Uppsatspris

Svensk Mediehistorisk Förening utlyser varje år ett pris på 10 000 kronor för bästa mediehistoriska kandidat-, magister- och masteruppsats.

Priset avser en historiskt inriktad studie av medier, såväl tryckta medier som etermedier och digitala medier, och kan ägnas journalistik och/eller redaktionella, tekniska och ekonomiska förhållanden. Uppsatsen ska ha medier som studieobjekt och kan vara skriven inom olika högskole- och universitetsämnen. Uppsatsen ska vara framlagd och godkänd under 2024, det vill säga fram till vårterminens start 2025.

Hör av dig till maria.edstrom@gu.se, eller tomas.oden@gmail.com, eller jan.orneus@gmail.com. Alla i styrelsen för Mediehistorisk förening

Priset 2024
Vi delade för första gången ut TVÅ uppsatspriser. Ett pris för master/magisteruppsats och ett för kandidatuppsats. Den ena vinnaren blev därför Carl Englund som i sin masteruppsats tar upp ämnet Nostalgi och politik under 2010 till 2022. De andra vinnarna var Emmakarin Hallheden och Oscar Hansson som i sin kandidatuppsats skriver om Selma Lagerlöfs recensioner. Läs mer HÄR!

Priset 2023
Lars Ljunggren vid Mittuniversitetet i Sundsvall får priset för bästa akademiska mediehistoriska uppsats 2023, 10 000 kronor, för magisteruppsatsen Småstad och storpolitik — Wismarfrågan i tidningarna 1895—1905Lär mer HÄR!

Priset 2022:
Isa Pellbäck och Marica Bäckman vid Södertörns högskola är vinnarna av uppsatspriset 2022. Detta för deras genomgång av Apples reklamfilmer 1984 till 2021. ”En kultur av män, för män”? Läs mer här!

Priset 2021 (kallades då uppsatsstipendiet):
Uppsatsstipendiet, som vi i framtiden kallar uppsatspriset, gick 2021 till lundastudenterna Simon Appelqvist och Robin Andersson, som fördjupat sig i mediehistorien kring luftskeppet Hindenburg.
Läs mer här!

Uppsatsvinnare 2020:

Eskil Vesterlund belönades 2020 för sin masteruppsats ”Från publiker till partier: Opinionsundersökningens förändrade protokoll 1957-1976” på Institutionen för idé och lärdomshistoria vid Uppsala universitet.Läs mer här!

Uppsatsvinnare 2019:
Uppsatsstipendiet gick till Christine Sandal, Lund, som skrev om Gränslös mediering – Andekommunikation och visualitet i svenska spiritistiska nätverk, ca.1890-1920, med utgångspunkt i tidskriften ”Efteråt”.

Uppsatsvinnare 2018:
Årets mediehistoriska uppsatsstipendium tilldelas Lars Wickman för hans masteruppsats om Pariskorrespondenten Claës Lundin och 1860-talets mediesystem.