Bli medlem

Avgifter för medlemskap

  • Enskild medlem, 150 kr
  • Ideella organisationer, 150 kr
  • Organisationer, 600 kr
  • Tidningar och tidskrifter, –9.999 ex, 300 kr
  • Tidningar och tidskrifter, 10.000–49.999 ex, 500 kr
  • Tidningar och tidskrifter, 50.000 ex–, 1000 kr

 
Fyll i formuläret och betala därefter snarast in avgiften till bankgiro 600–7033. OBS! Glöm inte att ange ditt namn på betalningen.

Du kan också skicka uppgifterna i ett mail till: ake.pettersson@comhem.se och berätta att du vill bli medlem, samt uppge namn, och bostadsadress så ser han till att du registreras som medlem. Välkommen!