas till text? Det får vi reda på i Cecilia Aares bok "Den engagerade reportern", som lyfter fram reportage av några av 1900-talets mest hyllade svenska reportrar. Read more!