Sveriges Pressarkiv

Sveriges Pressarkiv är en särskild enhet inom Avdelningen för enskilda arkiv i Riksarkivet. Det tillkom 1974 då arkiv och bibliotek överfördes till Riksarkivet från Föreningen Sveriges Pressarkiv och Pressmuseum som då upphörde. Chef för enheten var en 1:e arkivarie, ofta benämnd pressarkivarie. Idag finns inte denna tjänst kvar. Den avskaffades för över ett decennium sedan.


Om läget för Pressarkivet idag kan man läsa utförligt i Ellinor Melanders bok Bland tidningsmakares, pennskaft, politiker och konstnärer som kom 2021 ut 2021 på Gidlunds förlag. Läs mer HÄR!

Pressarkivet innehåller ca 2 500 hyllmeter arkiv från pressens organisationer, företag och enskilda samt specialbibliotek och samlingar. I sitt slag är det störst i Norden. Pressarkivet har genom åren haft ett nära samarbete med Föreningen Pressarkivets Vänner och har fungerat som kansli för denna. Det gäller även sedan föreningen bytt namn till Svensk Presshistorisk Förening.

 

I Sveriges Pressarkiv förvaras exempelvis arkiv från Tidningarnas Telegrambyrå, Tidningsutgivarna, Publicistklubben, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Stockholms-Tidningen, personarkiv efter publicister som Rudolf Wall, Otto von Zweigbergk, Eva Hökerberg, Victor Vinde, Sven Öste m fl. Sveriges Pressarkiv innehåller också en omfattande samling tidningsteckningar och en värdefull biografisk urklippssamling över journalister som påbörjades 1947 och fortlöpande kompletteras.

Teckning av Edvard Forsström

Bild: Den allra nyaste sammanslagningen eller Hur Börstidningen sätter sauce piquante till sin pressragout. Teckning av Edward Forsström ur Söndags-Nisse den 10 februari 1895.

LÄS MER OM SVERIGES PRESSARKIV:

Pressarkivets biograficasamling Artikel av Lars Rumar

Från Rudolf Wall till Kerstin Vinterhed. Tidningsmakare och journalister i Sveriges Pressarkiv Artikel av Ellinor Melander