Medlemsbrev

Här kan du ta del av våra tidigare medlemsbrev.

NR 1/2024

Till medlemmarna i Svensk Mediehistorisk Förening.


Kallelse till årsmöte tisdagen den 14 maj

Nu är det dags för föreningens årsmöte. Det äger rum tisdagen den 14 maj på Riksarkivet, Fyrverkarbacken 13 i Stockholm kl. 16.00. De stadgeenliga årsmötesförhandlingarna börjar kl. 17.00 (se dagordning sist i detta medlemsbrev), men du är alltså välkommen 16.00, då Morgan Svedlund kommer att berätta om pressarkivet på Riksarkivet. Efter årsmötesförhandlingarna presenterar våra stipendiater sina projekt, läs mer under rubriken Årets stipendiater. 

Vi bjuder på fika.

För att underlätta vår planering vill vi att Du anmäler ditt deltagande till Bo Bernhardsson, via mejl till bosse.bernhardsson@telia.com eller via telefon: 070 566 1196.

Vi hoppas på god uppslutning på plats, men om du inte har möjlighet att komma kan du delta i årsmötet och lyssna till presentationerna via Zoom. Här är länken:
https://sh-se.zoom.us/j/9895296843.


Hänt under våren

Stampens tidningsköp
Den 27 januari genomförde Västsveriges Journalistseniorer (VJS) och Svensk Mediehistorisk Förening ett seminarium i Göteborg, där medieanalytikern Anders Malmsten berättade om sin bok Press Stopp, bland annat om Stampens tidningsköp.

Ett 30-tal intresserade hade infunnit sig för att ta del av hans rön och frågestunden blev lika lång som själva föredraget.

När Aftonbladet gick ut på webben
Den 23 februari hölls ett möte på Aftonbladet i Schibstedhuset i Stockholm. Det handlade om hur pressen tog de första stegen ut på webben, om hur Aftonbladet i augusti 1994 började med nätpublicering i ett samarbetsprojekt med journalistutbildningen vid JMK i Stockholm.

Mötet blev välbesökt – egentligen en stor succé – med över 80 närvarande deltagare och tretton via Zoom. Panelen bestod av Ingela Wadbring, Nils Enlund, Thorbjörn Lindskog och Bo Hedin. Dessutom deltog Bosse Svensson via zoom.
Seminariet kan fortfarande ses på webben via denna länk:
https://www.youtube.com/watch?v=krZLThkaROM


Årets stipendiater

Text-tv och Bildetik praktik – det är de ämnen som i år får våra mediehistoriska forskarstipendier på 40 000 kronor vardera. Bakom respektive ämnen står Carl-Johan Svensson vid Högskolan i Jönköping och Rebecca Bengtsson Lundin från Umeå universitet.

Carl-Johan Svensson är lektor vid Jönköpings universitet och huvudförfattare till det som ska bli en text-tv-bok. Boken kommer att skrivas tillsammans med Joel Berglund, doktorand vid samma universitet. Målet är att ta ett större grepp om text-tv:s historia från starten till idag.

Rebecca Bengtsson Lundin är postdoktor vid Umeå universitet och hon tänker undersöka vad som utgör god yrkesetisk praktik när det gäller bilder och bildpublicering i svenska medier. Hon kommer att studera material från instiftandet av Pressens Opinionsnämnd 1916 fram till idag. Hon kommer också att göra intervjuer med ”praktiker” på området.


Bästa mediehistoriska uppsatsen

Svensk Mediehistorisk Förening bestämde sig i år för att dela ut två uppsatspriser. En av vinnarna blev Carl Englund som i sin masteruppsats tar upp ämnet Nostalgi och politik under 2010 till 2022. Det andra priset gick till en kandidatuppsats om Selma Lagerlöfs recensioner författad av Emmakarin Hallheden och Oscar Hansson.


Årsboken

Modejournalistik i krigstider. De giftiga pennorna i 1800-talets svenska dagspress. Barnboksförfattaren som blev utrikeskorrespondent. Så lyder tre av rubrikerna i Mediehistorisk Årsbok 2024, som också bland mycket annat innehåller en recension av en avbruten reportageserie signerad en blivande nobelpristagare, en krönika om minnesvärda hädelser och en beskrivning av vilka konsekvenserna för yttrandefriheten kan bli när ett liberalt regeringsparti byter färg.


Om du inte betalat medlemsavgiften?

Har du betalat medlemsavgiften? För 2024 är årsavgiften oförändrat 150 kronor. För det får du, förutom rösträtt vid årsmötet, en innehållsrik årsbok, som inom kort skickas ut till medlemmarna. Betala snarast möjligt till bankgiro 5635-3980, om du inte redan gjort det. Glöm inte att ange ditt namn och eventuella ändrade kontaktuppgifter! Om du får detta brev med PostNord – meddela oss om möjligt din e-postadress för snabbare och mindre kostsam kommunikation. Skicka ett mail till bosse.bernhardsson@telia.com
Rykande färsk information om vad som händer i föreningen och om aktuell mediehistorisk litteratur finns alltid på www.mediehistoria.se
.


Dagordning för årsmötet

1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för mötet.
2. Mötets behöriga utlysande.
3. Styrelsens verksamhetsberättelse.
4. Fastställande av balansräkning och resultaträkning.
5. Revisorernas berättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Fastställande av årsavgift.
8. Fråga om ändring i föreningens stadgar.
9.  Val av ordförande och vice ordförande.
10. Val av ytterligare sju styrelseledamöter och tre suppleanter. Så långt möjligt skall dessa representera föreningens fyra medlemskategorier (§ 3).
11. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant.
12. Val av valberedning.
13. Övriga frågor.

 

NR 3/2023

Först och främst vill styrelsen önska alla medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt mediehistoriskt år 2024! Vi hoppas att du vill vara kvar som medlem. Sist i brevet finns information om hur du betalar din årsavgift.

Hänt under hösten

Föreningen deltog på årets bokmässa i Göteborg (28/9 – 1/10), liksom tidigare inom ramen för De litterära sällskapen (dels). Vi bidrog med tre föredrag på DELS-scenen. På torsdagen (28/9) berättade professor Sverker Jonsson om Göteborgs tidningshistoria – inte bara Segerstedt och Hjörne. Samma dag talade Fredrik Strömberg om Adamson – Sveriges största serieexport. På fredagen (29/9) gav Maria Edström och Ulrika Lagerlöf Nilsson sin bild av Mediebilden av 60+. Intervjuer med alla finns på mediehistoria.se

Expanding Media Histories (25 oktober i Lund) var ett samarrangemang mellan Svensk Mediehistorisk Förening, Högre seminariet vid Institutionen för kommunikation och
medier och Film och mediehistoriska seminariet.

Torsdagen den 2 november arrangerade vi ett seminarium Korset, svärdet och tryckfriheten med Nils Funcke, journalist och yttrande- och tryckfrihetsexpert, som berättade om uppmärksammade rättsprocesser kring blasfemi under 1900-talet.

Det händer våren 2024

Därför blev Sveriges dagstidningar norska
Under fem år var Stampen Sveriges största utgivare av dagstidningar. Men det slutade som bekant med att ägarna tvingades sälja allt. Vad var det som hände? Hur kom det sig att de rika tidningsägarna gick under och att Bonnier och Schibsted kunde köpa deras koncerner för småpengar? Det har Anders Malmsten i sin bok Press stopp försökt förklara. Svensk Mediehistorisk Förening och Västsveriges journalistseniorer arrangerar ett seminarium om ämnet.
Tid: Tisdag 23 januari 13.00
Plats: Haga församlingshem, Haga Östergata 30, Göteborg
Anmälan senast 21 januari till Leif Montell, 0702 484762 eller leif.montell@telia.com

Aftonbladet – först på webben
Aftonbladet var den första svenska dagstidning som lade ut innehåll på webben. 2024 är det 30 år sedan Aftonbladet/Kultur blev webbtidning, ett projekt som genomfördes i samarbete med JMK vid Stockholms universitet. Varför satsade Aftonbladet på webben, och vilka visioner hade man då? Vilka var problemen och hur ser pionjärerna på projektet idag?
Svensk Mediehistorisk Förening bjuder in till ett seminarium runt frågor som dessa. I
panelen ingår fyra personer som var centrala i både Aftonbladets satsning och i andra tidiga webbsatsningar: Bo Hedin, projektledare vid Aftonbladet, Thorbjörn Lindskog, då prefekt vid JMK, Nils Enlund, då professor i medieteknik vid KTH, Bosse Svensson, då chefredaktör vid Östersunds-Posten och ledande i TU:s strategier. Dessutom finns Ingela Wadbring,
professor i medieutveckling vid Mittuniversitetet i panelen med ett forskningsperspektiv
på digitalisering i medierna. Seminariet leds av Gunnar Nygren, professor emeritus i
journalistik och Jan Örnéus, lärare i journalistik. Båda vid Södertörns högskola.
Tid: Tisdag 20 februari kl 18.00
Plats: Schibstedhuset, Stockholm, ingång vid Kungsbron 13
Anmälan senast 16 februari till gunnar.nygren@sh.se

Stipendieutlysning

Svensk Mediehistorisk Förening utlyser två stipendier på vardera 40 000 kronor för mediehistoriska studier. Vi vill gärna se såväl forskare som personer som är eller har varit verksamma i medierna som sökande. Läs mer på www.mediehistoria.se om vilka kriterier vi använder och ansök senast den 28 februari till bosse.bernhardsson@telia.com där du också kan få svar på eventuella frågor. Besked om stipendierna lämnas under andra hälften av mars.

Uppsatspris

Svensk Mediehistorisk Förening utlyser ett uppsatspris på 10 000 kronor till bästa mediehistoriska uppsats framlagd och godkänd under läsåret 2022. Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 28 februari. Ansökan sänds till föreningen c/o Maria Edström med e-postadress: maria.edstrom@gu.se. Mer information finns på www.mediehistoria.se. Besked om pristagare lämnas under andra hälften av mars.

Digitalisering och öppna arkiv

Vi fortsätter vår ”kampanj” för digitalisering av den svenska pressen. Idag är fortfarande ca 30 procent av tidningsutgivningen inte ens mikrofilmad och det mesta av digitaliseringen återstår att göra. Svensk Mediehistorisk förening har bestämt sig för att driva på det arbetet och för att öppna och förbättra tillgången till SR:s och SVT:s arkiv för allmänhet och forskare.

Årsmöte 14 maj 2024

Årsmötet 2024 äger rum tisdagen den 14 maj 2024 kl. 17.00 på Riksarkivet i Stockholm. Formell kallelse till årsmöte kommer i nästa medlemsbrev men reservera redan nu denna kväll.

Och sist men inte minst – dags att betala årsavgiften

För 2024 är årsavgiften oförändrat 150 kronor. För det får du en innehållsrik
årsbok, som just nu färdigställs. Betala snarast möjligt och senast den 31 januari till bankgiro 5635-3980. Glöm inte att ange ditt namn och eventuella ändrade kontaktuppgifter!

Det går också att swisha. Swishnumret är 1231 568 294. Kontaktuppgifter kan meddelas i meddelandefältet som rymmer 50 nedslag.

Om du får detta brev med PostNord – meddela oss om möjligt din e-postadress för snabbare och mindre kostsam kommunikation.

Skicka ett mejl till bosse.bernhardsson@telia.com

Vi hoppas att Du väljer att fortsätta som medlem. Och vi vill väldigt gärna ha hjälp med att rekrytera nya medlemmar, både enskilda och organisationer/institutioner/företag som är intresserade av mediehistoria och att stödja vårt arbete.

Mejla in uppgifter om den du värvat eller föreslår som medlem till
bosse.bernhardsson@telia.com.

Rykande färsk information om vad som händer i föreningen och om aktuell mediehistorisk litteratur finns alltid på www.mediehistoria.se

 

NR 2/2023

 

Rapport från årsmötet

Föreningen fick en ny ordförande vid årsmötet på Tekniska Museet i Stockholm i maj, närmare bestämt Bo Bernhardsson. Ny i styrelsen är också Börje Sjöman. I övrigt har styrelsen samma utseende som tidigare. Vid mötet avtackades tidigare ordförande Elisabeth Sandlund efter över 40 år i styrelsen, varav de senaste sju som ordförande. Efter mötet berättade årets två stipendiater Martin Karlsson och Fredrik Strömberg vad de ska använda stipendierna på 40 000 kr vardera till. Även uppsatsvinnare Lars Ljunggren hördes via videolänk om sin vinnande uppsats. Mer om allt detta på vår hemsida, där det också framgår att vår nye ordförande brinner för att få fler dagstidningar digitaliserade. Se även nedan!


Bokmässan 28 september – 1 oktober i Göteborg

Vi delar i år monter intill De litterära sällskapens (DELS) scen – närmare bestämt B10:73 – med Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne. Om någon vill hjälpa till med bemanningen säger vi inte nej. Kontakta i så fall ake.petson@gmail.com eller anders.franck@outlook.com.

Som vanligt arrangerar vi föredrag på DELS-scenen:
Torsdag (28/9)
14.30-15.00 Göteborgs tidningshistoria – inte bara Segerstedt och Hjörne/Sverker Jonsson
16.00-16.30 Adamson – Sveriges största serieexport/Fredrik Strömberg
Fredag (29/9)
13.00-13.30 Mediebilden av 60+/Maria Edström och Ulrika Lagerlöf Nilsson.
Länk till Bokmässans hemsida: https://bokmassan.se

 

Boksläpp "Expanding Media Histories", 25 oktober i Lund

Expanding Media Histories är ett samarrangemang mellan Högre seminariet vid Institutionen för kommunikation och medierFilm och mediehistoriska seminariet samt Svensk Mediehistorisk föreningBoksläppet inträffar den 25 oktober kl. 15-17 i rum A158 på Språk- och litteraturcentrum, Helgonabacken 12 i Lund.  Observera att presentation och samtal sker på engelska.

Expanding Media Histories är skriven av forskare från den mediehistoriska miljön vid Lunds universitet, bland andra Marie Cronqvist och Ulrika Holgersson. Boken utgår från ett brett mediebegrepp och handlar om så vitt skilda fenomen som 1800-talets spiritistiska seanser, offentliga begravningar i början av 1900-talet, gallupundersökningar från 1900-talets mitt, turistguideböcker, IKEA-kataloger och kungliga kändisar. Vid boksläppet möter ni redaktörerna och några av författarna. För ytterligare information se http://www.mediehistoria.se/.


Hädelser i medierna – en tillbakablick,
den 2 november i Stockholm

Vi arrangerar ett seminarium om yttrandefrihet och blasfemilagstiftning, ett aktuellt och brännande ämne med tanke på koranbränningarna. Nils Funcke, journalist och yttrande- och tryckfrihetsexpert, ger bakgrund till och exempel på uppmärksammade rättsprocesser kring blasfemi under 1900-talet. Tid: torsdag 2 november kl 18.30 Plats: ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm Arrangemanget kommer att sändas på zoom


När pressen gick ut på webben – visioner och erfarenheter 30 år senare

I augusti 1994 tog Aftonbladet de första stegen med nätpublicering. 2024 är det 30 år och en mediehistorisk evighet sedan de första kulturartiklarna lades ut på en enkel webbsida. Hur tänkte de som stod bakom projektet – varför satsade man på det då relativt okända Internet, vilka visioner hade man och vilka var hindren? Hur ser man på det idag?

Vi samlar några av dem som drev på utvecklingen i mitten av 1990-talet till ett seminarium i början av nästa år. Några deltagare som är klara är Bo Hedin som var projektledare på Aftonbladet, Thorbjörn Lindskog som var chef på JMK där jobbet gjordes och Nils Enlund, professor i medieteknik på KTH under dessa formativa år. Fler deltagare i panelen tillkommer.

Seminariet leds av Gunnar Nygren, professor emeritus i journalistik och Jan Örneus, adjunkt i journalistik. Båda idag vid Södertörns högskola, men under 1990-talet vid JMK på Stockholms universitet. Datum, plats och ytterligare information publiceras senare på http://www.mediehistoria.se/. Välkomna till en tidsresa tillbaka till 1994!


Digitalisering och öppna arkiv

Digitalisering av den svenska pressen är en synnerligen angelägen uppgift, som underlättar historieforskningen inte bara för forskarsamhället. Dagspressen är en väldigt viktig källa för den som vill studera vår historia under de senaste 150 åren. Det är dock en mycket jobbig uppgift om man ska använda sig av bevarade tidningslägg eller mikrofilmer. Digitalisering, en teknik som funnits 10–15 år vid det här laget, underlättar enormt, men det allra mesta återstår att finansiera och göra. Svensk Mediehistorisk förening har bestämt sig för att driva på det arbetet och i samma anda för att öppna och förbättra tillgången till SR:s och SVT:s arkiv för allmänhet och forskare.

Medlemsavgiften för 2023   OBS!

Har du ännu inte betalt medlemsavgiften? För 2023 är årsavgiften oförändrat 150 kronor. Betala snarast möjligt till bankgiro 5635-3980 om du inte redan gjort det. Glöm inte att ange ditt namn och eventuella ändrade kontaktuppgifter!

Det går också att swisha. Swishnumret är 1231568294. Kontaktuppgifter kan meddelas i meddelandefältet som rymmer 50 nedslag.

Om du får detta brev med PostNord – meddela oss om möjligt din e-postadress för snabbare och mindre kostsam kommunikation. Skicka ett mejl till bosse.bernhardsson@telia.com

 

NR 1/2023

 

Till medlemmarna i Svensk Mediehistorisk Förening

Årsmöte tisdagen 9 maj

Nu är det dags för föreningens årsmöte. Datum blir, som redan tidigare har meddelats, tisdagen den 9 maj. Vi ses på Tekniska museet, Museivägen 7, Norra Djurgården, Stockholm kl 18.00. Förutom stadgeenliga årsmötesförhandlingar (se dagordning sist i detta medlemsbrev) får du lyssna till korta presentationer av våra stipendiater och vår uppsatspristagare (se nedan). Vi bjuder på fika och som avslutning finns det möjlighet för dem som önskar att se Subject: Hello, en interaktiv utställning som tar besökarna till en resa genom historien, nutiden och framtiden och som låter oss utforska hur människan tagit hjälp av teknik för att kommunicera de senaste 200 åren.  Vi hoppas på god uppslutning på plats men om du inte har möjlighet att komma kan du delta i årsmötet och lyssna till presentationerna via zoom. Här är länken:

https://sh-se.zoom.us/j/9895296843

Hänt under våren

Äventyr i etikbranschen

Torsdagen den 19 januari samtalade tidigare PO/MO Ola Sigvardsson och medieforskaren Torbjörn von Krogh utifrån Olas bok om sina erfarenheter vid ett möte på tidningen Dagens redaktion.

Utställningen ”News Flash” på Fotografiska

Tisdagen den 7 februari visade TT:s bildchef Tobias Röstlund utställningen och berättade om hur TT klarade att välja 300 bilder från de hundra år som gått sedan TT Nyhetsbyrån började distribuera nyheter.

Press Stopp i Malmö …

Fredagen den 10 mars hölls som ett samarrangemang med Skånes journalistseniorer ett lunchmöte i Rådhuskällaren i Malmö. Anders Malmsten berättade utifrån sin färska bok Press Stopp om hur landsortspressen regerade i 100 år men havererade på sju år.

… och i Stockholm

Måndagen den 3 april fick stockholmarna möjlighet att lyssna till Anders Malmsten vid ett möte på Tidningen Dagens redaktion.

Årets stipendiater

Vid sitt möte i mars utsåg föreningens styrelse årets två mottagare av stipendierna på vardera 40 000 kronor för mediehistoriska studier. De tilldelades Martin Karlsson och Fredrik Strömberg. Martin, som är fil dr i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet, ska forska om hur etermediejournalistiken beskrevs i tidningen Journalisten under 1950-talet. Fredrik, forskare, journalist, författare och ordförande för Seriearkivet, tar sig an projektet Adamson – Sveriges största serieexport.

Bästa mediehistoriska uppsatsen

Lars Ljunggren, som skrivit sin magisteruppsats om Wismarfrågan i svensk och internationell press under åren 1895-1905, tilldelades årets pris på 10 000 kr.

Och sist men inte minst – dags att betala årsavgiften

För 2023 är årsavgiften oförändrat 150 kronor. För det får du, förutom rösträtt vid årsmötet, en innehållsrik årsbok, som inom kort skicka ut till medlemmarna. Betala snarast möjligt till bankgiro 5635-3980 om du inte redan gjort det. Glöm inte att ange ditt namn och eventuella ändrade kontaktuppgifter! Om du får detta brev med PostNord – meddela oss om möjligt din e-postadress för snabbare och mindre kostsam kommunikation. Skicka ett mail till elisabethsandlund@gmail.com

Dagordning för årsmötet

 1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för mötet.
2. Mötets behöriga utlysande.
3. Styrelsens verksamhetsberättelse.
4. Fastställande av balansräkning och resultaträkning.
5. Revisorernas berättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Fastställande av årsavgift.
8. Val av ordförande och vice ordförande.
9. Val av ytterligare sju styrelseledamöter och tre suppleanter. Så långt möjligt skall dessa representera föreningens fyra medlemskategorier (§ 3).
10. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant.
11. Val av valberedning.
12. Övriga frågor.

 

NR 3/2022

 

Till medlemmarna i Svensk Mediehistorisk Förening

Först och främst vill styrelsen önska alla medlemmar en riktigt god jul och ett gott nytt mediehistoriskt år 2023. Vi hoppas att du vill vara kvar som medlem. Sist i brevet finns information om hur du betalar din årsavgift.

Hänt under hösten

Föreningen deltog på årets bokmässa i Göteborg 22 – 25 september, liksom tidigare inom ramen för De litterära sällskapen (DELS). Vi bidrog med tre föredrag på DELS-scenen. Lars-Åke Engblom talade utifrån sin bok ”En himla massa program: Göteborgs radio och tv under 100 år”, Kjell Åkerlund presenterade sin bok om Erik Åkerlund, för vilken föreningens stipendium för ett antal år sedan utgjorde startskottet, och Malin Wahlstedt berättade om sin forskning om sin mormor journalisten och författaren Viola Wahlstedt, som hon fick ett av 2022 års stipendier till. (Intervjuer med samtliga finns på vår hemsida.)

Den 30 november uppmärksammade vi att journalistutbildningen vid Lunds universitet fyller 30 år genom ett samtal på Media Evolution City i Malmö. Samtalet om utvecklingen var ett samarrangemang med journalistutbildningen. 

Våren 2023 blir mer händelserik

Äventyr i etikbranschen

Redan torsdagen den 19 januari inbjuder vi till ett samtal mellan tidigare PO/MO Ola Sigvardsson och medieforskaren Torbjörn von Krogh utifrån Olas bok om sina erfarenheter. Plats: Tidningen Dagens redaktion, Kungsholms torg 5. Tid: 18:30. Vi bjuder på lätta förfriskningar. Ingen anmälan behövs.

Utställningen ”News Flash” på Fotografiska – specialvisning

Tisdagen den 7 februari kl 18.30 visar TT:s bildchef Tobias Röstlund utställningen och berättar om hur TT klarade att välja 300 bilder från de hundra år som gått sedan TT Nyhetsbyrån började distribuera nyheter. Max 30 personer får plats på visningen så anmäl dig snarast, senast 30 januari till gunnar.nygren@sh.se. Kostnad = inträdet på Fotografiska.

Press Stopp i Malmö …

Fredagen den 10 mars kl 12.30, lunchmöte i Rådhuskällaren i Malmö. Anders Malmsten berättar utifrån sin färska bok Press Stopp om hur landsortspressen regerade i 100 år men havererade på sju år. Ett samarrangemang med Skånes journalistseniorer. Anmälan senast den 6 mars till christina.gustafson@telia.com

… och i Göteborg

Vi planerar ett möte med medverkan av Anders Malmsten även i Göteborg. Datum är fortfarande oklart. Information kommer på mediehistoria.se och i mejl.

När Sverige fick reklam-tv

Vi planerar en spännande kväll på detta tema med de aktörer som var med, sannolikt i slutet av mars. Mer information kommer på mediehistoria.se och i mejl.

Om mediehistoria i Lund och tv-samarbetet med DDR

Tisdagen den 2 maj Lunchmöte kl 12.30 i Rådhuskällaren i Malmö. Marie Cronqvist om ”Länkade mediehistorier” – forskningen på avdelningen för mediehistoria vid Lunds universitet. Och om egna projektet om tv-samarbetet mellan Sverige och DDR under 70- och 80-talen. Anmälan senast den 29/4 till christina.gustafson@telia.com.

Årsmöte 9 maj

Formell kallelse till årsmöte kommer i nästa medlemsbrev men reservera redan nu denna kväll! Mötet äger rum i Stockholm.

Stipendieutlysning

Svensk Mediehistorisk Förening utlyser två stipendier på vardera 40 000 kronor för mediehistoriska studier. Vi vill gärna se såväl forskare som personer som är verksamma i medierna som sökande. Läs mer på mediehistoria.se om vilka kriterier vi använder och ansök senast den 28 februari till elisabethsandlund@gmail.com, där du också kan få svar på eventuella frågor. Besked om stipendierna lämnas under andra hälften av mars.

Uppsatspris

Svensk Mediehistorisk Förening utlyser ett uppsatspris på 10 000 kronor till bästa mediehistoriska uppsats framlagd och godkänd under läsåret 2022. Mer information finns på mediehistoria.se. Besked om pristagare lämnas under andra hälften av mars.

Och sist men inte minst – dags att betala årsavgiften

För 2023 är årsavgiften oförändrat 150 kronor. För det får du en innehållsrik årsbok, som just nu färdigställs. Betala snarast möjligt och senast den 31 januari till bankgiro 5635-3980. Glöm inte att ange ditt namn och eventuella ändrade kontaktuppgifter!

 

NR 2/2022

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE TISDAGEN DEN 17 MAJ KL 17.00

Som tidigare aviserats äger årets årsmöte rum tisdagen den 17 maj. Platsen blir Kungliga bibliotekets hörsal i Stockholm. Förutom årsmötesförhandlingarna får vi lyssna till biträdande riksbibliotekarien Lars Ilshammar som presenterar arbetet med digitalisering av pressamlingarna. Dessutom berättar årets stipendiater (se nedan) om sina forskningsprojekt. Mötet på KB avslutas senast 19.00 och vi hoppas kunna fortsätta samvaron i annan lokal i närheten av Stureplan. För dig som inte kan vara på plats ger vi möjlighet att följa årsmötet via zoom-länken https://sh-se.zoom.us/j/9895296843

Dagordning för årsmötet:

1.Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för mötet.
2. Mötets behöriga utlysande.
3. Styrelsens verksamhetsberättelse. Finns att läsa på
www.mediehistoria.se
4. Fastställande av balansräkning och resultaträkning.
5. Revisorernas berättelse. Finns på
www.mediehistoria.se
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Fastställande av årsavgift.
8. Val av ordförande och vice ordförande.
9. Val av ytterligare sju styrelseledamöter och tre suppleanter

10. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant.
11. Val av valberedning.
12. Övriga frågor

 

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer:

Ordförande Elisabeth Sandlund (omval)                               

Vice ordförande Åke Pettersson (omval)                               

Övriga ledamöter
Maria Edström (nyval, nominerad av Lars-Åke Engblom och Birgitta Ney)
Anders Franck (omval)
Ulrika Holgersson(omval)
Gunnar Nygren (omval)                  

Tomas Odén (omval)
Emma Severinsson (tidigare suppleant)
Jan Örnéus (omval)

Suppleanter

Ola Sigvardsson (omval)  
Morgan Svedlund (omval)  
Göran Svensson (tidigare ordinarie ledamot)

Revisorer                     
Ulf Eriksson (omval)                        
Sanna Lindén  (omval)

Revisorssuppleanter
Jens Karlsson(omval)                      
Staffan Sundin (omval)


Valberedningen har bestått av Lars-Åke Engblom (sammankallande), Birgitta Ney och Maria Edström.

 

ÅRETS STIPENDIATER

Vid sitt sammanträde i mars beslutade styrelsen att dela ut tre forskningsstipendier på vardera 40 000 kronor till Kent Zetterberg för en studie av Nazitysklands bevakning av den svenska pressen under andra världskriget, till Malin Wahlstedt till en biografi över journalisten Viola Wahlstedt och till Vladimir Cotal San Martin för en studie om Chilebulletinen.

 

OCH UPPSATSPRISTAGARE

Priset för bästa mediehistoriska uppsats, 10 000 kronor, tilldelades Isa Pellbäck och Marica Bäckman vid Södertörns högskola för deras genomgång av Apples reklamfilmer under perioden 1984-2021 med titeln ”En kultur av män, för män

  

WEBBINARIUM OM RADIOBRUK

Vårens första program blev digitalt. Etnologen Elin Franzén, Stockholms universitet, presenterade sin avhandling Radio -Vardagslivet tillsammans med ett massmedium. Läs mer på mediehistoria.se där det också finns en länk där Elins bok kan laddas ner.

 

VÄLBESÖKT SEMINARIUM OM MAOISTISK PRESS

Katasalen i ABF-huset var fullsatt och ytterligare ett 30-tal personer följde seminariet via zoom när Mats Örbring, Jeanette Gentele, Ylva Mårtens, Peppe Engberg och Paul Ronge under ledning av Gunnar Nygren och Ola Sigvardsson samtalade om erfarenheterna från Stormklockan, Gnistan och Rödluvan och om vad de betytt för deras fortsatta yrkesliv. En spännande kväll som också resulterade i ett fylligt reportage i SR:s Medierna och en krönika i Dagens Arena. Läs mer på mediehistoria.se där seminariet går att ta del av i efterhand.

 

ÅRSBOKEN

Vi är glada att återigen kunna presentera en välmatad årsbok med massor av mediehistorisk läsning. Den landar snart i din brevlåda och är en förmån för våra medlemmar men når också många utanför föreningen. God läsning önskar redaktören Anders Franck och hela styrelsen!

 

MEDLEMSAVGIFTEN

Du som ännu inte betalt din medlemsavgift för 2022, 150 kronor, får inom kort en påminnelse Avgiften är en förutsättning för att vi ska kunna ge ut årsboken och för den som avstår från att betala är denna årsbok den sista som landar i brevlådan.

 

E-POSTADRESSER

De flesta medlemmar får detta utskick endast digitalt. Kommer det med post beror det på att vi inte har en aktuell e-postadress till dig. Hör i så fall av dig till elisabeth.sandlund@dagen.se så att vi kan uppdatera sändlistan! Vi fortsätter självfallet med brevutskick till den som föredrar det.

 

 

NR 1/2022

 

GOTT NYTT MEDIEHISTORISKT ÅR!

Även om det gått några veckor vill styrelsen önska alla medlemmar ett gott nytt mediehistoriskt år. Detta medlemsbrev går till att börja med ut digitalt till de medlemmar vars e-postadresser vi har. Du kommer också att få samma brev i posten om några dagar. Det skickar vi till alla i syfte att få in så många aktuella e-postadresser som möjligt.

 

MEDLEMSAVGIFT 2022

Medlemsavgiften för enskild person är oförändrat 150 kronor. Den betalar du till bankgiro 600-7033. Ange din adress samt aktuell e-postadress på inbetalningen. En välmatad årsbok kommer senare i vår! Företag och institutioner får faktura vid ett senare tillfälle.

 

 

HÖSTENS PROGRAM

Som allt annat i samhället satte coronapandemin sin prägel på den mediehistoriska hösten. Men vi genomförda i alla fall tre arrangemang i form av fysiska möten, i Malmö, Göteborg och Stockholm, och med möjlighet att ta del av dem även via nätet. Den 2 november i Malmö berättade Bo Bernhardsson, tidigare chefredaktör på Arbetet, om sin nya bok ”Historien om Arbetet och den sista striden". Den 15 november gjorde vi i Stockholm en djupdykning i reklamradions historia och den 30 november uppmärksammade vi i Göteborg att det statliga presstödet infördes för 50 år sedan. Mer information om alla tre samlingarna finns på mediehistoria.se.

 

 

VÅRENS PROGRAM

Nu hoppas vi att det snart ska bli möjligt att ses igen. Vårens program blir en blandning av fysiska och digitala möten.

 

Radio: Vardagsliv tillsammans med ett massmedium. Elin Franzén, etnolog vid Stockholms universitet, presenterar sin doktorsavhandling i ett webbinarium tisdagen den 15 februari kl 18.00. Detta till synes självklara vardagsfenomen är mer komplext än man kanske tror, unikt för varje individ och samtidigt delat av miljoner. Elin Franzéns forskningsresultat bygger på cirka 200 personers förmedlade erfarenheter. Här är länken:  

https://us02web.zoom.us/j/88346474324?pwd=UytoUWEyRlVnaGtwd3pzY3RwNFpOQT09

 

Socialistisk vänsterpress som plantskola för en ny generation journalister. Välkomna till en spännande kväll i ABF-huset i Stockholm, Katasalen, tisdagen den 22 mars kl 18.30. Kan mötet på grund av coronarestriktioner inte genomföras i fysisk form blir det digitalt men i alla händelser kommer det att streamas. Håll koll på sajten för mer information när det närmar sig!

På 1970-talet fanns en rik flora av tidningar inom den kommunistiska vänstern, så även kring det maoistiska SKP. Många av journalisterna gjorde karriär inom etablerade medier. Inom såväl MTG som Bonnier och public service blev gamla vänsterjournalister tongivande medarbetare. Hur kommer det sig? Hur kunde dessa partitidningar vara en plantskola för de stora medierna? Vilka lärdomar tog dessa journalister med sig från 70-talet vänsterpress?

Det kommer några av dem som var med att samtala om: Peppe Engberg (Gnistan och därefter bl a Bonniersfären), Mats Örbrink (Gnistan, Rödluvan, FiB/Kulturfront och därefter mest kommersiella TV-bolag), Jeanette Gentele (Gnistan och därefter Svenska Dagbladet), Paul Ronge (Stormklockan och därefter bl a Expressen och PR-konsult) och Ylva Mårtens (Clarté, Rödluvan och därefter mest Sveriges Radio).

 

ÅRSMÖTE TISDAGEN DEN 17 MAJ

Kallelse till årsmötet kommer i nästa medlemsbrev med tid och plats. Men reservera redan nu denna kväll i kalendern!

 

SÖK STIPENDIUM, TIPSA ANDRA!

 

Två mediehistoriska stipendier om vardera 40 000 kronor

Utlyses till väl avgränsade projekt, inte till avhandlingsarbete eller som tryckningsbidrag. Forskningen kan avse såväl den tryckta pressen som etermedier och digitala medier, och behandla redaktionella, administrativa, tekniska och ekonomiska förhållanden.

Ansökan ska innehålla beskrivning av forskningsuppgiften samt plan och kostnadsberäkning för studierna. Ansökan (max 2 A4-sidor, inga bilagor) ska vara föreningen tillhanda senast måndagen den 28 februari 2021 och skickas till ordföranden för föreningen, e-postadress elisabeth.sandlund@dagen.se . Besked meddelas under senare hälften av mars.

Glöm inte att ange tydliga kontaktuppgifter, även postadress och telefon!

Förfrågningar kan ställas till föreningens ordförande Elisabeth Sandlund, tel 0709-73 49 12, e-post elisabeth.sandlund@dagen.se eller till vice ordföranden Åke Pettersson, tel 0705-20 55 33, e-post ake.petson@gmail.com

 

Ett mediehistoriskt uppsatspris på 10 000 kronor

för kandidat-, magister- och masteruppsatser. Uppsatsen ska vara framlagd och godkänd under 2021, det vill säga fram till vårterminens start 2022. Priset tilldelas en historiskt inriktad studie av medier, såväl tryckta medier som etermedier och digitala medier, och kan ägnas journalistik och/eller redaktionella, tekniska och ekonomiska förhållanden. Uppsatsen ska ha medier som studieobjekt och kan vara skriven inom olika högskole- och universitetsämnen.

Ansökan med personuppgifter (glöm inte postadress och telefon), intyg undertecknat av handledaren om att uppsatsen är godkänd, samt uppsats ska vara föreningen tillhanda senast måndagen den 29 februari 2022. Ansökan sänds till föreningen c/o Fredrik Stiernstedt med e-postadress: fredrik.stiernstedt@sh.se

Uppsatserna kommer att bedömas av en arbetsgrupp i föreningens styrelse. Beslut meddelas inför föreningens årsmöte i maj 2021. Eventuella frågor besvaras av fredrik.stiernstedt@sh.se

 

NR 3/2021

 

HÖSTEN ÄR HÄR

Och det är hög tid att Svensk Mediehistorisk Förening kommer i gång med programverksamheten. Vi är glada att kunna inbjuda till tre spännande evenemang i Malmö, Stockholm respektive Göteborg.

 

HISTORIEN OM ARBETET

Tisdagen den 2 november lunchmöte kl 12.30 i Malmö. Bo Bernhardsson, tidigare chefredaktör på Arbetet, berättar om sin nya bok ”Historien om Arbetet och den sista striden". Boken handlar om hur och varför tidningen startades, om dess 114-åriga historia, om den dramatiska kampen för att rädda den och om den slutgiltiga nedläggningen. Mötet inleds med lunch i Rådhuskällaren i Malmö. Mötet kommer att streamas/bandas.

Anmälan till christina.gustafson@telia.com senast fredagen den 29/10.

 

DJUPDYKNING I REKLAMRADIONS HISTORIA

Måndagen den 15 november kl 18 i Stockholm. Hur gick det till när radion avreglerades och vi fick Privat lokalradio, numera kallad Kommersiell radio? Hur såg det politiska spelet ut? Reklamradions nätverksbildningar? Varför misslyckades försöken med journalistiskt innehåll?

Hör Eva Kaijser, som startade Radio Q, Christer Jungeryd, branschföreträdare som drog i gång Storstadsradion, Jan Friedman, som utvecklade nätverket SRU och Gunnar Öberg, som låg bakom Radio Four på Gotland.

Plats: Tidningen Dagens redaktion, Kungsholmstorg 5, Stockholm.  Ingen anmälan behövs. Mötet kommer att streamas/bandas.

 

PRESSTÖDET FYLLER 50 ÅR

Tisdagen den 30 november kl 18 i Göteborg. Vi uppmärksammar att det statliga presstödet infördes för 50 år sedan. Det blir tillbakablickar på tillkomsten, utvecklingen och betydelsen och ett samtal om hur det fungerar i dag och hur det skulle kunna anpassas bättre till ett medielandskap som ser påtagligt annorlunda ut. Högaktuellt med tanke på att en ny utredning om mediestöd just tillsatts av regeringen!  Medverkar gör Tidningsutgivarnas VD Johan Taubert, medieprofessorn och ekonomen Jonas Ohlsson samt föreningens förre ordförande, professor Lars-Åke Engblom, och nuvarande ordförande Elisabeth Sandlund. Samtalsledare: Maria Dommelöf Wik, kulturreporter på Göteborgs-Posten. 

Lokal: Segerstedtsalen, Universitetets huvudbyggnad vid Vasaplatsen, Göteborg. Ingen anmälan krävs. Vi räknar med att kunna streama även detta evenemang. Uppdaterad information läggs ut på föreningens hemsida. 

 

RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTET

Även i år fick årsmötet hållas digitalt. Den 26 maj kopplade ett trettiotal medlemmar upp sig. Verksamhetsberättelsen godkändes och styrelsen valdes enligt valberedningens förslag. Ny ledamot efter Björn Asker blev Gunnar Nygren, tidigare suppleant, och till nya suppleanter valdes Emma Severinsson och Morgan Svedlund. Elisabeth Sandlund (ordförande), Åke Pettersson (vice ordförande), Anders Franck, Ulrika Holgersson, Jan Örnéus, Fredrik Stiernstedt, Göran Svensson och Tomas Odén omvaldes, liksom Ola Sigvardsson (suppleant). Efter årsmötet fick deltagarna lyssna till ett föredrag av Tomas Odén om när de moderata skapade en samlad svensk högerpress, en presentation av uppsatsstipendiaterna Robin Andersson och Simon Appelqvist (medierapporteringen om luftskeppet Hindenburg) samt presentationer av forskningsstipendiaterna Mikael Bergling och Fredrik Nejman (löpsedlarnas historia) och Eric Fichtelius (konsekvensneutralitetens dilemman).

 

VIMMERBYPRESSENS HISTORIA

Lördagen den 18 september invigdes utställningen Tidningsstaden Vimmerby – sex redaktioner för sjutusen själar som Mediehistorisk förening har delfinansierat. Missa inte chansen om du har vägarna förbi. Utställningen på stadens museum Näktergalen pågår till 18 december.

 

E-POSTADRESSER EFTERLYSES

Vi vill gärna övergå till att kommunicera via e-post med våra medlemmar så mycket som möjligt. Det är både snabbare och billigare. Men vi saknar fortfarande många aktuella e-postadresser. Om du misstänker att det kan vara fallet när det gäller dig – hör av dig med ett mail till elisabeth.sandlund@dagen.se så att vi kan uppdatera listan.

 

NÄSTA MEDLEMSBREV

Under januari kommer nästa medlemsbrev där vi utlyser våra stipendier, berättar om vårterminens program och meddelar datum för årsmötet. Till dess – följ uppmaningen nedan.

 

HÅLL DIG UPPDATERAD GENOM WWW.MEDIEHISTORIA.SE!

 

NR 2/2021

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE ONSDAGEN DEN 26 MAJ KL 18.00

Vi hade förstås hoppats kunna genomföra ett fysiskt årsmöte detta år men är tvungna att inse att det får bli digitalt denna gång. Ändå hoppas vi på god uppslutning. Här är zoomlänken. 

https://us02web.zoom.us/j/89205540444?pwd=aEVyR1kvVHZLbVZsbUZINVREWVBDUT09

På programmet

Årsmötesförhandlingar:

1.Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för mötet.
2. Mötets behöriga utlysande.
3. Styrelsens verksamhetsberättelse. Finns att läsa på www.mediehistoria.se
4. Fastställande av balansräkning och resultaträkning.
5. Revisorernas berättelse. Finns på www.mediehistoria.se
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Fastställande av årsavgift.
8. Val av ordförande och vice ordförande.
9. Val av ytterligare sju styrelseledamöter och tre suppleanter

10. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant.
11. Val av valberedning.
12. Övriga frågor

 

Föredrag:  När förstakammarhögern bet i det sura äpplet – och de moderata skapade en samlad högerpress

Tomas Odén talar utifrån en av artiklarna i årets Mediehistoriska årsbok

Stipendieutdelning:

Forskningsstipendierna och uppsatsstipendiet delas ut. Stipendiaterna medverkar med korta presentationer av sina respektive projekt. Årets två stipendier för mediehistorisk forskning tilldelades Erik Fichtelius för studier om konsekvensensneutralitetens dilemma och Mikael Berling och Fredrik Nejman för projektet ”Löpsedelns uppgång och fall”. Lundastundeterna Robin Andersson och Simon Appelqvist fick uppsatsstipendiet på 10 000 kronor för sin mediehistoriska studie ”Luftskeppet Hindenburg som en uppblåst mediehändelse.                                                   VÄND!

 

VÅRENS CORONASÄKRA PROGRAM…

Under våren har vi genomfört två webbinarier med god uppslutning. Den 23 mars diskuterade en sakkunnig panel den spännande frågan om vem som vann på gratistidningskriget. Och den 3 maj fick vi en inblick i den göteborgska mediehistorien i ett samarrangemang med Publicistklubben Väst.

 

 

 …GAV MERSMAK

 

Även om det blir möjligt att börja mötas igen i höst har erfarenheterna av webbinarierna lärt oss att det går utmärkt att samla en mediehistoriskt intresserad publik framför datorerna. Och vår förening har medlemmar över hela landet som därmed får större möjligheter att delta. Inför hösten planerar vi åtminstone två digitala evenemang, en paneldiskussion och en föredragskväll . Mer information kommer på www-mediehistoria.se.

 

 

ÅRSBOKEN

Vi är glada att återigen kunna presentera en välmatad årsbok med massor av mediehistorisk läsning. Den är en förmån för våra medlemmar men når också många utanför föreningen. God läsning önskar redaktören Anders Franck och hela styrelsen!

 

 

MEDLEMSAVGIFTEN

Du som ännu inte betalt din medlemsavgift för 202, 150 kronor, får inom kort en påminnelse i ett särskilt brev. Avgiften är en förutsättning för att vi ska kunna ge ut årsboken och för den som avstår från att betala är denna årsbok den sista som landar i brevlådan.

 

 

E-POSTADRESSER

Fick du ett mail med kallelsen till årsmötet för några dagar sedan? Då är allt i sin ordning. Fick du inte ett sådant mail? Då har vi inte rätt e-postadress - eller ingen alls - till dig. Och det vill vi gärna ha för att kunna kommunicera snabbt och kostnadseffektivt med medlemmarna. Skicka ett mail till info@presshistoria.se så snart som möjligt.

NR 1/2021

GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA MEDIEHISTORISKA ÅRET

I år testar vi en ny metod för att få in medlemsavgifterna av våra enskilda medlemmar. Inbetalningskort kommer att följa med årsboken som skickas ut i april/maj. Avgiften är oförändrat 150 kronor. De företag som är medlemmar får som vanligt faktura senare under våren.

2020 GICK I PANDEMINS TECKEN

Som så mycket annat påverkades vår verksamhet av coronapandemin. De allra flesta arrangemang fick ställas in och årsmötet sköts upp. Inte förrän den 5 oktober samlades vi i Palmesalen i ABF-huset. Tjugo medlemmar deltog på plats och ytterligare sex personer per länk. Inte mindre än fem styrelseledamöter, som alla gjort stora och goda insatser, lämnade styrelsen, nämligen Anna-Britt Benjour, Johan Hirschfeldt, Eva Jais-Nielsen, Torbjörn von Krogh och Kristina Lundgren.

Till nya ordinarie styrelseledamöter valdes Ulrika Holgersson, Tomas Odén, Göran Svensson (tidigare suppleant) och Jan Örnéus. Karin Milles och Gunnar Nygren valdes till nya suppleanter.

Dessutom kvarstår Fredrik Stiernstedt som styrelseledamot samt Björn Asker och Ola Sigvardsson som suppleanter.


Föreningens arbetsutskott består av Elisabeth Sandlund (ordförande), Åke Pettersson (vice ordförande), Tomas Odén (sekreterare), Jan Örnéus (skattmästare) samt Anders Franck (årsboksredaktör).

2021 SATSAR VI DIGITALT

Vi vågar inte räkna med att kunna samla medlemmarna till fysiska möten de närmaste månaderna. Däremot planerar vi två digitala seminarier. Boka redan nu in tisdagen den 23 mars kl 18.00 för en spännande kväll på temat Gratistidningskriget i Stockholm – från starten till slutet. Bland de medverkande märks Sakari Pitkänen, Metro, och Anna Körnung, Mitt i. Mer information kommer på webben, mediehistoria.se.


Vårt andra digitala seminarium ägnas åt medierna i Göteborg under de senaste hundra åren med Lars-Åke Engblom och Sverker Jonsson som nyligen utkommit med var sin bok i ämnet. Tidpunkt meddelas senare, också det på mediehistoria.se

ÅRSMÖTE SKA VI HA…

 

…frågan är bara i vilken form. Reservera redan nu onsdagen den 26 maj i kalendern! Vi hoppas på det bästa, att vi kan samlas som sedvanligt till föredrag, överläggningar och samvaro men håller öppet för att också årsmötet måste äga rum i digital form. Formell kallelse kommer i nästa medlemsbrev.

SÖK STIPENDIUM, TIPSA ANDRA!

Svensk Mediehistorisk Förening utlyser två mediehistoriska stipendier om vardera 25 000 kronor.

Stipendierna avser väl avgränsade projekt och inte avhandlingsarbete eller tryckningsbidrag. Forskningen kan avse såväl den tryckta pressen som etermedier och digitala medier, och behandla redaktionella, administrativa, tekniska och ekonomiska förhållanden.


Ansökan ska innehålla beskrivning av forskningsuppgiften samt plan och kostnadsberäkning för studierna.

Ansökan (max 2 A4-sidor, inga bilagor) ska vara föreningen tillhanda senast söndagen den 28 februari 2021 och skickas till ordföranden för föreningen, e-postadress elisabeth.sandlund@dagen.se.

Glöm inte att ange tydliga kontaktuppgifter, även postadress och telefon!

Förfrågningar kan ställas till föreningens ordförande Elisabeth Sandlund, tel 0709-73 49 12, e-post elisabeth.sandlund@dagen.se eller till vice ordföranden Åke Pettersson, tel 0705-20 55 33, e-post ake.petson@gmail.com

Föreningen utlyser också ett mediehistoriskt uppsatsstipendium
på 10 000 kronor för kandidat-, magister- och masteruppsatser. Uppsatsen ska vara framlagd och godkänd under 2020, dvs. fram till vårterminens start 2021.

Stipendiet avser en historiskt inriktad studie av medier, såväl tryckta medier som etermedier och digitala medier, och kan ägnas journalistik och/eller redaktionella, tekniska och ekonomiska förhållanden. Uppsatsen ska ha medier som studieobjekt och kan vara skriven inom olika högskole- och universitetsämnen.

Ansökan med personuppgifter (glöm inte postadress och telefon), intyg undertecknat av handledaren om att uppsatsen är godkänd, samt uppsats ska vara föreningen tillhanda senast måndag den 1 mars 2021. Ansökan sänds till föreningen c/o Fredrik Stiernstedt med e-postadress: fredrik.stiernstedt@sh.se

Uppsatserna kommer att bedömas av en arbetsgrupp i föreningens styrelse. Beslut meddelas inför föreningens årsmöte i maj 2021. Eventuella frågor besvaras av fredrik.stiernstedt@sh.se

NR 3/2020

ÄNNU ETT MEDLEMSBREV I CORONAKRISENS TECKEN

 

Som allt annat i samhället påverkas Svensk Mediehistorisk Förening av coronakrisen. Även om smittspridningen nu avtagit i Sverige kvarstår restriktioner som gör det svårt att upprätthålla en normal verksamhet. Vi hoppas på ett normalare 2021 men redan nu finns några ljusglimtar.

 

ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 5 OKTOBER KL 18-20

 

Vårt uppskjutna årsmöte kommer att hållas i Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41. Det blir en något avskalad tillställning utan förtäring. På dagordningen står de sedvanliga punkterna, däribland val av ny styrelse. Vi har också en motion att behandla som föreslår att bevakning av pressfrihet ska läggas till ändamålsparagrafen i stadgarna, något som styrelsen tillstyrker. Vår förhoppning är att våra tre stipendiater ska medverka på plats eller digitalt med korta presentationer av sina projekt. Du får även möta vår avgående årsboksredaktör, Torbjörn von Krogh, och vår tillträdande, Anders Franck, som berättar om den redan utgivna respektive den kommande årsboken.

 

Katasalen är en stor lokal som möjliggör fysisk distansering enligt rekommendationerna. Eftersom dett är ett slutet sammanhang för medlemmar gäller inte regeln om maximalt 50 deltagare, som ju dessutom kan ha kommit att ändras innan det är dags. Men det är viktigt att du som tänker delta anmäler dig i förväg, helst på mail xxxxx och om det inte är möjligt med sms till xxxx.yyyyyyyy senast fredagen den 2 oktober. På vår hemsida kan du läsa vår verksamhetsberättelse för 2019. Våra räkenskaper är granskade och godkända av revisorerna.

 

Styrelsen hoppas att så många som möjligt av medlemmarna kommer till årsmötet!

 

FÖREDRAG I MALMÖ ONSDAGEN DEN 21 OKTOBER Kl 12.30

 

Medlemmarna i Sydsverige har chans att lyssna till Marie Cronqvist, docent och ansvarig för utbildningen i mediehistoria vid Lunds universitet, som är expert på bland annat DDR:s medier och propaganda. Hon medverkar vid ett lunchmöte i Rådhuskällaren, ett samarrangemang med Skånes Journalistseniorer som därefter håller sitt försenade årsmöte. Anmälan till christina.gustafson@telia.com senast den 14 oktober.

 

 UTLYSNING AV UPPSATSSTIPENDIUM

 

Svensk Mediehistorisk Förening utlyser ett mediehistoriskt stipendium på 10 000 kronor för kandidat-, magister- och masteruppsatser. Uppsatsen ska vara framlagd och godkänd under 2020, det vill säga fram till vårterminens start 2021.

 

Stipendiet avser en historiskt inriktad studie av medier, såväl tryckta medier som etermedier och digitala medier, och kan ägnas journalistik och/eller redaktionella, tekniska och ekonomiska förhållanden. Uppsatsen ska ha medier som studieobjekt och kan vara skriven inom olika högskole- och universitetsämnen.

 

Ansökan med personuppgifter (glöm inte postadress och telefon), intyg undertecknat av handledaren om att uppsatsen är godkänd, samt uppsats ska vara föreningen tillhanda senast måndag den 1 mars 2021. Ansökan sänds till föreningen c/o Fredrik Stiernstedt, fredrik.stiernstedt@sh.se

 

MEDLEMSAVGIFT

 

Tack alla medlemmar som har betalt in medlemsavgiften! Om du ännu inte har gjort det är den oförändrat 150 kronor och betalas till vårt bankgiro 600-7033.

 

 

 

 

NR 2/2020

ETT MEDLEMSBREV I CORONAKRISENS TECKEN


Tack alla medlemmar som redan har betalt in medlemsavgiften! Om du ännu inte har gjort det är den oförändrat 150 kronor och betalas till vårt bankgiro 600-7033.


Som allt annat i samhället påverkas vi av ansträngningarna att minska smittspridningen. Det gör att alla våra samlingar i mars, april och maj har måst ställas in.

 

ÅRSMÖTET FLYTTAS TILL I HÖST


Vårt årsmöte som var planerat till tisdagen den 19 maj kommer inte att kunna äga rum. Så fort vi har möjlighet att fastställa ett datum i höst återkommer vi med information. Den sittande styrelsen fortsätter sitt arbete fram till årsmötet. På vår hemsida kan du redan nu läsa vår verksamhetsberättelse för 2019. Våra räkenskaper är granskade och godkända av revisorerna.

 

ÅRETS STIPENDIATER UTSEDDA


Vid sitt styrelsemöte i mars beslutade styrelsen att 2019 års mottagare av forskningsstipendierna på vardera 25 000 kronor är Bertholof Brännström för en studie av tidningen Musikens makt och Christian Catomeris för en studie av Ingrid Segerstedt Wibergs journalistik. Uppsatsstipendiet på 10 000 kronor gick till Eskil Vesterlund för hans masteruppsats i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet, ”Från publiker till partier. Opinionsundersökningens förändrade protokoll 1957-1976”.

 

LYCKAD KVÄLL PÅ KB


Innan Corona slog till hann vi med vårt samtal om internets och de digitala mediernas betydelse för vårt sätt att skriva (medie)historia som ägde rum den 20 februari. Läs mer om vad som sades på mediehistoria.se.

 

ÅRSBOK PÅ GÅNG


I mitten av maj landar årsboken i medlemmarnas brevlådor. Efter denna utgåva lämnar Torbjörn von Krogh över redaktörsuppgiften till Anders Franck.

NR 1/2020

GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA MEDIEHISTORISKA ÅRET

Nu är det dags att betala medlemsavgiften till föreningen. Den är oförändrat 150 kronor och betalas till vårt bankgiro 600-7033 digitalt eller med blanketten här nedan.


VÅRENS VERKSAMHET

Det digitala som mediehistorisk utmaning

Välkommen till en kväll om internet och de digitala medierna i mediehistorisk betydelse för vårt sätt att skriva (medie)historia. Tid: Torsdag den 20 februari kl 18-20, Plats: KB:s hörsal, Humlegårdsgatan 26, Stockholm. Medverkande: Biträdande riksbibliotekarie Lars Ilshammar, historikern Rasmus Fleischer, lektorn i konstvetenskap Anna Orrghen och förste forskarassistent Fredrik Norén. Ett samarrangemang med Kungliga Biblioteket. Läs mer på mediehistoria.se.

Litterär matiné

Kristina Lundgren och Birgitta Ney medverkar på De Litterära Sällskapen i Sveriges matiné med högläsning, kortföredrag och samtal. Tid: Söndag 15 mars kl 14-15.30. Plats: Gästabudet, Hartwickska huset, S:t Paulsgatan 39A, Stockholm

Mediernas guldålder?

Onsdagen den 25 mars kl 18 leder Åke Pettersson ett seminarium om 60-talet, medierna och det demokratiska samtalet. Medverkar gör bland andra Christina Jutterström, Lennart Weibull och Lars-Åke Engblom.Lokalmeddelas senare på mediehistoria.se.

Om hoten mot det fria ordet. Finns det en ”Hellströmanda” i dag?

Söndagen den 19 april kl 13.30 arrangerar Gustaf Hellströmsällskapet och Mediehistorisk förening ett samtal mellan Olof Sjölander, chef för Sveriges Radios P1 Morgon/Studio Ett och Jan Eklund, kulturjournalist på Dagens Nyheter. Utgångspunkt är Gustaf Hellströms journalistik och personliga mod. Olof Sjölander är nära släkt med Hellström. Samtalet modereras av Åke Petterson och sker i Lilla salen i Kulturkvarteret I Kristianstad.

Årsmöte

Kallelse till årsmötet kommer i nästa nyhetsbrev. Men reservera redan nu tisdagen den 19 maj kl 18.00 för detta.

 

SÖK STIPENDIUM, TIPSA ANDRA!

Svensk Mediehistorisk Förening utlyser två mediehistoriska stipendier om vardera 25 000 kronor. Stipendierna avser väl avgränsade projekt och inte avhandlingsarbete eller tryckningsbidrag. Forskningen kan avse såväl den tryckta pressen som etermedier och digitala medier, och behandla redaktionella, administrativa, tekniska och ekonomiska förhållanden.

Ansökan ska innehålla beskrivning av forskningsuppgiften samt plan och kostnadsberäkning för studierna. Ansökan (max 2 A4-sidor, inga bilagor) ska vara föreningen tillhanda senast söndagen den 1 mars 2020 och skickas till ordföranden för föreningen, e-postadress elisabeth.sandlund@dagen.se.

Glöm inte att ange tydliga kontaktuppgifter, även postadress och telefon!

Förfrågningar kan ställas till föreningens ordförande Elisabeth Sandlund, tel 0709-73 49 12, e-post elisabeth.sandlund@dagen.se eller till vice ordföranden Åke Pettersson, tel 0705-20 55 33, e-post ake.pettersson@comhem.se

 

 

 

 

NR 3/2019

 

GLÖM INTE MEDLEMSAVGIFTEN!

 

Är du en av dem som ännu inte betalt medlemsavgiften för 2019? Var snäll och gör det nu direkt. Annars riskerar du att bli struken ur medlemsregistret och inte längre få kallelser till våra möten och, inte minst, den innehållsrika årsboken.

 

Avgiften är oförändrat 150 kronor och bankgirot 600-7033. Är du osäker på om du har betalt? Kontakta kassaförvaltaren annabrittbenjour@hotmail.com, tel 070-552 97 93.

 


HÖSTENS VERKSAMHET

 

Bokmässan i Göteborg

 

På samma vis som de senaste åren finns föreningen hos De litterära sällskapen, DELS. Kom och hälsa på om du är där! Vi är på plats i monter B 07:80 från torsdag 26 till söndag 29 september.  Vi bidrar med tre föredrag på DELS-scenen: Torsdag kl. 15.30 Birgitta Ney om "Vera von Kraemer – journalisten som skrev om allt och lite till", fredag kl. 11.30 Birgitta Ney om "Elin Brandell, ett pennskaft i rösträttskampen" samt fredag kl. 12.30 Torbjörn von Krogh om "Vill medierna ha insyn i sin journalistik? Nedslag 1880 – 2009”.

 

Historiedagarna i Helsingfors 4 – 6 oktober

 

Föreningen medverkar med ett seminarium med docent Henrika Zilliacus-Tikkanen på temat ”Digitala nedslag i den finlandssvenska presshistorien” fredagen den 4 oktober kl 14.15. Historiedagarna kan inte ta emot fler bokningar men vi kanske har medlemmar som har anmält sig?

 

Elin Brandell - ett pennskaft i rösträttskampen

 

Välkomna till föredragskväll med Birgitta Ney tisdag den 29 oktober kl. 18.00, i Folkets hus Bagarmossen, Lillåvägen 4. Ta T-banans gröna linje 17 mot Skarpnäck. Näst sista stationen, tio minuter från Skanstull, är Bagarmossen. Gå upp för trapporna och till höger ut på torget, följ torgets sida mot Apoteket och Coop, sväng höger in på Lillåvägen mellan Coop och Blå huset. 25 meter fram på höger sida ligger Folkets Hus Bagarmossen. Ingen föranmälan behövs!

Pressombudsmannen fyller 50 år - det ska vi fira

 

Vi uppmärksammar jubileet med inte mindre än tre seminarier på olika håll i landet.

 

Göteborg: Tisdagen den 19 november samtalar nuvarande PO Ola Sigvardsson med tidigare PO Pär-Arne Jigenius och medieforskaren Torbjörn von Krogh, som författat PO:s jubileumsskrift. Moderator är Ulla Berglindh i Segerstedtstiftelsen. Tid: 18-20, plats Aulan, Göteborgs universitet, Vasaparken. Ingen föranmälan behövs.

 

Malmö: Onsdagen den 20 november fortsätter Ola Sigvardsson och Torbjörn von Krogh sitt samtal under rubriken ”Finns PO kvar nästa år?” Det är ett samarrangemang med Skånes Journalistseniorer, som också firar 50 år, och hålls som ett lunchmöte. Anmälan till lunchen på restaurant Rådhuskällaren kl 12.30 görs till christina.gustafson@telia.com senast den 15 november kl 12.

 

Stockholm: Serien avslutas i Stockholm tisdagen den 26 november med ett seminarium där Ola Sigvardsson och Torbjörn von Krogh medverkar. Vi möts på tidningen Dagens redaktion, Kungsholms torg 5, kl 18. Ingen föranmälan behövs.

 

 
NY ÅRSBOKSREDAKTÖR SÖKES

 

Torbjörn von Krogh som varit årsboksredaktör de senaste åren har bett att få bli entledigad när 2020 års bok är färdig i vår. Vi söker därför hans efterträdare för detta arvoderade uppdrag. Torbjörn svarar gärna på frågor om vad det innebär, torbjornvonkrogh@gmail.com, tel 070-738 49 13. Ansökan till ordförande senast 15 november, elisabeth.sandlund@dagen.se

 

 

 

FÖRENINGENS STYRELSE

 

Vid årsmötet den 14 maj avgick Elin Gardeström och Pär Nilsson ur styrelsen. Björn Asker, Riksarkivet, och Göran Svensson, Uppsala universitet, blev nya suppleanter. Styrelsen består dessutom av Elisabeth Sandlund (ordf), Åke Pettersson (v ordf), Kristina Lundgren (sekr), Anna Britt Benjour(kassaförvaltare), Torbjörn von Krogh (årsboksredaktör), Eva-Jais Nielsen, Johan Hirschfeldt, Anders Franck, Fredrik Stiernstedt och Ola Sigvardsson.

 

 

 

UPPSATSSTIPENDIUM

 

Vi utlyser ett stipendium på 10 000 kronor för bästa mediehistoriska kandidat-, magister- och masteruppsats under 2019.  Uppsatsen ska vara framlagd och godkänd under 2019, det vill säga fram till vårterminens start 2020. Mer information finns på www.mediehistoria.se

 

 

NR 2/2019

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE OCH SEMINARIUM

Föreningens årsmöte äger rum tisdagen den 14 maj 2019 i Radiohuset, Studio 5. Vi inleder kvällen kl 17:30 med att diskutera frågan "Vill medierna ha insyn i sin verksamhet?"

Redaktionell öppenhet är ett tema i föreningens mediehistoriska årsbok 2019. I panelen ingår Erik Edoff, som skrivit i årsboken om transparensen på 1880-talet, Torbjörn von Krogh som behandlat mitten av 1900-talet och Tove Hanell, som skrivit om SVT:s experiment 2007 - 2009 Öppen redaktion. Vidare medverkar Anna Hedenmo, SVT, som varit Publicistklubbens ordförande 2017 – 2019. Moderator är Birgitta Ney.

Efter en kort paus med förfriskningar vidtar årsmötet med sedvanliga beslutspunkter (se omstående sida). Då kommer också årets stipendiater att belönas och få tillfälle att presentera sina projekt. Anmälan till seminariet och årsmötet görs senast fredagen den 10 maj till sekreteraren Kristina Lundgren per e-post irma.lundgren@gmail.com .

STIPENDIATERNA UTSEDDA

Vid styrelsens möte den 11 mars beslöts att årets forskningsstipendier på vardera 25 000 kronor tilldelas Emil Stjernholm, Malmö, för projektet Anslagstavlan – en studie om förmedlingen av audiovisuell samhällsinformation i svensk public service-television och SVTs roll som språkrör åt svenska myndigheter, samt Eva Åsén Ekstrand, Gävle, för Smålänningens Jul (1925 -) – en studie om tidskriftens förhållande till sin samtid och det offentliga rummet, samt medverkande författare och illustratörer. Det mediehistoriska uppsatsstipendiet på 10 000 kronor tillföll Christine Sandal, Lund, för hennes uppsats om Gränslös mediering – Andekommunikation och visualitet i svenska spiritistiska nätverk, ca. 1890 - 1920, med utgångspunkt i tidskriften Efteråt.

TVÅ SEMINARIER GENOMFÖRDA

Den 2 april i Göteborg samtalade Pär Arne Jigienius, Lars-Åke Engblom och Tora Byström om Knut Petersson och hans glömda kamp för yttrandefriheten. Den 10 april hölls i Stockholm ett seminarium om Journalister i litteratur – och ny litteratur om en verklig journalist, Hilda Sachs. Arne König, Kristina Lundgren, Birgitta Ney och Ellinor Melander medverkade med Åke Pettersson som samtalsledare. 

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET

1.    Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för mötet.
2.    Mötets behöriga utlysande.
3.    Styrelsens verksamhetsberättelse.
4.    Fastställande av balansräkning och resultaträkning.
5.    Revisorernas berättelse.
6.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7.    Fastställande av årsavgift.
8.    Val av ordförande och vice ordförande.
9.    Val av ytterligare sju styrelseledamöter och tre suppleanter.
10.    Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant.
11.    Val av valberedning.
12.    Övriga frågor.

GLÖM INTE MEDLEMSAVGIFTEN

Medlemsavgiften för 2019 är oförändrat 150 kronor för privatpersoner. Många har redan betalt men övriga påminns härmed om att betala den till bankgiro 600-7033 snarast möjligt. Glöm inte att ange ditt namn och, om de har ändrats sedan i fjol, dina kontaktuppgifter. Om vi inte har din e-postadress vill vi gärna få den för att kunna ge snabb information den vägen. En välmatad årsbok kommer på posten till alla våra medlemmar!

Besök gärna vår hemsida, www.mediehistoria.se  som fortlöpande uppdateras
med bland annat mediehistoriska nyheter, information om föreningens
verksamhet och nyutkommen mediehistorisk litteratur.

NR 1/2019

 

GOD FORTSÄTTNING PÅ 2019!

 

Här kommer det första nyhetsbrevet någonsin för Svensk Mediehistorisk Förening med stipendieutlysningar (se nästa sida), uppmaning att betala medlemsavgiften och information om vårens programverksamhet. Vårt namnbyte genomfördes vid årsskiftet efter enhälliga beslut på två medlemsmöten under 2018.

 

SEGERSTEDTS NÄRMASTE MAN

 

och hans glömda kamp för yttrandefriheten

 

Seminarium i Göteborg tisdagen den 2 april kl 18.00 med Pär Arne Jigenius, Lars-Åke Engblom och Tora Byström som skriver om Knut Petersson och Torgny Segerstedt i SMFs årsbok 2019.

 

Plats: Torgny Segerstedtsalen, Göteborgs universitet, Vasaparken

 

SEMINARIUM I STOCKHOLM

 

Onsdagen den 10 april kl. 17.30

 

Journalister i litteraturen – och ny litteratur om en verklig journalist, den mångsidiga Hilda Sachs som också var författare, översättare och kvinnorättskämpe vid tiden kring förra sekelskiftet. Ellinor Melander som skrivit biografin över Hilda Sachs, samt Arne König som samlat böcker med journalister som litterära personer från hundra års utgivning, Kristina Lundgren och Birgitta Ney som specialiserat sig på kvinnliga journalister medverkar, med Åke Pettersson som samtalsledare. Plats: Studio 5, Radiohuset.

 

ÅRSMÖTE

 

Föreningens årsmöte med stipendieutdelning äger rum tisdagen den 14 maj kl 17.30. Det följs av seminarium om "Redaktionell transparens i historisk belysning - nedslag 1880-tal, 1949 och 2007-2009", som är temat för den nya Mediehistorisk Årsbok 2019. Redaktören Torbjörn von Krogh och årsbokens skribenter medverkar. Plats: Studio 5, Radiohuset.

 

MEDLEMSAVGIFT

 

Medlemsavgiften för 2019 är oförändrat 150 kronor för privatpersoner. Betala den till bankgiro 600-7033 helst före 15 mars . Glöm inte att ange ditt namn och, om de har ändrats sedan i fjol, dina kontaktuppgifter. Om vi inte har din e-postadress vill vi gärna få den för att kunna ge snabb information den vägen. En välmatad årsbok kommer på posten till alla våra medlemmar!

 

TVÅ MEDIEHISTORISKA STIPENDIER

 

Svensk Presshistorisk Förening utlyser två mediehistoriska stipendier om vardera 25 000 kronor. Stipendierna avser väl avgränsade projekt och inte avhandlingsarbete eller tryckningsbidrag. Forskningen kan avse såväl den tryckta pressen som etermedierna och behandla redaktionella, administrativa, tekniska och ekonomiska förhållanden.

 

Ansökan ska innehålla beskrivning av forskningsuppgiften samt plan och

 

kostnadsberäkning för studierna. Ansökan (max 2 A4-sidor, inga bilagor) ska vara föreningen tillhanda senast fredag den 1 mars 2019 och skickas till sekreteraren för Svensk Presshistorisk Förening, c/o Kristina Lundgren, med e-postadress: irma.lundgren@gmail.com

 

Glöm inte att ange tydliga kontaktuppgifter, det vill säga även postadress och telefon!

 

Förfrågningar kan ställas till föreningens ordförande Elisabeth Sandlund,

 

tel. 08-619 24 73, e-post elisabeth.sandlund@dagen.se eller vice ordförande Åke Pettersson, tel. 0705-20 55 33, e-post ake.pettersson@comhem.se. Information finns även på hemsidan www.mediehistoria.se Beslut meddelas i slutet av mars.

 

MEDIEHISTORISKT UPPSATSSTIPENDIUM

 

Svensk Presshistorisk Förening utlyser ett mediehistoriskt stipendium för kandidat-, magister- och masteruppsatser på 10 000 kronor. Uppsatserna ska vara framlagda och godkända under läsåret 2018, vilket inkluderar hela höstterminen fram till vårterminens start 2019.

 

Stipendiet avser historiska uppsatser om såväl tryckta som etermedier och kan behandla journalistik, bildjournalistik, redaktionella, tekniska och ekonomiska förhållanden. Uppsatserna ska ha medier som studieobjekt, alltså inte enbart använda medier som källa för annat ämne, och kan vara skrivna inom olika högskole- och universitetsämnen.

 

Ansökan med personuppgifter, intyg undertecknat av handledaren att uppsatsen är godkänd samt uppsats ska vara föreningen tillhanda senast fredagen den 1 mars 2019 och skickas till Svensk Mediehistorisk Förening c/o Gardeström per e-post till elin.gardeström@sh.se

 

Glöm inte att ange tydliga kontaktuppgifter, även postadress och telefon!

 

Uppsatserna kommer att bedömas av en jury. Beslut meddelas inför föreningens årsmöte.

 

Eventuella frågor besvaras av elin.gardeström@sh.se Information finns även på hemsidan www.mediehistoria.se

 

SPRID INFORMATION OM VÅRA STIPENDIER!

 

 

NR 3/2018

Hösten är här och med den 2018 års tredje medlemsbrev med information från årsmötet och om kommande aktiviteter.

ÅRSMÖTET
Föreningens årsmöte ägde rum den 23 april. Ett första beslut om att ändra namn till Svensk Mediehistorisk Förening fattades med acklamation.  Den nya styrelsen består av Elisabeth Sandlund, ordförande, Åke Pettersson, vice ordförande, Kristina Lundgren, sekreterare, Torbjörn von Krogh, årsboksredaktör, AnnaBritt Benjour, skattmästare, Anders Franck, Johan Hirschfeldt, Eva Jais-Nielsen och Elin Gardeström, ledamöter, samt Ola Sigvardsson, Fredrik Stiernstedt och Pär Nilsson, suppleanter. Birgitta Ney och Nina Linder hade avböjt omval.

BOKMÄSSAN
Föreningen deltar även i år på bokmässan och delar liksom tidigare år monter med Gustaf Hellström-sällskapet. Du hittar oss på De litterära sällskapens område. Vi bidrar med två föredrag på DELS-scenen. Torsdagen den 27 september kl 12.30 talar Torbjörn von Krogh om ”Carl Lindhagen – tydlig och tung mediekritiker år 1910” och söndagen den 30 september kl 14.00 talar Kristina Lundgren om ”Journalisten Tora Garm i bolsjevismens Petrograd 1918”.

VIKTIGT MEDLEMSMÖTE OCH SPÄNNANDE FÖREDRAGSKVÄLL
Måndagen den 29 oktober kl 17.30 träffas vi i Finlandshuset, Snickarbacken 2-4 (vid Birger Jarlsgatan 35) för ett medlemsmöte där namnändringen är uppe för det andra och slutgiltiga beslutet. Blir det ja träder namnbytet i kraft vid årsskiftet. Efter medlemsmötet blir det en kort paus med möjlighet att utnyttja Finlandshusets café för lättare förtäring.
Kl 18.30 inbjuder vi tillsammans med Finlandsinstitutet till föredrag och samtal om pressens bevakning av finska inbördeskriget 1918. Talare är Tobias Berglund, forskare i modern politisk historia vid Uppsala universitet, och Niclas Sennerteg, författare och journalist. De har nyligen utkommit med boken ”Finska inbördeskriget”. Seminariet modereras av Åke Pettersson.

JOURNALISTER I LITTERATUREN
Det tidigare aviserade seminariet på detta tema i Stockholm har av praktiska skäl skjutits till vårterminen. Mer information kommer på hemsidan www.presshistoria.se och i nästa medlemsbrev som skickas ut kort efter årsskiftet.


NR 2/2018

ÅRSMÖTE
Alla medlemmar hälsas välkomna till föreningens årsmöte måndagen den 23 april kl 16.00 i Radiohuset, studio 5.  Mötet inleds med enkel förtäring 15.30. Dagordning och information om anmälan finns på omstående sida. Vi har en viktig fråga att behandla, nämligen styrelsens förslag om namnbyte på föreningen till Svensk Mediehistorisk Förening. Årets stipendiater medverkar.

MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiften för 2018 är oförändrat 150 kronor för privatpersoner. Betala den till bankgiro 600-7033 helst före 15 april om du inte redan har gjort det. Glöm inte att ange ditt namn och, om de har ändrats sedan i fjol, dina kontaktuppgifter.

TRE STIPENDIATER UTSEDDA
Årets mediehistoriska stipendier tilldelas Lilian Öhrström, som ska studera DN:s projekt med en läsarombudsman under åren 2003-2009, och Staffan Thulin för en studie om Piteå-Tidningen och dess grundare Salomon Salomonsson. Uppsatsstipendiet går till Lars Wickman för hans masteruppsats om Pariskorrespondenten Claës Lundin som var verksam på 1860-talet.

MEDLEMSMÖTE PÅ HISTORISKA MUSEET ONSDAG 23 MAJ
Välkommen till ett seminarium 23 maj kl 18.00 – 20.00. Tre av författarna i Presshistorisk årsbok 2018 berättar om sin forskning.  Erik Edoff, institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet, skildrar hur boulevardredaktörerna förhandlade fram sin roll mellan polemik och PR. Karin Milles, institutionen för kultur och lärande vid Södertörns högskola, analyserar den kvinnliga rösträttspressens kvinnobild. Torbjörn von Krogh, medieforskare och redaktör för årsboken, talar om hur juristen och riksdagsledamoten Carl Lindhagen gick till storms mot partipressens snedvridna och ”förvildande” referat.
Anmäl dig via historiska.se/kalendarium

JOURNALISTER I LITTERATUREN
Den 13 mars anordnade vi ett seminarium i Lund där Åke Pettersson samtalade om journalister i litteraturen med litteraturvetaren Claes-Göran Holmberg, journalisten Arne König och mediehistorikern Patrik Lundell. Vi planerar att upprepa programmet i Stockholm under hösten. Mer information senare!

Svensk Presshistorisk Förening håller ordinarie årsmöte måndagen den 23 april kl 16.00 i Radiohuset, studio 5.

Dagordning:
1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för mötet.
2. Mötets behöriga utlysande.
3. Styrelsens verksamhetsberättelse.
4. Fastställande av balansräkning och resultaträkning.
5. Revisorernas berättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Fastställande av årsavgift.
8. Styrelsens förslag om namnbyte på föreningen till Svensk Mediehistorisk Förening. Beslutet innebär omformulering av stadgarnas tre första paragrafer. Ett eventuellt beslut måste bekräftas vid ett medlemsmöte senare i år.
9. Val av ordförande och vice ordförande.
10. Val av ytterligare sju styrelseledamöter och tre suppleanter.
11. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant.
12. Val av valberedning.
13. Övriga frågor.

Varmt välkommen till årsmötet som inleds med lätt förtäring från 15.30.
Anmäl dig senast onsdagen den 18 april till birgittaney@gmail.com

NR 1/2018

Här kommer årets första nyhetsbrev!

JOURNALISTER I LITTERATUREN, MÖTE I LUND
Vi anordnar ett evenemang i Lund i början av året i samarbete med Lunds universitet. Medverkande: Claes-Göran Holmberg, litteraturvetare, och Arne König, journalist som i årtionden samlat deckare och romaner med anknytning till journalistik. Närmare information kommer inom kort på webben.

ÅRSMÖTE 23 APRIL I RADIOHUSET, STOCKHOLM
2018 års årsmöte hålls måndag den 23 april i Radiohuset, Stockholm. Årsmötet börjar kl 16.00 och vi bjuder på kaffe och enkel smörgås en halvtimme tidigare. Mer information om årsmötet och årets stipendiater kommer i nästa medlemsbrev.

SEMINARIUM 23 MAJ PÅ HISTORISKA MUSEET, STOCKHOLM
Välkommen att träffa några av skribenterna i Presshistorisk årsbok 2018 för ett samtal om pressen för 100 år sedan – med trådar fram till våra dagar. Närmare detaljer om det mötet kommer i nästa medlemsbrev och på webben.

MEDLEMSAVGIFT FÖR 2018
Medlemsavgiften för 2018 är oförändrat 150 kronor för privatpersoner. Betala den till bankgiro 600-7033 helst före 15 mars . Glöm inte att ange ditt namn och, om de har ändrats sedan i fjol, dina kontaktuppgifter. En välmatad årsbok kommer på posten till alla våra medlemmar!

KORT RAPPORT OM DEN GÅNGNA HÖSTENS VERKSAMHET
Vid årets bokmässa i Göteborg den 27 september – 1 oktober delade föreningen monter med Gustaf Hellström-sällskapet. Föreningen bidrog också med två föredrag på De litterära sällskapens (DELS) egen scen.

Vid De Svenska Historiedagarna i Borås den 6 - 8 oktober representerades SPF av Jonas Ohlsson, JMG/Göteborgs universitet, med ett föredrag om Borås Tidning och dagens mediemarknad.

Den 24 oktober hölls ett möte i Radiohuset/Studio 5 med Lars Gunnar Erlandson som talade om sin nya bok Utrikeskorrespondenterna – Från runsten till Twitter, där han skildrar utrikesrapporteringens historia i svenska medier.

TVÅ MEDIEHISTORISKA STIPENDIER
Svensk Presshistorisk Förening utlyser två mediehistoriska stipendier om vardera 25 000 kronor. Stipendierna avser väl avgränsade projekt och inte avhandlingsarbete eller tryckningsbidrag. Forskningen kan avse såväl den tryckta pressen som etermedierna och behandla redaktionella, administrativa, tekniska och ekonomiska förhållanden.

Ansökan ska innehålla beskrivning av forskningsuppgiften samt plan och
kostnadsberäkning för studierna.

Ansökan (max 2 A4-sidor, inga bilagor) ska vara föreningen tillhanda senast torsdag den 1 mars 2018 och skickas till sekreteraren för Svensk Presshistorisk Förening, c/o Kristina Lundgren, med e-postadress: irma.lundgren@gmail.com Glöm inte att ange tydliga kontaktuppgifter, det vill säga även postadress och telefon!

Förfrågningar kan ställas till föreningens ordförande Elisabeth Sandlund,
tel. 08-619 24 73, e-post elisabeth.sandlund@dagen.se eller vice ordförande Birgitta Ney, tel. 070-594 14 88, e-post: birgittaney@gmail.com

Information finns även på hemsidan www.presshistoria.se Beslut meddelas i slutet av mars.

ETT MEDIEHISTORISKT UPPSATSSTIPENDIUM
Svensk Presshistorisk Förening utlyser ett mediehistoriskt stipendium för kandidat-, magister- eller masteruppsatser på 10 000 kronor. Uppsatserna ska vara framlagda och godkända under läsåret 2017, vilket inkluderar hela höstterminen fram till vårterminens start 2018.

Stipendiet avser historiska uppsatser om såväl tryckta som etermedier och kan behandla journalistik, bildjournalistik, redaktionella, tekniska och ekonomiska förhållanden. Uppsatserna ska ha medier som studieobjekt, alltså inte enbart använda medier som källa för annat ämne, och kan vara skrivna inom olika högskole- och universitetsämnen.

Ansökan med personuppgifter, intyg undertecknat av handledaren att uppsatsen är godkänd samt uppsats ska vara föreningen tillhanda senast torsdagen den 1 mars 2018 och skickas till Svensk Presshistorisk Förening c/o Gardeström per e-post till elin.gardeström@sh.se
Glöm inte att ange tydliga kontaktuppgifter, även postadress och telefon!

Uppsatserna kommer att bedömas av en jury. Beslut meddelas i slutet av mars.
Eventuella frågor besvaras av elin.gardeström@sh.se
Information finns även på hemsidan www.presshistoria.se

Sprid gärna information om våra stipendier!

NR 3/2017

HÖSTEN ÄR HÄR!
Här kommer årets tredje nyhetsbrev med information om årsmötet och inbjudan till höstens aktiviteter.

ÅRSMÖTET FIRADE FÖRENINGENS 70-ÅRSDAG
Tisdagen den 9 maj träffades vi i ABF-huset, Stockholm, för sedvanliga årsmötesförhandlingar och korta presentationer från våra två stipendiater, Lena Berggren och Göran Jonsson, samt för att dela minnen om vad som skett under gångna decennier. Uppslutningen var god och det blev en trevlig kväll.

Till ny ordinarie styrelseledamot valdes AnnaBritt Benjour, som tidigare varit suppleant. Nya suppleanter blev Ola Sigvardsson och Torbjörn von Krogh, tillträdande årsboksredaktör. Pär-Arne Jigenius hade undanbett sig omval.

MONTER OCH FÖREDRAG PÅ BOKMÄSSAN
Under årets bokmässa i Göteborg (28 september – 1 oktober) delar vi på nytt monter med Gustaf Hellström-sällskapet. Välkomna dit, liksom till de två föredrag vi svarar för på De litterära sällskapens scen. Torsdag 28 september kl 12.30 talar Kristina Lundgren på temat ”Journalister, frihet och demokrati i presshistorien”. Söndag 1 oktober kl 14.30 berättar Elisabeth Sandlund om Den stridbare publicisten Emanuel Björck.

SEMINARIUM PÅ HISTORIEDAGARNA I BORÅS
Fredag 6 oktober kl 17.00 ordnar föreningen ett seminarium på temat Från lokal patriark till amerikansk miljardär – medieägare och medieägande i ett nygammalt medielandskap. Efter en inledning av fil dr Jonas Ohlsson följer ett samtal mellan honom och Borås Tidnings chefredaktör Stefan Eklund.

UTRIKESKORRESPONDENTER FÖRR OCH NU
Sist men inte minst. Tisdagen den 24 oktober kl 17.45 är alla medlemmar välkomna till studio fem i Radiohuset, Stockholm, och höstens föredrag. Då presenterar den välkända radiorösten Lars Gunnar Erlandson sin alldeles färska bok: Utrikeskorrespondenterna. Från runsten till Twitter.

Vi startar kl 17.45 (obs tiden!). Varmt välkomna!

NR 2/2017

VÅREN ÄR HÄR!
Här kommer årets andra nyhetsbrev med bland annat information om årets stipendiater, förnyad uppmaning att betala medlemsavgiften och inbjudan till årsmötet med jubileumsfirande.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
2017 års årsmöte blir, som framgick av det förra nyhetsbrevet, extra festligt eftersom vi firar föreningens 70-årsdag. Det var nämligen 1947 som Föreningen Sveriges Tidningsmuseum bildades med uppgift att skapa ett presshistoriskt museum. 

Årsmötet äger rum tisdagen den 9 maj med start kl 17.00 i ABF-huset Beskowsalen, Sveavägen 41.
De formella årsmötesförhandlingarna följs av korta anföranden där några av dem som varit engagerade i föreningen under årens lopp delar med sig av sina minnesbilder. 

Vi avslutar kvällen med en festlig måltid till det facila priset av 150 kronor (drink, buffé plus ett glas vin, öl eller alkoholfritt alternativ, subventioneras av föreningen.) Betala på plats med kontanter eller via swish! Med tanke på maten är vi tacksamma för en anmälan senast tisdagen den 2 maj till Kristina Lundgren,  helst via e-post irma.lundgren@gmail.com eller per telefon 0761-686786.

ÅRETS STIPENDIATER
Vid sitt sammanträde den 21 mars enades styrelsen om att årets stipendier för mediehistorisk forskning tillfaller Lena Berggren, Umeå, för en studie av ultranationalistisk nyhetsrapportering i går och i dag, och Göran Jonsson, Stockholm, för en studie av Orkesterjournalen och dess förmåga till överlevnad från starten 1933 till att idag vara världens äldsta, ännu levande jazztidskrift.

KORT RAPPORT OM VÅRENS VERKSAMHET
Föreningen arrangerade den 29 mars ett uppskattat besök på Marabouparkens utställning ”Upphovsmannen är en kvinna” om tre banbrytande kvinnliga pressfotografer, Alma Haag, Ellen Dahlberg och Ragnhild Haarstad. Den sistnämnda deltog och berättade minnen från sin tid på Svenska Dagbladet. Utställningen pågår till 23 april. För mer information om öppettider se
http://marabouparken.se

HEMSIDAN HAR FÅTT NYTT UTSEENDE
Under vintern har vår hemsida (www.presshistoria.se) omarbetats – vi planerar att där presentera äldre årsböcker som pdf-filer. Arbetet har bara inletts och vi hoppas slutföra det i år. Men redan nu finns årsböckerna för 2013-2016 tillgängliga på sidan.

PRESSHISTORISK ÅRSBOK 2017
Årsboken innehåller denna vår bland annat texter om radiokritikern Karin Schultz, av Birgit Petersson och om dagspressens reaktioner på det nya mediet radio i början av 1920-talet, av Madeleine Kleberg. Kristin Hallberg skriver om Mollie Faustman som skrev resebrev i Dagens Nyheter med signaturen Vagabond. Dessutom ingår två kapitel av tidigare stipendiater: Av Kjell Åkerlund om Erik Åkerlunds tidskriftsimperium och av Anette Johansson om tidningen Hemmets Journal och ett av Elin Gardeström om tidningen Social-Demokraten mellan politik och marknad. Därtill tre kapitel av Svante Löfgren om en skribent, och Jan Thorsson och Dag Nordmark om ett par äldre tidningar.

PLANER INFÖR HÖSTEN
Under årets bokmässa i Göteborg (28 september – 1 oktober) delar vi på nytt monter med Gustaf Hellström-sällskapet. Vi deltar också i historiedagarna i Borås (6 – 8 oktober) med ett föredrag om Boråspressen. Det planerade seminariet på Kungliga Biblioteket om Nya Lundstedt kommer att genomföras och vi förbereder dessutom ett seminarium med anknytning till det dramatiska året 1917. Mer information kommer i nyhetsbrev och på hemsidan.

MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiften är oförändrat 150 kronor för privatpersoner och betalas till vårt bankgiro 600-7033 (Svensk presshistorisk förening). Glöm inte att ange ditt namn och, om de har ändrats sedan i fjol, dina kontaktuppgifter.  Vi vill dessutom gärna ha din e-postadress för att snabbt kunna skicka ut information om arrangemang under året.


NR 1/2017

GOD FORTSÄTTNING PÅ 2017!
Här kommer årets första nyhetsbrev med stipendieutlysningar (se nästa sida). Dessutom en uppmaning att betala medlemsavgiften och inte minst information om vårens programverksamhet.

SEMINARIUM PÅ KUNGLIGA BIBLIOTEKET
Under mars månad planerar vi ett seminarium på tidig kvällstid i samarbete med KB där arbetet med den nya databasen Nya Lundstedt/tidskrifter presenteras. Datum och andra detaljer läggs inom kort ut på hemsidan. Vill du ha information direkt till dig? Skicka ett mail till elisabeth.sandlund@dagen.se

ÅRSMÖTE
2017 års årsmöte blir extra festligt eftersom vi firar föreningens 70-årsdag. Det var nämligen 1947 som Föreningen Sveriges Tidningsmuseum bildades med uppgift att skapa ett presshistoriskt museum. Boka in tisdagen den 9 maj med start kl 17.00 i ABF-huset! Mer information kommer i nästa nyhetsbrev och på hemsidan.

MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiften för 2017 är oförändrat 150 kronor för privatpersoner. Betala den till bankgiro 600-7033 gärna före 15 mars . Glöm inte att ange ditt namn och, om de har ändrats sedan i fjol, dina kontaktuppgifter. En välmatad årsbok kommer på posten till alla våra medlemmar!

KORT RAPPORT OM HÖSTENS VERKSAMHET
Föreningen deltog på bokmässan i Göteborg i september, där vi delade monter med Gustaf Hellström-sällskapet och bidrog med två föredrag. Med dem samarbetade vi också om ett seminarium i Kristianstad i oktober om press och pressfrihet. Också vid De svenska historiedagarna i Karlskrona medverkade föreningen.

Hösten avslutades med ett seminarium i Stockholm om ”Fackets tidningar, en historia om ombudsmän, journalister och kommunikatörer” den 30 november.

TVÅ MEDIEHISTORISKA STIPENDIER
Svensk Presshistorisk Förening utlyser två mediehistoriska stipendier om vardera 25.000 kronor. Stipendierna avser väl avgränsade projekt och inte avhandlingsarbete eller tryckningsbidrag. Forskningen kan avse såväl den tryckta pressen som etermedierna och behandla redaktionella, administrativa, tekniska och ekonomiska förhållanden.

Ansökan ska innehålla en beskrivning av forskningsuppgiften samt plan och kostnadsberäkning. Ansökan (max 2 A4-sidor, inga bilagor) ska vara föreningen tillhanda senast onsdag den 1 mars 2017 och skickas till sekreteraren för Svensk Presshistorisk Förening, c/o Kristina Lundgren, med e-postadress: irma.lundgren@gmail.com

Glöm inte att ange tydliga kontaktuppgifter, dvs. även postadress och telefon!

Förfrågningar kan ställas till föreningens ordförande Elisabeth Sandlund-Gäfvert,

tel. 08-619 24 73, e-post elisabeth.sandlund@dagen.se eller vice ordförande Birgitta Ney, tel. 070-594 14 88, e-post: birgittaney@gmail.com Information finns även på hemsidan www.presshistoria.se Beslut meddelas i slutet av mars.

MEDIEHISTORISKT UPPSATSSTIPENDIUM
Svensk Presshistorisk Förening utlyser ett mediehistoriskt stipendium för kandidat- och magisteruppsatser på 10.000 kronor. Uppsatserna ska vara framlagda och godkända under läsåret 2016, vilket inkluderar hela höstterminen fram till vårterminens start 2017.

Stipendiet avser historiska uppsatser om såväl tryckta som etermedier och kan behandla journalistik, bildjournalistik, redaktionella, tekniska och ekonomiska förhållanden. Uppsatserna ska ha medier som studieobjekt, alltså inte enbart använda medier som källa för annat ämne, och kan vara skrivna inom olika högskole- och universitetsämnen.

Ansökan med personuppgifter, intyg undertecknat av handledaren att uppsatsen är godkänd samt uppsats ska vara föreningen tillhanda senast onsdagen den 1 mars 2017.

Ansökan skickas till Svensk Presshistorisk Förening c/o Gardeström per e-post till elin.gardeström@sh.se

Glöm inte att ange tydliga kontaktuppgifter, även postadress och telefon!

Uppsatserna kommer att bedömas av en jury. Beslut meddelas i slutet av mars.

Eventuella frågor besvaras av elin.gardeström@sh.se Information finns även på hemsidan www.presshistoria.se

SPRID INFORMATION OM VÅRA STIPENDIER!
Besök gärna vår hemsida, www.presshistoria.se  som fortlöpande uppdateras med bland annat mediehistoriska nyheter, information om föreningens verksamhet och nyutkommen mediehistorisk litteratur.

 


Nr 3/2016

NY STYRELSE I FÖRENINGEN

Vid föreningens årsmöte, som hölls i ABF-­huset i Stockholm tisdagen den 17 maj, avgick Lars-­Åke Engblom som ordförande efter elva år. Också Maria Nordström, Riksarkivet, lämnade styrelsen. Till ny ordförande valdes Elisabeth Sandlund, tidigare vice ordförande. Birgitta Ney blev ny vice ordförande. Elin Gardeström, Kristina Lundgren, Johan Hirschfeldt, Pär-­Arne Jigenius och Åke Pettersson omvaldes samtliga till ordinarie ledamöter. Anders Franck och Eva Jais-­Nielsen gick från att vara suppleanter till att bli ordinarie i styrelsen. Tre suppleanter nyvaldes, Pär Nilsson, AnnaBritt Benjour och Nina Linder. Styrelsens arbetsutskott består av Elisabeth Sandlund, Birgitta Ney, Kristina Lundgren (sekreterare) samt Elin Gardeström (skattmästare). 2016 års tre stipendiater, Bo Bernhardsson (Arbetets nedläggning), Arianna Bommarco (fotografen Alma Haag) och Torbjörn von Krogh (Carl Lindhagen som mediekritiker) presenterade kort sina projekt. Direkt efter årsmötet följde ett program som anknyter till 250-­årsjubiléet av tryckfriheten under rubriken “Alla dessa tidningar”. Johan Hirschfeldt gav en kort bakgrund, därefter följde några exempel på vad tidningarna innehöll i mitten av 1700-­‐talet. Dag Nordmark berättade om Carlstads Wecko-­Tidningar, Lars-­Åke Engblom om Götheborgske Spionen och Kristina Lundgren om Carlscrona Weckoblad med dess unika tre generationer av kvinnor som ansvariga utgivare.

NY REDAKTÖR FÖR ÅRSBOKEN UTSEDD

Birgitta Ney har varit redaktör för Presshistorisk årsbok sedan 2013 och svarar även för 2017 års utgåva. Därefter tar, enligt beslut av styrelsen den 5 september, Torbjörn von Krogh över. Han har bland annat varit chefredaktör för Pressens Tidning och föreståndare för Stiftelsen Institutet för Mediestudier med ansvar för dess skriftserie.

FYRA SPÄNNANDE PROGRAMPUNKTER UNDER HÖSTEN

En av föreningens viktigaste uppgifter är att erbjuda medlemmarna runt om i landet intressanta presshistoriska program. Hösten blir innehållsrik.

BOKMÄSSAN i GÖTEBORG

På bokmässan i Göteborg 22 – 25 september delar vi monter med Gustaf Hellström-­sällskapet. Representanter för styrelsen finns på plats för att informera om föreningen, värva nya medlemmar och sälja presshistoriska böcker. Två föredrag på De litterära sällskapens scen bjuder vi också på: Torsdagen den 22 september kl 15.30: Birgitta Ney: Pennskaften om kvinnofriden på stadens gator. Lördagen den 24 september kl 10.00: Lars Åke Engblom: Götheborgske Spionen – ett barn av tryckfriheten

DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA I KARLSKRONA

Under historiedagarna 30 september – 2 oktober medverkar Kristina Lundgren och Lars-­Åke Engblom lördagen den 1 oktober 11.15 med ett föredrag om Carlscrona Weckoblad och de tidningar som startade vid tillkomsten av TF 1766.

PRESSHISTORIA OCH YTTRANDEFRIHET I KRISTIANSTAD

Söndagen den 16 oktober är föreningen medarrangör till ett seminarium tillsammans med Gustaf Hellström-­sällskapet, Publicistklubben Syd och Stadsbiblioteket. Programmet startar på Regionmuseet kl 13.00 och avslutas kl 17.00 på Stadsbiblioteket. Elisabeth Sandlund håller ett föredrag om Kristianstadspressen och några av dess profiler, med särskilt tonvikt på Emanuel Björck, chefredaktör för Kristianstads Läns Tidning, riksdagsledamot (H) och efter sin död en av föreningens största välgörare. Skånemedias kulturredaktör Sune Johannesson talar om betydelsen om den lokala tidningens kultursidor, Roland Persson föreläser om Hellströms tid som ordförande i svenska PEN och Tina Thunander, SVT, berättar om hur det är att vara utrikeskorrespondent i dag. På programmet står dessutom en stadsvandring i litterära miljöer.

FACKETS TIDNINGAR

Onsdagen den 30 november kl 18.00 -­ 20.00 arrangerar vi seminariet "Fackets tidningar". Lokal: Tidningen Vision, Kungsgatan 28 A, Stockholm. Närmare information om seminariet läggs ut på hemsidan i november. Anmäl ditt intresse till birgittaney@gmail.com så får du informationen per e-­post.

MEDLEMSAVGIFTER

Ännu en gång påminner vi dig som inte betalt medlemsavgiften för 2016 att det bara kostar 150 kronor att vara medlem. Betala snarast möjligt till vårt bankgiro 600-­7033. Och vet du med dig att du har betalt men glömt att uppge vem du är – meddela vår skattmästare elin.gardestrom@sh.se

Besök gärna vår hemsida, www.presshistoria.se som fortlöpande uppdateras med bland annat mediehistoriska nyheter, information om föreningens verksamhet och nyutkommen mediehistorisk litteratur.

Nr 2/2016

ÅRSMÖTE I ABF-HUSET TISDAGEN DEN 17 MAJ KL. 17.30

Välkomna till föreningens årsmöte, som i år hålls i ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm (Beskowsalen, 3 tr) tisdagen den 17 maj kl.17.30 (obs tiden).

Direkt efter årsmötet följer ett program som anknyter till 250-årsjubiléet av tryckfriheten under rubriken “Alla dessa tidningar”. Johan Hirschfeldt ger en kort bakgrund, därefter följer några exempel på vad tidningarna innehöll i mitten av 1700-talet. Dag Nordmark berättar om Karlstads Weckoblad, Lars-Åke Engblom om Götheborgske Spionen och Kristina Lundgren om Carlscrona Weckoblad med dess unika tre generationer av kvinnor som ansvariga utgivare.

Eftersits med förtäring.

LARS-ÅKE AVGÅR EFTER 11 ÅR SOM ORDFÖRANDE

Inför årsmötet har Lars-Åke Engblom, som varit föreningens ordförande sedan 2005, avböjt återval. Till ny ordförande föreslår valberedningen Elisabeth Sandlund-Gäfvert, f.n. vice ordförande.  Till ny vice ordförande föreslås Birgitta Ney och till ordinarie ledamöter Elin Gardeström, Kristina Lundgren, Johan Hirschfeldt, Pär-Arne Jigenius och Åke Pettersson (omval), Anders Franck och Eva Jais-Nielsen (nyval som ordinarie) och till suppleanter Pär Nilsson och AnnaBritt Benjour (nyval). Förutom Lars-Åke lämnar Niklas Lindstedt och Maria Nordström styrelsen.

ÅRETS STIPENDIATER

Årets mediehistoriska stipendiater utsågs vid styrelsemötet den 14 mars. Tre stipendier à 25 000 kronor utdelades. De tillföll Bo Bernhardsson för en studie av de olika aktörerna kring nedläggningen av Arbetet år 2000, Arianna Bommarco för en studie av Alma Haag – en av Sveriges första kvinnliga pressfotografer och Torbjörn von Krogh för en studie av Carl Lindhagen som mediekritiker. De kommer kort att presentera sina projekt vid årsmötet.

SÖKES: NY REDAKTÖR FÖR ÅRSBOKEN

Föreningen söker från sommaren 2017 en ny redaktör för Presshistorisk årsbok.

Birgitta Ney, som varit redaktör sedan sommaren 2012 inför årsboken 2013, svarar även för 2017 års bok, men lämnar därefter uppdraget till den nya/e redaktören. Birgitta svarar gärna på frågor om vad (det arvoderade) uppdraget innebär, tel. 070-594 14 88.

INNEHÅLLSRIKT SEMINARIUM OM VECKOPRESSEN

Ett välbesökt halvdagsseminarium hölls den 7 april i ABF-huset, Stockholm, om ”Pressen som går bra? Nedslag i veckopress och tidskrifter under hundra år.” Tidsresan började i 1920-talet med att Birgitta Ney berättade om de mångsidiga mediedrottningarna Eva Nyblom, Thora Holm, Eva Hökerberg, Célie Brunius och Ebba Theorin som skapade och/eller utvecklade den ena veckotidningen efter den andra, som Husmodern, Idun, Vecko-Journalen och Bonniers Veckotidning.

Flera av dessa tidningar startades i hägn av den tidens store tidningskung, Erik Åkerlund, och om honom berättade 2014 års mediehistoriska stipendiat, Kjell Åkerlund. Många veckotidningar seglade upp under 1930-talets s k guldår för svensk press, men flera av dem omvandlades under senare delen av förra seklet till månadsmagasin, eller lades ned. En av de mest långlivade familjetidningarna, Hemmets Journal från 1921, har dock fortsatt in i 2000-talet som nättidning; en överlevnadsstrategi som en annan av våra stipendiater, Anette Johansson, forskar om.

Efter paus visade Eva Jais-Nielsen hur tidskrifternas grafiska form utvecklats från de svartvita porträttbilderna till dagens varumärken i fyrfärg med många och stora bilder. Foto stod också i centrum för Tobias Lindbergs exposé över bildtidningen SE, innan han avslutade seminariet med en översikt av dagens tendenser i tidskriftbranschen.

På vår hemsida, www.presshistoria.se finns ett par ljudfiler (7 resp. 12 minuter) med Åke Petterssons intervjuer med de fyra föredragshållarna.

UR HÖSTENS PROGRAM:

Föreningen kommer även i år att finnas med på bokmässan i Göteborg (22-25 september), där vi delar monter med Gustaf Hellström-sällskapet.

Vi kommer också att medverka med ett seminarium som knyter an till tryckfrihetsjubiléet på De svenska historiedagarna i Karlskrona 30/9-2/10.

Vidare planeras ett seminarium om fackförbundspress i Stockholm senare – i november/december.

ESTER BLENDA NORDSTRÖM PÅ SVT PLAY TILL 15 MAJ

Nyligen sändes på SVT filmen Ester Blenda – wallraffande piga, om Ester Blenda Nordström, som 1914 tog anställning som piga och berättade om sina erfarenheter I en legendarisk reportageserie i Svenska Dagbladet. Den som missade filmen kan se den på SVT Play, där den ligger kvar till den 15 maj.
 

 

 

 

Nr 1/2016

MEDLEMSBREV 1 / 2016

God fortsättning på 2016 ! Här kommer årets första nyhetsbrev med stipendieutlysningar (se nästa sida), inbetalningskort för medlemsavgiften och med en påannonsering av vårens programverksamhet; skriv gärna in tiderna i almanackan!

Torsdag 7 april, kl. 13-­‐17.00, ABF-­huset, Sveavägen 41, Stockholm. Seminariedag om: Pressen som går bra? Nedslag i veckopress och tidskrifter under hundra år. Medverkande: Birgitta Ney om de första mediedrottningarna på 1920-talet, Anette Johansson som forskar om Hemmets Journals utveckling från starten 1921 till dagens HJ på nätet, Eva Jais Nielsen om magasinspressens form- och layoutmässiga utveckling, samt Tobias Lindskog om bildtidningen SE. Kristina Lundgren modererar och håller samman programmet med en översiktlig kronologi.

Tisdag 17 maj, kl.18.00, ABF-huset. Sveavägen 41, Stockholm Årsmöte. Kallelse kommer med nästa medlemsbrev.

NY PRESSHISTORISK ÅRSBOK PÅ GÅNG

Årets utgåva av Presshistorisk årsbok håller som bäst på att färdigställas. Den kommer att sändas ut till alla medlemmar med post i april. Boken uppmärksammar förstås tryckfrihetens 250-­‐årsjubileum och är välmatad med intressant mediehistoria. Årsboksredaktören Birgitta Ney presenterar detta innehåll i år:

Johan Hirschfeldt:Världens äldsta grundlag om tryckfriheten fyller 250 år. En svenskfinsk jubilar.

Maria Edström och Eva-Maria Svensson: Står jämställdhet och yttrandefrihet på samma sida? Därför har Sverige avstått från att lagstifta mot könsdiskriminerande reklam.

Svante Nycander: Tre chefredaktörer var två för mycket. Mångfald eller identitet i Dagens Nyheter.

Jan G Andersson:Så överlevde Östra Småland.

Åke Pettersson:“Vår grundade mening”. Seglivat mediemagasin med många ansikten.

Svante Löfgren: Sven Åhman – störst i allt.

Carl-Gustav Lindén: Om konsten att skriva reportage. Intervjuer med Jörn Donner 1986-87 och 2014.

Anna Nordlund:Pionjärförfattare på mediemarknaden. Selma Lagerlöfs författarskap i film och radio.

Gunilla Hultén:Ryska grymheter och svensk judefara. Pogromer i Ryssland och östjudisk invandring i svensk dagspress 1881-1921.

Lars Våge och Maria von Essen: Pressregister, digitaliseringen och sökbarhet. Om konsten att upptäcka nya saker.

SVENSK PRESSHISTORISK FÖRENING UTLYSER TVÅ MEDIEHISTORISKA STIPENDIER À 25 000 KR

Svensk Presshistorisk Förening utlyser två mediehistoriska stipendier om vardera 25 000 kronor. Stipendierna avser väl avgränsade projekt och inte avhandlingsarbete eller tryckningsbidrag. Forskningen kan avse såväl den tryckta pressen som etermedierna och behandla redaktionella, administrativa, tekniska och ekonomiska förhållanden. Ansökan ska innehålla beskrivning av forskningsuppgiften samt plan och kostnadsberäkning för studierna. Ansökan (max 2 A4-sidor, inga bilagor) ska vara föreningen tillhanda senast tisdagen den 2 mars 2016 och skickas antingen med post till Svensk Presshistorisk Förening, c/o Engblom, Stjärnstigen 25, 561 35 Huskvarna eller med e-post till lars-ake.engblom@ju.se Förfrågningar kan ställas till föreningens ordförande Lars-Åke Engblom, tel. 0708-79 62 79, eller till vice ordförande Elisabeth Sandlund-Gäfvert, tel. 08-619 24 73, e-post elisabeth.sandlund@dagen.se

SVENSK PRESSHISTORISK FÖRENING UTLYSER ETT MEDIEHISTORISKT UPPSATSSTIPENDIUM À 10 000 KR

Svensk Presshistorisk Förening utlyser ett mediehistoriskt stipendium för kandidat- och magisteruppsatser på 10 000 kronor. Uppsatserna ska vara framlagda och godkända under läsåret 2015, vilket inkluderar hela höstterminen fram till vårterminens start 2016. Stipendiet avser historiska uppsatser om medier, såväl tryckta medier som etermedier och kan behandla journalistik, bildjournalistik, redaktionella, tekniska och ekonomiska förhållanden. Uppsatsen ska ha medier som studieobjekt (ej enbart använda medier som källa för annat ämne) och kan vara skriven inom olika högskole- och universitetsämnen. Ansökan med personuppgifter, intyg undertecknat av handledaren att uppsatsen är godkänd samt uppsats, ska vara föreningen tillhanda senast den 2 mars 2016. Ansökan skickas antingen med post till Svensk Presshistorisk förening, c/o Gardeström. Olof Skötkonungs väg 26, 126 50 Hägersten eller med e-post till elin.gardestrom@sh.se. Uppsatserna kommer att bedömas av en jury. Beslut meddelas i slutet av maj. Eventuella frågor besvaras av elin.gardestrom@sh.se

NR 3/2015

MEDLEMSBREV 3 / 2015
Mycket välkomna till höstens program:

Måndagen den 26 oktober kl.17.45 kl. (obs tiden)
Studio 3, Radiohuset, Stockholm.
YTTRANDEFRIHETEN I RADIO
Göran Elgemyr, som nyligen promoverades till hedersdoktor vid Stockholms universitet, belyser yttrandefriheten i radio och Sveriges Radios förhållande till kontroversiella ämnen. Elgemyr har bl.a. skrivit böckerna ”Får jag be om en kommentar?” och ”Radion i strama tyglar”, där han utifrån ett stort källmaterial beskriver radions väg mot större oberoende och integritet. Vi dukar även upp ett bokbord på detta tema.

Måndagen den 30 november kl. 19.00
Tidningen Dagen, Kungsholms torg 5, Stockholm
DAGEN 70 ÅR
Den 1 november 1945 kom första numret av Dagen, en av de få dagstidningar som startat efter andra världskriget. Tidningens grundare och förste chefredaktör var Lewi Pethrus. Elisabeth Sandlund, opinionsredaktör på tidningen, berättar historien om Dagens tillblivelse och dramatiska första tid (redan efter en månad var startkapitalet slut) liksom om dess förutsättningar och roll idag. Elisabeth välkomnar på Dagens redaktion, Kungsholms torg 5.

VÄLBESÖKT MONTER PÅ BOKMÄSSAN
Även i år deltog föreningen på bokmässan i Göteborg med en monter och med föredrag på olika scener för att öka intresset för mediehistorien. En ständig ström av besökare hittade till montern, där vi sålde över 200 böcker, delade ut foldrar om mediearkiven och föreningens verksamhet och fick många nya medlemmar. På de litterära sällskapens scen berättade Birgitta Ney om Ida Bäckman – världsreporter vid förra sekelskiftet och Kristina Lundgren om Ada Nilsson – läkare och centralgestalt för Tidevarvet. Kristina medverkade även med en programpunkt om Ada Nilsson på Göteborgs universitets scen, där även Lars-Åke Engblom och Sverker Johansson hade ett estradsamtal om yttrandefriheten under andra världskriget i Sverige och Göteborg. Åke Pettersson intervjuade efter programmen Birgitta, Kristina, Lars-Åke och
Sverker. Samtalen kan avlyssnas på föreningens hemsida, www.presshistoria.se.

HISTORIEDAGARNA I TALLINN
Föreningens bidrag på De svenska historiedagarna, som i år hölls i Tallinn 2-4 oktober, var ett föredrag av Merja Ellefsen, Umeå universitet. Merja talade om ”Det vindpinade landet – historietolkning, förbjudet förflutet och medierade minnen” utifrån en estnisk tv-serie.

MARIA NORDSTRÖM NY I STYRELSEN
Maria Nordström, som ansvarar för Pressarkivet på Riksarkivet, invaldes i styrelsen på årsmötet i Radiohuset den 19 maj. Hon ersätter Mia Bjelkholm som avtackades efter 15 år i styrelsen. I övrigt omvaldes styrelsen: Lars-Åke Engblom (ordf.), Elisabeth Sandlund (vice ordf.), Kristina Lundgren (sekr.), Elin Gardeström (skattmästare), Johan Hirschfeldt, Pär-Arne Jigenius, Birgitta Ney, Åke Pettersson och suppleanterna Anders Franck, Eva Jais-Nielsen och Niklas Lindstedt. Ett 40-tal medlemmar deltog. Efter mötet höll Johan Hirschfeldt ett föredrag med rubriken: 250 år sedan den första tryckfrihetsförordningen – några nedslag på vägen.

STIPENDIUM FÖR MEDIERAPPORTERINGEN OM HAMMARSKJÖLD
Malte Nordlöf, Linnéuniversitetet, blir den förste mottagaren av föreningens nyinstiftade stipendium på 10 000 kr för kandidat- eller magisteruppsatser i mediehistoria. Uppsatsen är en innehållsanalys av medierapporteringen kring Dag Hammarskjöld som människa och symbol vid dennes död i september 1961.

RIKSARKIVETS (inkl. PRESSARKIVETS) LOKALER BYGGS OM
Riksarkivets lokaler i Marieberg, där också Pressarkivet förvaras, håller på att byggas om. Denna beräknas vara klar i oktober 2016. Under tiden hänvisas till Krigsarkivet, www.krigsarkivet.se för alla beställningar. De måste då göras en dag i förväg. Pressarkivet har fått två nya leveranser med material från Christer Jäderlund, utrikeskorrespondent för Stockholms-Tidningen 1931-1959 bl.a. och från Marianne von Münchow, konst- och inredningsskribent.

NY MEDIEHISTORISK LITTERATUR
Att sticka ut, en bok om Victor Hugo Wickström (1856-1907), stridbar chefredaktör för Jämtlandsposten m.m., har just utkommit. Författad av Kjell Albin Abrahamsson. Bengt Abrahamsson har gett ut skriften Göteborgs-Tidningen som vi minns den, om GT på 60-talet. Den kommer även att läggas ut på vår hemsida, www.presshistoria.se

NR 2/2015

Här kommer årets andra medlemsbrev med en kallelse till årsmötet tisdagen den 19 maj i Radiohuset i Stockholm och med några aktuella notiser. Presshistorisk årsbok 2015 är också på gång. Den kommer i en separat försändelse endera dagen.

ÅRSMÖTE I RADIOHUSET TISDAGEN DEN 19 MAJ KL. 18.00
Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till föreningens årsmöte, som i år hålls tisdagen den 19 maj klockan 18.00 i Radiohuset i Stockholm (studio 4).
Efter mötesförhandlingarna, cirka kl. 19.00, uppmärksammar vi det stundande jubiléet av tryckfrihetens 250 år med en föreläsning av Johan Hirschfeldt:
250 ÅR SEDAN DEN FÖRSTA TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN - NÅGRA NEDSLAG PÅ VÄGEN
Särskilt kommer Johan att berätta om några principiella fall där publicisterna med stöd av JO drev på utvecklingen.
Kvällen avslutas så med ett samkväm.
(I förra medlemsbrevet angavs att årsmötet planerades till den 20 maj, det är alltså tidigarelagt en dag)

2015 ÅRS MEDIEHISTORISKA STIPENDIER
Ann-Katrin Hatje, Stockholm och Einar Korpus, Göteborg tilldelades föreningens mediehistoriska stipendier á 25 000 kr vardera, vid styrelsemötet den 20 mars, Ann-Katrin för en studie om ”När det var straffbart att driva med kristna ritualer i svensk television” och Einar Korpus för en pilotundersökning inför ett större projekt om svensk reklamhistoria. 16 ansökningar hade inkommit i år.

VAD KAN VI LÄRA AV HISTORIEN I DAGENS MEDIEKRIS ?
Det har i april varit tema för två program på föreningens initiativ, dels på Jonsereds herrgård (tillsammans med Göteborgs universitet), dels på Moriskan i Malmö (tillsammans med PK Syd), båda med 25-30 aktiva och intresserade deltagare. ”En omöjlig fråga”, menade inledaren Lennart Weibull i Jonsered, men han försökte ändå besvara den med några exempel. ”Viljan att betala för en papperstidning är kopplad till den upplevda relevansen av tidningen”, betonade Lennart och underströk vikten av att fånga upp nya idéer och trender. Pär-Arne Jigenius hade gjort en omläsning av och reflekterat kring Harry Hjörnes memoarer, medan Annika Bergström från JMG gav en aktuell forskningsöversikt av de sociala mediernas roll och betydelse. Annika deltog också i panelen på Malmö-mötet tillsammans med Bertil Torekull och Lars-Åke Engblom. Torekull relaterade rikligt och engagerat till sin mångåriga och framgångsrika mediebana,
men också till den respons han mött i dagens sociala medievärld. Samtalet leddes av Åke Pettersson och kan ses och höras på: https://www.youtube.com/watch?v=AVzcwta3iU0

DN-HISTORIA OCH ARKIVBESÖK
Föreningen har också haft två arrangemang i Stockholm i vår.
Tisdag 8 april ordnade vi en programkväll med Clas Barkman som talade om sin nyutkomna bok Mina chefredaktörer. DN 1968-2014, i Tidningen Visions lokaler på Kungsgatan i centrala Stockholm. Föredraget följdes av många frågor och diskussion om såväl chefredaktörers som journalistikens förändrade villkor och förutsättningar under dessa år.
Måndag 16 mars gjorde vi ett studiebesök på TAM-arkiv i Alvik (www.TAM-arkiv.se). Arkivchefen Lars-Erik Hansen presenterade arkivets historia och uppdrag.  Karin Sandberg och Melissa Rydquist visade oss exempel  ur Journalistförbundets arkiv liksom flera fackföreningstidningar.

GÖRAN ELGEMYR HEDERSDOKTOR
Göran Elgemyr, radiohistoriker och mångårig medarbetare vid Sveriges Radio, har utsetts till hedersdoktor vid Stockholms universitet. På universitetets hemsida presenteras Görans insatser: ”Han har under flera årtionden forskat och producerat böcker, artiklar och radioprogram om det svenska radiomediets historia och bidragit stort till den mediehistoriska forskningen. Elgemyrs kartläggning och forskningsinsatser om radio och TV är betydande och han var bland annat initiativtagare till, och deltagare i, det stora forskningsprojektet Etermedierna i Sverige. Göran har också i 25 år varit styrelseledamot i svensk presshistorisk förening och tidigare redaktör för Presshistorisk årsbok.
Vi gratulerar !

BÖCKER OM TV-DISTRIKTEN
TV-distriktens historia har under det senaste året behandlats i flera publikationer. Den senaste boken, Slutklappa – Luleå-TV under 50 år skildrar tv-produktionen i vårt nordligaste distrikt. 26 författare medverkar med personliga berättelser. Boken kan beställas på mediateuren@telia.com och kostar 250 kr.
Om upplevelser på Malmö-TV och i den övriga världen berättar tv-producenten Bengt Roslund i memoarboken Skam den som ger sig. (Soleka förlag, www.soleka.se).  Ett specialnummer av tidskriften Värmländsk kultur med Anders Ajaxson som redaktör belyser Värmlands etermedie- och tidningshistoria. Ny mediehistorisk litteratur försöker vi kontinuerligt uppmärksamma på föreningens hemsida, www.presshistoria.se

FÖRENINGEN PÅ BOKMÄSSAN
Liksom i fjol kommer föreningen att ha en egen monter på Bok & Bibliotek i Göteborg, som i år pågår mellan den 24 och 27 september. Vi svarar även för några programpunkter på  DELS (De litterära sällskapens) scen. För att bemanna montern tar vi tacksamt emot hjälp från västsvenska medlemmar, maila gärna Lars-Ake.Engblom@hlk.hj.se

DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA
Vi medverkar också vid De svenska historiedagarna som i år hålls i Tallinn 2-4 oktober. Vårt bidrag är en föreläsning av Merja Ellefson, lärare och forskare vid Umeå universitet, med rubriken ”Det vindpinade landet – historietolkning, förbjudet förflutet och medierade minnen”. Merja har själv estnisk bakgrund.

NR 1/2015

God fortsättning på 2015 !
Här kommer årets första nyhetsbrev med stipendieutlysningar (se motsatt sida, sista ansökningsdag 2 mars), inbetalningskort för medlemsavgiften och med en påannonsering av vårens programverksamhet. Onsdagen den 8 april har vi program både i Stockholm och Göteborg, i Stockholm ett kvällsprogram om Clas Barkmans omtalade DN-bok och i Göteborg ett seminarium på Jonsereds herrgård om vad vi kan lära av historien i dagens mediekris. Ett program på detta tema planeras också i Malmö, särskild inbjudan kommer att gå ut till våra medlemmar i Sydsverige med tid och plats för detta. I vårprogrammet ingår också ett studiebesök på TAM-arkiv och så blir det årsmöte den 20 maj.

Hjärtligt välkomna till följande arrangemang:

STOCKHOLM: Måndag 16 mars kl 15.00
STUDIEBESÖK på TAM-arkiv i Alvik, Traneberg
Arkivchef Lars-Erik Hansen berättar om TAM-arkivet och vad som finns av intresse för presshistoriker på arkivet. TAM-arkiv finns på promenadavstånd från tunnelbanan, station Alvik (men man kan även ta buss 110, kl 14.50) - till Grindstuvägen 48-50 en kort promenad från busshållplatsen. På deras hemsida - www.tam-arkiv.se/kontakt - finns anvisningar om färdväg. 
Anmälan senast den 12 mars till: birgittaney@gmail.com

GÖTEBORG: Onsdag 8 april kl. 12.00-16.30  (inledning med lunch)
Lokal: Jonsereds herrgård utanför Göteborg
VAD KAN VI LÄRA AV HISTORIEN I DAGENS MEDIEKRIS?
Ett eftermiddagsseminarium med inledningar av Lennart Weibull (professor JMG, som drar det långa perspektivet), Annika Bergström (docent, JMG, som specialstuderat de “nya” medierna) och Pär-Arne Jigenius (tidigare PO mm, som bl.a. gjort en omläsning av Harry Hjörnes teser från 1926). Förhandsanmälan till Anders Franck senast 1 april, tel 031-7865415, e-post: jonseredsherrgard@gu.se

STOCKHOLM: Onsdag 8 april kl. 18.00
CLAS BARKMAN. MINA CHEFREDAKTÖRER. DN 1968-2014
Lokal: Tidningen Vision, Kungsgatan 28 A, Stockholm
Clas Barkman talar om sin nyutkomna bok Mina chefredaktörer. DN 1968-2014. Eftersits med förfriskningar (till självkostnadspris). Anmälan till: irma.lundgren@gmail.com senast måndag den 6 april.
Onsdag 20 maj kl. 18.00
Årsmöte i Stockholm. Kallelse kommer med nästa medlemsbrev, men notera kvällen.
Svensk Presshistorisk Förening utlyser
två mediehistoriska stipendier á 25 000 kr

Svensk Presshistorisk Förening utlyser två mediehistoriska stipendier om vardera 25 000 kronor. Stipendierna avser väl avgränsade projekt och inte avhandlingsarbete eller tryckningsbidrag. Forskningen kan avse såväl den tryckta pressen som etermedierna och behandla redaktionella, administrativa, tekniska och ekonomiska förhållanden.

Ansökan ska innehålla beskrivning av forskningsuppgiften samt plan och kostnadsberäkning för studierna. Ansökan (max 2 A4-sidor, inga bilagor) ska vara föreningen tillhanda senast måndagen den 2 mars 2015 och skickas antingen med post till Svensk Presshistorisk Förening, c/o Engblom, Stjärnstigen 25, 561 35 Huskvarna eller med e-post till lars-ake.engblom@hlk.hj.se.

Förfrågningar kan ställas till föreningens ordförande Lars-Åke Engblom,
tel. 0708-79 62 79, eller till vice ordförande Elisabeth Sandlund-Gäfvert,
tel. 08-619 24 73, e-post elisabeth.sandlund@dagen.se.

Beslut meddelas i slutet av mars.

*

Svensk Presshistorisk Förening utlyser
två mediehistoriska uppsatsstipendier á 10 000 kr

Svensk Presshistorisk Förening utlyser två mediehistoriska stipendier för kandidat- och magisteruppsatser på vardera 10 000 kronor. Uppsatserna ska vara framlagda och godkända under läsåret 2014, vilket inkluderar hela höstterminen fram till vårterminens start 2015.

Stipendierna avser historiska uppsatser om medier, såväl tryckta medier som etermedier och kan behandla journalistik, bildjournalistik, redaktionella, tekniska och ekonomiska förhållanden. Uppsatser som kan komma ifråga för stipendierna kan vara skrivna inom olika högskole- och universitetsämnen.

Ansökan med personuppgifter, intyg undertecknat av handledaren att uppsatsen är godkänd samt uppsats, ska vara föreningen tillhanda senast den 2 mars 2015. Ansökan skickas antingen med post till Svensk Presshistorisk förening, c/o Gardeström. Olof Skötkonungs väg 26, 126 50 Hägersten eller med e-post till elin.gardestrom@sh.se

Uppsatserna kommer att bedömas av en jury. Beslut meddelas i slutet av maj. Eventuella frågor besvaras av elin.gardestrom@sh.se

Medlemsavgift år 2015.

Vi hoppas förstås att du vill fortsätta att vara medlem i Svensk presshistorisk förening. Medlemsavgiften är oförändrat låg, 150 kr och inkluderar som vanligt Presshistorisk årsbok. Alla som betalt medlemsavgiften får årsboken hemsänd med brev.

Årets utgåva, den 32:a i ordningen, beräknas utkomma i april med bl.a. följande innehåll: Peter Dahlén om radioreportern Manne Berggren, Arne Järtelius om korrespondenten Martha Larsson, Jan Thorsson om tidningen Aurora, Sven Nordlund med en studie av svensk dagspress under första världskriget, Ann-Katrin Hatje om kristensdomsämnet i skolan tidigt 1960-tal, Ellinor Melander om ett nedlagt kvinnotidningsprojekt, Håkan Sandblad om Musikens makt, Johan Jarlbrink om trådbandspelare på reportage, Nina Linder om Barbro Sollbes teckningssamling och Birgitta Ney om journalisters berättelser om sitt yrke.

Medlemsavgiften, 150 kr, insättes på föreningens bankgirokonto 600 – 7033, helst före 1 mars 2015 
så kommer du också med i medlemsförteckningen i årsboken.
Använd gärna blanketten nedan.

Om du betalar via Internet så ange ditt namn i meddelandefältet !  

NR 3/2014

Kära medlemmar!
Här kommer årets tredje medlemsbrev, till vilket vi bifogar föreningens nyutgivna broschyr: Bidra och hitta till mediernas historia. Den ger en aktuell orientering om de viktigaste arkiven med medieanknytning. Vi hoppas att den ska vara till god hjälp för alla som är intresserade av och vill lämna egna bidrag till mediehistorien. Avsikten med broschyren är också att öka intresset för och sprida kännedom om Pressarkivet, som ju är en av föreningens centrala uppgifter.

VÄLKOMNA TILL KUNGLIGA BIBLIOTEKET ONSDAG 5 NOVEMBER
PÅ VISNING OCH BOKPRESENTATION !

Nästa program i föreningens regi äger rum onsdagen den 5 november på KB (Kungliga Biblioteket) i Stockholm med början klockan 16.00 (samling i entrén).
Då får vi först en presentation i bibliotekets hörsal av KB:s alla olika arkiv, med bild-och ljudillustrationer. Därefter, cirka kl. 17.00 berättar Birgit Petersson om sin nya bok om Brodjaga – luffare och journalist. En biografi över Alma Braathen, som just utkommit på Gidlunds förlag. Förfriskningar (Gidlunds bjuder). Sedan får de som vill en visning av tidningsarkivet/mikrofilmssalen med Kristina Lundgren som ciceron och av SvenskMedieDatabas (Arkivet för ljud och bild) som visas av Ann-Charlotte Gyllner. Det blir också möjlighet att på egen hand se utställningen "När kriget kom till Sverige, föreställningar om första världskriget 1914 - 1918".

Meddela gärna Kristina Lundgren (irma.lundgren@gmail.com), tel. 0761 – 68 67 86
eller Birgitta Ney (birgittaney@gmail.com), tel. 070 - 594 14 88 så vi får ett hum om hur många vi blir. Välkomna!

FYRA NYA I STYRELSEN

Fyra nya styrelseledamöter invaldes vid årsmötet i Radiohuset i Stockholm den 14 maj, Elin Gardeström, Eva Jais-Nielsen, Stockholm och göteborgarna Pär-Arne Jigenius och Anders Franck. Fyra ledamöter avtackades: sekreteraren Gunilla Lundström, skattmästaren Lena Wennberg samt Johan Jarlbrink och Lars Ilshammar.
Styrelsen har efter årsmötet följande utseende: Lars-Åke Engblom (ordförande), Elisabeth Sandlund-Gäfvert (vice ordförande), Elin Gardeström (skattmästare), Kristina Lundgren (sekreterare), övriga ledamöter: Mia Bjelkholm, Pär-Arne Jigenius, Birgitta Ney (årsboksredaktör) och Åke Pettersson. Suppleanter: Anders Franck, Eva Jais-Nielsen och Niklas Lindstedt. Revisorer är Lars-Olof Stéen och Robert Jonsson, revisorssuppleanter: Jens Karlsson och Staffan Sundin, medan valberedningen består av Lena Wennberg (sammankallande), Tobias Lindberg och Ami Lönnroth.
Den nya styrelsen hade sitt första sammanträde på Riksarkivet den 3 september, då aktuella frågor rörande pressarkivet diskuterades med Maria Nordström, som idag ansvarar för pressarkivet. Någon särskild pressarkivarie finns dock inte längre.

PRESSHISTORIA PÅ BOKMÄSSAN

Föreningen deltog i år, efter några års uppehåll, åter på Bok-och biblioteksmässan i Göteborg. Montern var placerad bland de litterära sällskapen, vars samorganisation DELS vi numera ingår i. Medlemskapet i DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd) blev klart i våras. 

På mässan sålde vi böcker, delade ut broschyrer (såsom foldern Bidra och hitta  till mediernas historia som medföljer detta medlemsbrev), informerade om föreningens verksamhet och värvade medlemmar. På de litterära sällskapens scen svarade vi också för tre gott besökta föredrag. Birgitta Ney berättade om Vera von Kræmer med underrubriken ”Mitt yrke skulle bli att skriva”, Kristina Lindgren om Else Kleen, ”feminist, journalist och författare” och Lars-Åke Engblom om Ny Tids redaktör A C Lindblad – ”ett offer för första världskriget”, han blev i praktiken avsatt av sin läsekrets för att han höll på Tyskland i kriget.

I samband med föredragen gjorde Åke Pettersson uppföljande intervjuer med Birgitta Ney och Kristina Lundgren. De kan avlyssnas på vår hemsida, www.presshistoria.se, liksom Lars-Åke Engbloms föredrag om A C Lindblad.

FINSK PRESSHISTORIA GRATIS         

Genom Nordicom i Göteborg har utgetts en svenskspråkig sammanfattning av ett stort forskningsprojekt om pressens historia i Finland, Tidningar för alla. Den finländska pressens historia. Bokens författare är professorerna Päiviö Tommila och Raimo Salokangas. Svensk Presshistorisk Förening har ekonomiskt bidragit till utgivningen och medlemmar kan kostnadsfritt förvärva boken (mot portokostnad). Beställ den via rubriken Kontakt på www.presshistoria.se

BESÖK GÄRNA HEMSIDAN !

Vår hemsida, www.presshistoria.se uppdateras fortlöpande och allt oftare. Gör gärna ett besök då och då. Vi försöker berätta om nyutkommen litteratur med mediehistorisk anknytning och om olika arrangemang som vi tror kan vara av intresse. Dessutom allmän information om föreningen.

Under rubriken Övriga publikationer återfinns nu den engelska versionen av Den svenska pressens historia, A History of the Press in Sweden, i sin helhet som en PDF-fil. Författare är Karl Erik Gustafsson och Per Rydén. Här finns också det första kapitlet ur Björn Lindgrens berättelse om Gunnar Ollén och hans första tid som chef för radion i Malmö 1950-1959, ”Den olydige docenten”.

*

Nästa medlemsbrev kommer efter nyår, bland annat med utlysning av 2015 års mediehistoriska stipendier.
NR 2/2014

Nästa år är det 100 år sedan första världskriget utbröt, en händelse som i hög grad påverkade journalistiken och medierna, även i Sverige. Vårt nästa program i presshistoriska föreningen kommer därför att bli ett seminarium om 1914 – svenska medier, journalistiken och kriget.

Det äger rum onsdagen den 27 november kl.15-18.00 i Studio 4 i Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20 med mingel efteråt. Alla föreningens medlemmar är hjärtligt välkomna. Ingen förhandsanmälan behövs. Tag gärna med gäster, det finns gott om plats i studio 4 (som har ingång direkt från Radiohusets entréhall).

Seminariet är uppbyggt kring tio programpunkter på cirka 15 minuter med en kort frågestund efteråt. De tar upp en rad olika aspekter som nedan framgår. Krigshändelserna skildrades inte bara i tidningarna utan även i journalfilmer och i de embryon till radiosändningar som förekom.

*

I sin helhet ser programmet ut så här:
(Ordningsföljden är preliminär)

Kristina Lundgren inleder om tiden kring 1914 i Sverige och utomlands
Nils Funcke: Svensk tryckfrihet under krigsåren
Jarl Torbacke: Nyhetsinfiltration i arbete. Det tyska inflytandet på svensk opinionsbildning under första världskriget
Elisabeth Sandlund:  Krigets rubriker. Form och innehåll under ödesår
Örjan Romefors: Världskrigskommenterande satirteckningar i tidningen Naggen
Lars-Åke Engblom: S-redaktörerna som höll på fel häst
Birgitta Ney: Tre kvinnor som krigskorrespondenter
Johan Hirschfeldt: Hvar 8:e Dag och Vecko-Journalen i konkurrens om läsarna med bilderna från kriget
Åke Pettersson: Om radions absoluta barndom.  Då spelade avlyssning stor roll. Och i USA förbjöds privat radio. Samtidigt fick radion som medium en knuff framåt
Ann-Charlotte Gyllner: Svensk mediedatabas som ögonvittne – journalfilmer från arkiven

Avslutande diskussion

Kl. 18-19.00 Mingel

Sen sist:

- Vid årsmötet den 29 maj på fackförbundet Vision omvaldes styrelsen (se nedan) i sin helhet. Ett 40-tal medlemmar deltog i mötet som avslutades med en diskussion om “Ansvar och god sed i medierna – nya grepp i Sverige och Europa” med Nils Funcke, Jeanette Gustafsdotter, Johan Hirschfeldt, Torbjörn von Krogh och Ola Sigvardsson.

- Den 15 oktober samarrangerade vi ett forskarseminarium med Högskolan i Gävle, “Presshistoriska spår”. Det samlade ett 20-tal deltagare. Birgitta Ney berättade om föreningen och egen forskning, Eva Ekstrand om kvinnopolitiska tidskrifter, Per Vesterlund om Harry Schein i filmarkiven och Mats Hyvönen om lokala mediers meningsproduktion.

- Inventeringen av ett 20-tal tidningsföretags historiska dokument är avslutad. Bilden är splittrad. I samarbete med Riksarkivet/pressarkivet och TU ska vi nu informera tidningsföretagen om lämpliga arkivmottagare på olika nivåer.

Föreningens styrelse 2013:
Lars-Åke Engblom (ordf.), Elisabeth Sandlund (vice ordf), Lena Wennberg (skattmästare), Gunilla Lundström (sekr till 31/10), Kristina Lundgren (sekr. från 1/11),  Mia Bjelkholm, Lars Ilshammar, Johan Jarlbrink, Åke Pettersson. Suppleanter: Johan Hirschfeldt, Birgitta Ney (även årsboksredaktör), Niklas Lindstedt.
Kontaktuppgifter  och adresser: Se föreningens hemsida,

Hemsidan, www.presshistoria.se uppdateras fortlöpande med information om föreningen och aktuella mediehistoriska händelser.

Nästa medlemsbrev kommer i januari 2014 med bl.a. utlysning av 2014 års mediehistoriska stipendier.
 
Välkomna till ett presshistoriskt seminarium om 1914, ett händelserikt år i världen och för journalistiken
Onsdag 27/11 kl. 15-18  i Radiohuset, Stockholm

NR 1/2014

God fortsättning på det nya året ! Här kommer årets första medlemsbrev som vi inleder med att utlysa två stipendier:

Dags att söka 2014 års mediehistoriska stipendier

Svensk Presshistorisk Förening utlyser även i år två mediehistoriska stipendier om vardera 25 000 kronor. Stipendierna avser väl avgränsade projekt och inte avhandlingsarbete eller tryckningsbidrag. Studien kan avse såväl den tryckta pressen som etermedierna och behandla redaktionella, administrativa, tekniska och ekonomiska förhållanden. Ansökan ska innehålla beskrivning av den tänkta studien samt plan och kostnadsberäkning. Ansökan (max 2 A4-sidor, inga bilagor) ska vara föreningen tillhanda senast lördagen den 1 mars 2014 och skickas antingen med post till Svensk Presshistorisk Förening, c/o Engblom, Stjärnstigen 25, 561 35 Huskvarna eller med e-post till
lars-ake.engblom@hlk.hj.se.
Frågor kring stipendierna kan ställas till föreningens ordförande Lars-Åke Engblom, tel. 0708-79 62 79, eller till vice ordförande Elisabeth Sandlund-Gäfvert, tel. 08-619 24 73, e-post elisabeth.sandlund@dagen.se.
Beslut meddelas i slutet av mars.

Stipendium om konsumentjournalistik

Vi vill också berätta att ett stipendium på 20 000 kr (eller två för 10 000) för forskning om konsumentjournalistik i Nordiska muséets arkiv i Stockholm finns att söka (före 15/4). Se vår hemsida, www. presshistoria.se
Nytt på hemsidan:
“Den olydige docenten” – om Gunnar Olléns
kamp mot centraliseringen av radio och TV

På föreningens hemsida – www.presshistoria.se - har vi just lagt ut första kapitlet av en berättelse om Gunnar Ollén och hans första tid som chef för radion i Malmö. Det är radioproducenten Björn Lindgren som skrivit “Den olydige docenten. Om Gunnar Ollén och radio/TV i Malmö 1950-1959″.
Gunnar Ollén fyllde den 22 november i fjol 100 år och hyllades av en stor skara radio- och tv-medarbetare i Malmö. Ollén anställdes på Sveriges Radio redan 1941 av chefen för radioteatern, Hjalmar Gullberg efter att ha disputerat på en avhandling om August Strindbergs författarskap. Han var chef för radio/TV i Malmö 1950-1979 och den som mer än någon annan kämpade för distriktens och regionernas frihet och mot centraliseringen av makten över programproduktionen till Stockholm. Han ordnade så att skåningarna kunde se lokala tv-program redan 1955 genom ett avtal med dansk tv och han drev 1970 fram ett försök med regionala tv-nyheter, Sydnytt, som snart permanentades och fick efterföljare i hela landet.
Björn Lindgren, som skrivit berättelsen som nu kan läsas på vår hemsida, kom till Sveriges Radio i samband med TV2-starten 1969. Gunnar Ollén var hans första kontakt på företaget och efter en TV-utbildning anställdes Björn Lindgren som TV-producent, men flyttade efter några år över till radion.
- Ett tag in i pensionen kom jag på att jag ville skriva något om Gunnar Ollén och hans tid som distriktschef i Malmö, och det blev början på något av det roligaste och mest intressanta jag varit med om, berättar Björn. Första delen av “Den olydige docenten” berättar alltså om radions och televisionens händelserika 50-tal i Skåne med Gunnar Ollén i huvudrollen.
Varje vecka i 2,5 år med början i december 1955 tog Gunnar Ollén sin filmrulle med Sydsvenska Journalen under armen och for över Öresund till Köpenhamn, så att Statsradiofonien, som i dag heter DR, kunde sända ut programmet till svenska danska tv-tittare.

*

Hemsidan, www.presshistoria.se uppdateras fortlöpande med information om föreningen, stipendier och aktuella mediehistoriska händelser. Liksom om nyutgiven mediehistorisk litteratur. Senhöstens bokflod 2013 rymmer bland annat tre böcker om några tongivande medieprofiler i Sverige: Lennart Hyland, Sam Nilsson, Arne Ruth.  Lennart Hyland skildras i en biografi, Sam Nilsson har själv skrivit sina memoarer och Arne Ruth “talar ut” i en intervjubok.

Presshistorisk årsbok 2014 på gång

Årsboken kommer denna vår att markera att vi nu befinner oss i ett så kallat "supervalår" genom ett kapitel av Bengt Johansson och Tomas Odén om en annonskampanj i dagspressen inför ett val på 1920-talet. Vi uppmärksammar också att det är 150 år sedan två nordiska dagstidningar startade - Dagens Nyheter i Sverige och Hufvudstadsbladet i Finland som båda kom med sina första nummer i december 1864. Det kapitlet skrivs av Kristina Lundgren och Henrika Zilliacus Tikkanen.

Årsboken innehåller därtill kapitel som ägnas tidigare journalister: Svante Löfgren skriver om R:et Eklöw, Håkan Sandblad om sin far Henrik Sandblad och Göran Leth och Kent Zetterberg låter oss ta del av pågående forskning om Sten Dehlgren. Slutligen tre kapitel om händelser som mediebevakats för några decennier sedan: Michael Forsman om kanalfrågor i radion på 1980-talet, Madeleine Kleberg om Norrmalmstorgsdramat och Anne Hedén om kvinnorörelsen på 1960/70-talet.

Årsboken kommer i april att skickas ut till alla föreningens medlemmar med post – samtidigt med inbetalningskorten för medlemsavgiften för 2014.

Årsbokens redaktör, Birgitta Ney, har också startat grovplaneringen av 2015 års bok. Hon tar gärna emot idéer och förslag till innehåll:
e-post-adress: birgittaney@gmail.com, tel. 070-594 14 88

Årsmötet i mitten av maj

Föreningens årsmöte kommer att hållas i Stockholm i mitten av maj. Kallelse skickas ut med nästa medlemsbrev som kommer i april i samma försändelse som årsboken och inbetalningskortet för medlemsavgiften.