Mediehistorisk Årsbok

Här förtecknas innehållet i Svensk Mediehistorisk Förenings årsböcker, som publicerats sedan 1984. (Fram till och med 2018 hette publikationen Presshistorisk årsbok.)

Senaste årsboken 2024 finns nu upplagd här nedan.

När nästa årsbok publiceras i maj 2025 lägger vi upp den här. I flera fall kan du ladda ned hela årsboken i PDF-format (gäller 2013–2024). Om du vill beställa ett fysiskt exemplar av någon utgåva, klicka på rutan här nedan! Årsböckerna finns också på flera bibliotek.

Beställ tidigare årsböcker här

Tidigare årsböcker går även att beställa här för 150 kr st plus porto. Meddela vilka årsböcker du vill köpa, så återkommer vi med besked om kostnad.

  2024

  LADDA NED MEDIEHISTORISK ÅRSBOK 2024

  Planhushållning i garderoben. Modejournalistik under andra världskriget
  EMMA SEVERINSSON

  Inte bara Aftonbladet
  BO ANDÉR

  Orbáns megafoner
  ÅKE PETTERSSON

  Från Dagens Nyheters utsände världsnomad
  DAN SJÖGREN

  ”Vet du, jag passar inte till riktig journalist!”
  MALIN WAHLSTEDT

  Journalisternas väckarklockor
  LARS GUNNAR ERLANDSON

  Korset, svärdet och tryckfriheten
  NILS FUNCKE

  Götheborgske Spanaren
  BÖRJE ANDERSSON

  Yttrandefrihet grundval för mänskliga rättigheter
  ULLA CARLSSON

  Piraten och pressen
  ANDERS FRANCK

  Slutpunkten för stormaktsväldet
  LARS LJUNGGREN

  Landssorg vid radioapparaterna. Drottning Victorias död och begravning
  PETER DAHLÉN

  Svensk Mediehistorisk Förening – Årsberättelse för 2023

  Medlemsförteckning

  2023

  LADDA NED MEDIEHISTORISK ÅRSBOK 2023

  När industrin drev presspolitik. Näringslivets stöd till högerpressen på 1940- och 1950-talen
  TOMAS ODÉN & LENNART WEIBULL

  En väg till litterär journalistik
  BIRGITTA NEY

  Hela stadens tidning
  UDO SPONBERG

  World Press Freedom Day 30 år
  ULLA CARLSSON

  Agitatorn som tidningsman
  ELLINOR MELANDER

  Budgetsatir i svensk dagspress
  ORLA WIGSÖ

  Röster. Ett collage
  ANDERS BJÖRNSSON

  Uppdrag universitetsgranskning
  EVA LUNDGREN

  Tidningsstaden Vimmerby. Sex redaktioner för sjutusen själar
  ANDERS WENSTRÖM

  Vem fick lov att höras i den tidiga radion?
  LARS-ÅKE ENGBLOM

  Mediebilden av 60+. Föreställningar om äldre på DN:s förstasidor 1912–2022
  MARIA EDSTRÖM & ULRIKA LAGERLÖF NILSSON

  PS

  Svensk Mediehistorisk Förening – Verksamhetsberättelse för året 2022

  Medlemsförteckning

  2022

  LADDA NED MEDIEHISTORISK ÅRSBOK 2022

  Medietystnaden om Grisbukten. Hur den amerikanska pressen svek sitt uppdrag
  ERIK FICHTELIUS

  Än flyger kulturjournalistiken
  STEFAN EKLUND

  Medierna och medborgarna. Kunskapskrav i ett historiskt perspektiv
  ULLA CARLSSON

  Sveriges första tryckfelsmässa
  PIA SCHMIDT DE GRAAF

  Med Hyland och Jerring jorden runt
  PETER DAHLÉN

  Den motvilligt utvalde
  TORA BYSTRÖM

  Till minne av "Makten"
  BERTHOLOF BRÄNNSTRÖM

  Från guvernant till utrikeschef
  ELLINOR MELANDER

  En glimt av utsidan. Nyhetsförmedling i svenska isoleringsfängelser
  VIKTOR ENGLUND

  "Den svenska tidskriftens fader"
  OLLE LIDBOM

  Svenska medieminnen av Förintelsen. Från judisk sorgemanifestation till partipolitisk symbol
  GUNILLA HULTÉN OCH ARNE JÄRTELIUS

  En jumbojet i ett bildarkiv
  KRISTIAN WEDEL

  Svensk Mediehistorisk Förening – Verksamhetsberättelse för året 2021

  Medlemsförteckning

  2021

  LADDA NED MEDIEHISTORISK ÅRSBOK 2021

  Från fadershuset till fiendelägret
  CHRISTIAN CATOMERIS

  När rösträttsfrågan skapade en samlad högerpress
  TOMAS ODÉN & LENNART WEIBULL

  ”Finlands sak var inte vår”
  ERIC BJÖRKLUND

  En chefredaktör med stil
  THOMAS EK

  Försiktighet, protest eller anpassning? Judarnas öde i svensk press 1933–1945
  ESTER POLLACK

  En presshistorisk rundtur
  LARS DIMMING

  ”Vår mest beresta kvinnliga journalist”
  BIRGITTA NEY

  Pionjärerna i Camden Town
  BERTIL FALK

  Striden om objektiviteten
  ELIN GARDESTRÖM

  Alla grabbars tidning
  JAN THORSSON

  Den brokiga berättelsen om Smålänningens Jul
  EVA ÅSÉN EKSTRAND

  Svensk Mediehistorisk Förening – Verksamhetsberättelse för året 2020

  Medlemsförteckning 2020

  2020

  LADDA NED MEDIEHISTORISK ÅRSBOK 2020

  Tema: Användarombud och användarkommentarer

  Ombud för goda relationer – och ibland även för kritik
  TORBJÖRN VON KROGH

  Bengt Erlandssons uppdrag – ta läsarnas parti mot SvD
  TORBJÖRN VON KROGH

  Förnedrings-tv och reklam när tittarna klagade på TV4
  JANNE ANDERSSON

  Framgångar och besvikelser som läsarombudsman på DN
  LILIAN ÖHRSTRÖM

  Lyssnarkontakt – Sveriges Radios alternativ till andras ombudsmän
  ÅKE PETTERSSON

  Från medskapande med läsarna till måltavlor för manipulation
  ANETTE NOVAK

  Ny teknik identifierar hatiska kommentarer
  GUSTAV HJÄRN

  Anna Margareta von Bragner (gift Momma): Sveriges första kvinnliga tidskriftsförfattare
  ANN ÖHRBERG

  Gränslös mediering: Tidskriften Efteråt? och andekommunikation 1890–1920
  CHRISTINE SANDAL

  "'Skägg' i rätten bestred skymf av nattvarden"
  ANN-KATRIN HATJE

  Hallbladet – fängelsetidningen som ibland tog sig över muren
  FREDRIK STIERNSTEDT & ANNE KAUN

  Svensk Mediehistorisk Förening – Verksamhetsberättelse för året 2019

  Medlemsförteckning 2019

  2019

  LADDA NED MEDIEHISTORISK ÅRSBOK 2019

  Öppenhetens historia och motiv
  TORBJÖRN VON KROGH

  Öppenhet som vapen i nyhetsjakten på 1880-talet
  ERIK EDOFF

  Gåtfullt mord gav uppslag till tusen och en teorier
  GÖSTA WERNLÖF (1913–1963)

  Gösta Wernlöf – brottsreportern som slutade skriva
  TORBJÖRN VON KROGH

  När Aktuellt drabbades av ett kollektivt ”skavsår” 2007–2009
  TOVE HANELL

  Den förste professionelle korrespondenten? Claës Lundin rapporterar från 1860-talets Paris
  LARS WICKMAN

  Förslagen som föregick PON – långt före 1916
  TOBIAS LINDBERG

  Vykort med mediemotiv – exempel från 1901, 1930-tal och 1950-tal
  MADELEINE KLEBERG

  K.P. i PK – Konflikt om ett ordförandeval 1942
  TORA BYSTRÖM

  Orkester Journalen: Världens äldsta jazztidskrift
  GÖRAN JONSSON

  ”Tidningsförhållandena i Skaraborgs län verka närmast kaotiska”
  TOMAS ODÉN

  Karl Erik Gustafsson – en enastående presshistorisk pionjär
  PER RYDÉN

  Svensk Presshistorisk Förening – Verksamhetsberättelse för året 2018

  Medlemsförteckning 2018

  2018

  LADDA NED PRESSHISTORISK ÅRSBOK 2018

  I boulevardernas blad förhandlades gränserna fram
  ERIK EDOFF

  Alma Haag – pionjär som fotograf och föreståndare
  ARIANNA BOMMARCO CATOMERIS

  Svenska Dagbladets understreckare fyller minst 100
  PER RYDÉN

  Carl Lindhagen som mediekritiker – Partipressens partiska rapportering kan leda till "förvildning" av politiken
  TORBJÖRN VON KROGH

  Ett brev betyder så mycket – även för pressetiken
  TOBIAS LINDBERG

  "Pressen är i alla fall verksammaste platsen" – Kvinnotidskrifterna som politisk kraft
  KARIN MILLES

  Skandalisering som politisk metod – Ett förklarande perspektiv på C. S. Dahlin och Fäderneslandet
  MATTIAS HESSÉRUS

  Satirteckningen i svenska dagstidningar marginaliseras
  ORLA VIGSO

  En höjdpunkt i svensk bildjournalistik – Tidningstecknarna Carl A. Jacobsson och Ivar Starkenberg i dagspressen
  ANN-KATRIN HATJE

  Arbetets sista strid – Kan man älska nån på avstånd?
  BO BERNHARDSSON

  Radioaktiva minnen
  MIA GERDIN

  Målet med mediehistorisk forskning
  HENRIK G. BASTIANSEN

  Svensk Presshistorisk Förening – Verksamhetsberättelse för året 2017

  Medlemsförteckning 2017


  Rättelse till den tryckta utgåvan: Birgit Petersson i redaktionsgruppen är docent, inget annat.

  2017

  LADDA NED PRESSHISTORISK ÅRSBOK 2017

  Sveriges Surpuppa nr 1 – om radiokritikern Karin Schultz
  BIRGIT PETERSSON

  Pressen siar om rundradion – storstadstidningarna reagerar på nya mediet på 1920-talet
  MADELEINE KLEBERG

  Vagabond som resenär – Mollie Faustman skriver reseskildringar i DN
  KRISTIN HALLBERG

  Erik Åkerlunds tidskriftsimperium
  KJELL ÅKERLUND

  Hemmets Journal – från industri till modern redaktion
  ANETTE JOHANSSON

  Tidningen Social-Demokraten mellan politik och marknad
  ELIN GARDESTRÖM

  Hjälptes av falskt adelskap? Om Blowitz – The Times korrespondent vid förra sekelskiftet
  SVANTE LÖFGREN

  Cimbrishamns-Bladet, Simrishamns egen tidning
  JAN THORSSON

  Ett värmländskt upplysningsorgan, Om Carlstads Wecko-Tidningar 1774-1789
  DAG NORDMARK

  Svensk Presshistorisk Förening 2016

  Medlemsförteckning

  2016

  LADDA NED PRESSHISTORISK ÅRSBOK 2016

  Världens äldsta grundlag om tryckfriheten fyller 250 år. En svensk-finsk jubilar
  JOHAN HIRSCHFELDT

  Står jämställdhet och yttrandefrihet på samma sida? Därför har Sverige avstått från att lagstifta mot könsdiskriminerande reklam
  MARIA EDSTRÖM OCH EVA-MARIA SVENSSON

  Tre chefredaktörer var två för mycket. Mångfald eller identitet i Dagens Nyheter
  SVANTE NYCANDER

  Så överlevde Östra Småland
  JAN G ANDERSSON

  "Vår grundade mening". Seglivat mediemagasin med många ansikten
  ÅKE PETTERSSON

  Sven Åhman - störst i allt
  SVANTE LÖFGREN

  Om konsten att skriva reportage. Intervjuer med Jörn Donner 1986-87 och 2014
  CARL-GUSTAF LINDÉN

  Pionjärförfattare på mediemarknaden. Selma Lagerlöfs författarskap i film och radio
  ANNA NORDLUND

  Ryska grymheter och svensk judefara. Pogromer i Ryssland och östjudisk invandring i svensk dagspress 1881-1921
  GUNILLA HULTÉN

  Pressregister, digitaliseringen och sökbarhet. Om konsten att upptäcka nya saker
  LARS VÅGE OCH MARIA VON ESSEN

  2015

  LADDA NED PRESSHISTORISK ÅRSBOK 2015

  En säregen radioreporter. Ett yrkesporträtt av Manne Berggren
  PETER DAHLÉN

  Martha Larsson: korre, kåsör och poet
  ARNE JÄRTELIUS

  Tidningen Aurora - "Det var ett konstigt namn"
  JAN THORSSON

  Svensk dagspress om Tysklands ockupation och kränkning av Belgiens neutralitet
  SVEN NORDLUND

  Kampen om kristendomsämnet i skolan. Pressens betydelse för en kyrklig namninsamling 1963
  ANN-KATRIN HATJE

  "Framtiden" - Ett nedlagt kvinnotidningsprojekt
  ELLINOR MELANDER

  Om när myggan Musikens makt slog elefanten Ny musik med 7-½
  HÅKAN SANDBLAD

  Magnefonmysteriet: med trådbandspelare på reportageresa 1951
  JOHAN JARLBRINK

  Barbro Sollbes teckningssamling
  NINA LINDER

  När journalister minns - journalisters berättelser om sitt yrke
  BIRGITTA NEY

  2014

  LADDA NED PRESSHISTORISK ÅRSBOK 2014

  Annonskampanjen som petade liberale partiledaren ur riksdagen
  BENGT JOHANSSON OCH TOMAS ODÉN

  1864 - året då tre nordiska tidningar startade
  KRISTINA LUNDGREN OCH HENRIKA ZILLIACUS-TIKKANEN

  Sten Dehlgren i pressen, politiken och privat. En inblick i pågående forskning
  GÖRAN LETH OCH KENT ZETTERBERG

  Om Henrik Sandblad, den bibelsprängde ateisten som älskade historia och fotboll
  HÅKAN SANDBLAD

  R:et Eklöw. En legendar inom press & idrott
  SVANTE LÖFGREN

  Radio för framtiden eller bildning i förfall? Debatterna kring moderniseringen av tablåer och tilltal i Riksradions P1 1966-1986
  MICHAEL FORSMAN

  Omtvistad nyhetsbevakning - Norrmalmstorgsdramat 1973
  MADELEINE KLEBERG

  Kvinnorörelsen & kvinnofrågan i nyhetsvärderingen - en inventering och två hypoteser
  ANNE HEDÉN

  2013

  LADDA NED PRESSHISTORISK ÅRSBOK 2013

  Per Anders Fogelström, Världspressen, Joker och den danska motståndsrörelsen
  KARL-OLOF ANDERSSON

  Expressens uppfinnare, Carl Adam Nycop och Albert Bonnier jr
  MATS EKDAHL

  Victor Vinde. En mångsidig kosmopolit
  ELLINOR MELANDER

  "En ruskig skandal" - om sensationsjournalistik för hundra år sedan
  VIVEKA ADELSWÄRD

  "Den perversa nådebevisningen" - samtida press om Sven Hedins adelskap
  MAGNUS VON PORAT

  Nordiskt seminarium: Partipressen är död - men den politiska pressen lever

  2012

  Den svenska pressens historias historia
  PER RYDÉN

  Boktryckare Winblad och ett tryckfrihetsmål i Karlstad 1775
  PELLE RÄÄF

  Diverseannonser i Dagens Nyheters historia
  CARL-JOHAN SVENSSON och OSCAR SVENSSON

  Journalisten som ville bli bokhandlare. Startade ententevänlig nyhetsbyrå
  LOUISE BRODIN

  Tidningskvarteret Loen
  LARS LAGERSTEDT

  Idrottsbladet 1910-1967... och lite till
  OVE KARLSSON

  Veckotidning med ambitioner. Idun under Eva Hökerbergs ledning
  MARIANNE RYDH

  Annonsbojkotten mot Segerstedt. Politiskt intressant men ekonomiskt betydelselös
  SVERKER JONSSON och LARS-ÅKE ENGBLOM

  Mellan organisationspress och sensationell nakenhet. Nudist- och naturistpressen i Sverige 1951-1968
  KLARA ARNBERG

  Sveriges Pressarkiv 65 år. Arkiv, bibliotek och samlingar
  ELLINOR MELANDER

  Förfärliga fel fortsätter i dödsannonser. Vems är ansvaret?
  CHARLOTTE REIMERSON

   

   

   

   

  2011

  Calmar-Postens indragning 1799. En presshistorisk incident i nytt ljus
  INGEMAR OSCARSSON

  Frilansare med sting. Om en smädeskrift och dess öden i Hierta-tidens Sverige
  ANDERS BJÖRNSSON

  En stridbar biskop och en blivande tidningskung. Om ett tryckfrihetsmål i Karlstad 1882
  DAG NORDMARK

  Bland tidningsmän och kvinnosakskvinnor. Hilda Sachs 1891-1895
  ELLINOR MELANDER

  Från notiser till sportsida. Om bevakningen av idrott i Karlshamns Allehanda 1848-1950
  LARS-OLOF WELANDER

  ”Att få sitta och kvittra i utlandet passar mig bäst”. Om utrikeskorrespondenten Bror Centerwall
  INGMAR LUNDKVIST

  Goebbels, Bogs, Bonnier och Ljungblad. Pressfejden 194 mellan Sverige och Tyskland
  SIGURD ROTHSTEIN

  Rent, friskt, sunt och hälsosamt. Ett grepp om svenska hälsotidskrifter 1927-1967
  MOTZI EKLÖF

  Harald Wigforss på Handelstidningen
  TORA BYSTRÖM

  ”En ungdomens egen tidning”. Om 1950-talets juniorsatsningar i svenska dagstidningar
  EBBA SUNDIN

  En skrivares väg – tidsspegel och självrannsakan
  STURE STIERNLÖF

  ”Huka er gubbar – här kommer Willy Maria!” Konsumentjournalisten som gick sin egen väg
  MARIA EDSTRÖM

  Charlotte Reimerson och konsumentjournalistikens 1960-tal
  BIRGITTA NEY

  Från Rudolf Wall till Kerstin Vinterhed. Tidningsmakare och journalister i Sveriges Pressarkiv
  ELLINOR MELANDER

  Förfärligt med fel i dödsannonser. 16 års granskning som förskräcker
  CHARLOTTE REIMERSON

  Norsk Presses Historie
  GUDLEIV FORR

  2010

  En tidningssläsares dagbok. Allan Holmströms klipp och läsvanor 1877-1962
  JOHAN JARLBRINK

  Emilie Rathou och Vita Bandet
  ÅSA BENGTSSON

  Anders Österling och Skånes Nyheter
  JENNY WESTERSTRÖM

  Bildning, kulturjournalistik och det nya Sverige. Om Arbetarnas bildningsförbund och den svenska modellen
  JIMMY VULOVIC

  På jakt efter kvinnornas offentliga samtal
  KRISTINA LUNDGREN

  Hur Åbergsson fick sin signatur
  SVANTE LÖFGREN

  Tore G Wärenstam. Kärdapojken som blev tidningschef
  MARGARETA STÅL

  För sjuttio år sedan. Brodjaga i Nordnorge våren 1940
  BIRGIT PETERSSON

  Ivar Starkenberg, tryckfriheten och andra världskriget. En studie av Starkenbergs illustrationer i Social-Demokraten/Morgon-Tidningen 1939-1944
  ANN-KATRIN HATJE

  Presstöd före presstödet. Om näringslivets bidrag till den borgerliga pressen
  THOMAS A ODÉN och LENNART WEIBULL

  Erlander: ”Han är vår bäste tidningsman”
  JAN G ANDERSSON

  En resa till ”den Nyaste Världen”. Reseskribenten Hakon Mielche reser till Australien för Allers Familj-Journal
  EMILIA LJUNGBERG

  Ett medicinskt folkuniversitet tar form. Bernt Bernholms medicinjournalistik i tidningen Expressen 1949-1984
  DAVID FINER

  Från Rudolf Wall till Kerstin Vinterhed. Tidningsmakare och journalister i Sveriges Pressarkiv
  ELLINOR MELANDER

  Stig Fredriksson 20/6 1939-18/11 2008
  KARL-ERIK GUSTAFSSON

  Pressfotot i går, i dag och i morgon. Rapport från bildseminariet 9/10 2009
  KARIN SJÖBERG

  2009

  Annie Åkerhielm – med kulturkonservatism och bitterhet som drivkraft
  BARBRO SOLLBE

  Några glimtar ur Torshälla Tidning
  MARGARETHA LINDÉN

  Gerda Marcus – från ord till handling. Den ”stora tiggerskan” på Svenska Dagbladet
  EVA KAIJSER

  Hjälp dem som frysa och hungra. Hur den offervilliga allmänheten bäst kan hjälpa. En rundvandring till de svårast hemsökta
  GERDA MARCUS

  Svensk illustratör fick audiens hos Lenin
  MATS KARLSSON

  Skicka inga dikter! Om läsarkontakter i veckopressen på 1920-talet
  BIRGITTA NEY

  Breven till Carl Ferdinand Lundin
  NINA LINDER

  ”Hon var en människa med kvalitet”. Journalisten Anna Falkvik
  ELLINOR MELANDER

  Göteborgsjournalisten Siri Wikander-Brunander. T. Segerstedts spökskrivare
  INGMAR LUNDKVIST

  Regeringsorgan under krig
  KAJ BJÖRK

  Rolf Edberg, Knut Petersson och meddelarfriheten
  ÅKE WREDÉN

  Skulle Dagens Nyheter säljas till Tyskland? Polemiken mellan Torsten Kreuger och Tor Bonnier
  HENRIK THUNBERG

  En kvinna med klös i pennan. Marianne Höök i Vecko-Journalen på 1950-talet
  GULLAN SKÖLD

  Robin Hood – filmens ambassadör under 1950-talet
  OLLE GRÖNSTEDT

  Mötet med Sverige. Invandrartidningen 1967-1998
  ELLINOR MELANDER

  Baltic Connections. Arkivguide över handel och Östersjökontakter 1450-1800
  ÖRJAN ROMEFORS

  2008

  Presshistorisk årsbok: Ett 25-årsjubileum
  GÖRAN ELGEMYR

  Fru Hebbes kärleksgärning: Det sociala reportaget föds
  AMI LÖNNROTH

  Hågen för läsning: Tidningsläsningen i landshövdingarnas femårsberättelser 1850–1900
  JOHAN JARLBRINK

  Publicisters och tidningars betydelse för Rundbäckarnas partiorganisation
  KARL-MAGNUS JOHANSSON

  Stockholms Nyheter: En bortglömd succé
  LENA ENGFELDT

  Landsortens tidningsmakare
  PER-OLOF ANDERSSON

  Den agrara modernitetens spegel: Agrarpressen i Estland, Galizien och Sverige 1890–1917
  JOHAN EELLEND, FREDRIK ERIKSSON och PIOTR WAWRZENIUK

  En högst sakkunnig opinion: Användningen av 'enquèter' i svensk dagspress 1900–1920
  JONAS HARVARD

  Internationell solidaritet och handelspolitik – oförenliga?: LO:s bojkott av tyska varor 1933
  SVEN NORDLUND

  Brodjaga: Vandrerska, vagabond, luffare
  BIRGIT PETERSSON

  Håndslag från Sverige till Norge 1942–45
  ANDERS JOHANSSON

  Runer Jonsson i Nybro Tidning: Partilös ensamredaktör som kom att styra sin stad
  LARS-ÅKE ENGBLOM

  Signaturen Amés klippsamling: En nyhet i Sveriges Pressarkiv
  ELLINOR MELANDER

  Innan vätebombsregnet faller: Olof Lagercrantz femtiotal i Dagens Nyheter
  STINA OTTERBERG

  Lite konfetti i vardagens ansikte: Om Obsi – en dambilaga till Obs!
  TOBIAS LINDBERG

  Bara en svensk trend?: Mångfalden av symboler i dödsannonserna
  ANN-SOPHIE NAUMANN

  Råd & Rön: 50 år i konsumenternas tjänst
  SOPHIE ELSÄSSER

  2007

  Glada budskap eller inga: Posttidningarna under skånska kriget
  ANNA MARIA FORSSBERG

  Modernitetens depescher?: Telegrafen och den norrländska pressens tidshorisonter 1850–1870
  JONAS HARVARD

  Boulevardredaktören
  NIKLAS LINDSTEDT

  Kvinnoporträtt: Hilda Sachs och rösträtten i Afton-Tidningen
  ELLINOR MELANDER

  Pressens liv: Funderingar inför tre tidningsmannateckningar
  PER RYDÉN

  Den okände Torgny Segerstedt
  INGMAR LUNDKVIST

  Allan Vougt som tidningsman
  KAJ BJÖRK

  Stockholm som internationellt nyhetscentrum: Om UD:s pressrum på Grand Hôtel 1940–1946
  ERIC JOHANNESSON

  Jag är örnen!: Om journalisten och författaren Elsa af Trolle
  INGER LARSSON

  Journalisten Synnöve Bellander: Arbete och privatliv – i brev och klipp
  NINA LINDER

  Med mat i tankarna
  ERIK WESTERBERG

  Rösten vi minns: Om Lis Asklund i press, radio och TV
  CATHRINE ANDERSSON

  2006

  Aron Jonason: vitsare, fotograf, reporter
  CECILIA GRÖNBERG och JONAS (J) MAGNUSSON

  Else Kleen: rösträttsrörelsens pressdrabant
  KRISTINA LUNDGREN

  Revolution via ombud?: Rysslandssynen i fyra Stockholmstidningar revolutionsvåren 1917
  CARL MARKLUND

  Stockholm som Grönköping: Huvudstaden som ”Mac” och ”Åbergsson” uppfattade den
  GÖRAN LETH

  När böckerna brändes: Bokbålen i Tyskland i maj 1933 – reaktioner i Sverige
  SIGURD ROTHSTEIN

  Ett havererat damtidningsprojekt
  PER SCHWANBOM

  Värst i världen?: Kritiken mot Expressen 1944–1954
  TORBJÖRN VON KROGH

  50 år sedan köpet av ST och AB: LO:s sämsta och bästa tidningsaffär
  JAN G. ANDERSSON

  Varken kultur eller revolution
  HENRIK SJÖGREN

  Lars Furhoff och den liberala pressideologin
  ELIN GARDESTRÖM

  Gunny Widell: Lösnummerdrottningen
  THELMA KIMSJÖ

  Folkets nyhetsbyrå rakt in i vardagsrummet
  MARIE WALLIN

  Svensk Seriehistoria
  ELLINOR MELANDER

  2005

  Wittra fruntimmer i Stockholm och Åbo
  HENRIKA ZILLIACUS-TIKKANEN

  Farlig för moralen?: Mottagandet av Frida Stéenhoffs feministiska idéer i svensk press 1896–1905
  PER ARNBORG

  Från kunglig harmonisering till fosterländsk krackelering: Unionsupplösningen 1905
  ANN-KATRIN HATJE

  Leif Kihlberg som DN-redaktör 1923: docenten blir journalist
  MATS KIHLBERG

  Den svenska lokalpressen och spanska inbördeskriget
  STEFAN DAHLIN

  "Brev till min läkare": Om en serie kåserier av Elin Brandell
  BIRGITTA NEY

  När Aftonbladets läsare utsattes för hot under andra världskriget
  SIGURD GLANS

  J.A. Selander som publicist och hans kamp mot Hitlertyskland
  KENT ZETTERBERG

  Tryckfrihet på god grund
  LARS HILLÅS

  Presspropaganda: Om ett försummat forskningsfält
  PATRIK LUNDELL

  Inte bara Spara och Slösa: Birgitta Lilliehööks arkiv
  ELLINOR MELANDER

  Som chefredaktör för Sweden Now
  HÉLÈNE TÜRK-SIMPSON

  Form och innehållstrender i dagspressen: Dagens Nyheter under 1900-talet
  JOSEFINE STERNVIK

  Radion som sällskap
  YLVA MÅRTENS

  2004

  Med brev och kuranter: Affärsnyheternas spridning i äldre tid
  ERIK LINDBERG

  Svenska nyheter på tyska: Svenska Pommerns presshistoria 1628–1815
  ANDREAS ÖNNERFORS

  Rösträtten och pressen 1910–1920
  MARTINA HOFMANN VON BALTENAU, MONIKA ISRAELSSON och MOA KÄRNSTRAND

  "Handen saknade vante": Fynden på Vitön – en dramatisk kronologi
  LOTTA LOTASS

  Brantings lidelsefulla agitator: Kaj Anderssons journalistik i Morgonbris
  ELIN GARDESTRÖM

  Slaget om Masthugget: Göteborgspressen, nazismen och kommunismen i maj 1934
  JOAKIM LARSSON och EMMA SAHLMAN

  Evelyn Waughs hjälte i Scoop: 89-årig ex-minister och chefredaktör
  SVANTE LÖFGREN

  Vilhelm Moberg: folktribun och grävande reporter
  ANNA-KARIN CARLSTOFT BRAMELL

  Ingo blev bingo för Se: Drama kring ett svenskt upplagerekord
  TOBIAS LINDBERG

  Idaghistoria
  INGRID OLAUSSON

  Folklighet i olika skepnader: 131 års skillnader mellan Dagens Nyheter och Metro
  INGELA WADBRING

  Motorföraren: bortglömd antidrogtidning
  PER-ANDERS THUNQVIST

  Tidningsmakare, murvlar och enstaka pennskaft: Personarkiv i Sveriges Pressarkiv
  ELLINOR MELANDER

  2003

  Historiens lärdomar
  PER RYDÉN

  Mutor, böner och föreställningar: svenska diplomater och propagandister i Hamburg på 1790-talet
  INGEMAR OSCARSSON

  Nykterhet, folkbildning och nationellt medvetande: svenska antidrogorganisationers press i historisk belysning
  KERSTIN RYDBECK

  Från Fredrika Bremer till Barbro Alving: resandets tradition med ett personligt reporterjag
  KRISTINA LUNDGREN

  Klippböckerna berättar: Pia Hård af Segerstads artiklar 1930–2000
  ELLINOR MELANDER

  Kontinuitet och förändring: politiska skämtteckningar i svensk dagspress 1928–1938
  ÖRJAN ROMEFORS

  Skräll i München. (Om NDA:s löpsedel den 30/9 1938)
  JAN G. ANDERSSON

  När Expressen fick en själ
  ERNST KLEIN

  Vem är den där kvinnan …?!: presskritiken i Sverige 1956 av TV-serien I Love Lucy
  PETER DAHLÉN

  Projektet Svenskt seriearkiv – Svensk seriehistoria
  THOMAS STORN och PETER NILSSON

  Presshistorisk årsbok 1984-2003: register över artiklar och författare

  2002

  Den svenska pressen i Grönköpings narrspegel: ”Det väsentligaste i svensk dagsjournalistik i en stor grumlig droppe”
  JAN BORGA

  Sveriges periodiska litteratur, Publicistklubben och Bernhard Lundstedt
  GÖRAN NILZÉN

  Sture M. Waller och vår äldsta upplagestatistik
  PER RYDÉN

  Att sätta pennan framför svärdet: officerarna och det moderna pressgenombrottet
  HANS ABELIUS

  Den bortglömda partipressen: frikyrkliga dagstidningar i Västsverige 1850–1950
  TOMAS ANDERSSON ODÉN

  En kulturaristokrat för bred publik: DN-journalisten Torsten Fogelqvist
  INGMAR LUNDKVIST

  Lili de Faramond: konstnär, journalist och författare
  ELLINOR MELANDER

  ”Det var ikke lett å forklare borgerne i et fremmed land hva Det 3. rike egentlig var.”: tyske Hitler-flyktningers skribentvirksomhet i Danmark, Norge og Sverige 1933–1940
  FRANK MEYER

  Sverige och det nazistiska maktövertagandet: svenska pressopinioner våren 1933
  LARS-FOLKE LANDGRÉN

  Nürnberglagarna och den svenska pressen
  JOHAN SELANDER

  Frontkorrespondenter på parkett: Norrbottenstidningars bevakning av den tyska Lapplandsarmén i Finland 1940–1945
  PETER LEXELIUS

  Eyvind Johnson och tidskriften Håndslag 1942–1945
  LEIF GOUIEDO

  Den pågående bildningsresan (Om Nordfagpriset till MarieLouise Samuelsson)
  ANDERS BJÖRNSSON

  2001

  Prisad vare mediehistorien!
  JARL TORBACKE

  Pressen og ytringsfriheten i Norden: mellom sensur og politisk korrekthet
  HANS FREDRIK DAHL

  Svensk 1700-talsjournalistik på den europeiska arenan: Gjörwell som Sverigerapportör till utlandspressen
  INGEMAR OSCARSSON

  Hilda Sachs som utrikeskorrespondent: Paris 1895–1898 och Rom 1908–1910
  ELLINOR MELANDER

  Skånska journalister och deckarpionjärer
  KLAS LITHNER

  ”Att kultivera den slumrande Orienten”: pressens bild av moderniseringen av mellankrigstidens Persien
  MOHAMMAD FAZLHASHEMI

  Viktigt och oviktigt att trycka när papperet blev en bristvara
  LARS-ÅKE ENGBLOM

  Efterkrigsår i Klarakvarteren: några minnen
  JAN-OTTO MODIG

  När Harry Grönfors ville köpa Aftonbladet av Torsten Kreuger
  KARL ERIK GUSTAFSSON

  Lars Furhoff och jag
  SÖREN LARSSON

  Stockholms-Tidningens fall
  LARS FURHOFF

  Gustaf Ander: tidningskung med hårda nypor och gott hjärta
  ROLF ALSING

  2000

  Tidningsvärlden på tidningsofficinens tid
  PER RYDÉN

  Stockholms Posten och franska revolutionen
  OLOF HÄGERSTRAND

  Antinazisten Torsten Fogelqvist
  INGMAR LUNDKVIST

  Svenska Pressbyrån: opartisk under andra världskriget?
  ÅKE S. JANSON

  Undfallenhetens landskamp: fotbollslandskampen Tyskland-Sverige 1942
  CHRISTER ISAKSSON

  Nycop versus Enander: en skärmytsling inför öppen ridå
  NILS HALLERBY

  Journalfilm i veckotidningsformat: om bildtidningen Se hösten 1939
  TOBIAS LINDBERG

  Läsbarhet och textsamspel: olika presstudier inom nordistiken
  HENRIK RAHM

  Förminskad verklighet: DN och Metro: en jämförande innehållsanalys
  ERIK LJUNG

  Illustrerad Familj-Journal och Bildningsvännen ur läsarperspektiv
  GRETA RENBORG

  Pressarkivets vänförening och Pressarkivet
  LARS RUMAR

   

  1999

  Argsinta änkor och ilskna älgkor: några notiser
  GUNILLA BYRMAN

  Medieprat om politik: ett olösligt dilemma?
  EVA MÅRTENSSON

  Nyhetstelegram från Norrland
  ANN-KATRIN HATJE

  Emilie Rathou och hennes tidning Dalmasen/Svenska Medborgaren
  BRIGITTE MRAL

  Tidevarvet: plattform för ett vapenlöst uppror
  IRENE ANDERSSON

  Verkligheten i veckotidningen
  GULLAN SKÖLD

  Press mot facket: den lokala pressens syn på facklig organisering
  PER-OLOF ANDERSSON

  Om konsten att berätta en nyhet
  INGER LINDSTEDT

  Journalistförbundet skriver jubileumsbok
  AGNETA LINDBLOM HULTHÉN

  Grafiana: en presshistorisk årsbok
  LARS RUMAR

  Johnny Flodman in memoriam
  LARS RUMAR

   

  1998

  ”Att civilisera ett röfvarland”: den svenska pressens syn på svenska officerare i Persien 1911–1915
  MOHAMMAD FAZLHASHEMI

  Radikal kvinnosyn i TV:s hem- och familjeprogram: Ingrid Samuelssons insatser åren runt 1960
  MADELEINE KLEBERG

  Utvecklingslinjer inom finlandssvensk dagspress: värn för ett frisinnat, liberalt arv
  LARS-FOLKE LANDGRÉN

  Eterkrig och den fjärde fronten: radiopropaganda riktad till Sverige under 1940
  CARL STRAND

  Segerstedt och Tingsten: två publicistiska profiler
  STIG HADENIUS

  Lokalpressen och lokalhistorien i Eskilstuna
  BROR-ERIK OHLSSON

  Svensk journalistik: perioder och problem
  GÖRAN LETH

  Anders Jeurling: från Gotlands Allehanda till sekelskiftets tidningskung
  ÖRJAN ROMEFORS

  Tryckfriheten, etiken och pengarna: om TU:s arbetssfär under 100 år
  FOLKE JOHANSSON

  En bransch i förändring
  BARBRO FISCHERSTRÖM

  Sensur og selvsensur i nordisk presse
  LARS RUMAR

   

  1997

  AT – störst i Avesta
  KARL ERIK GUSTAFSSON

  Samefolket – samernas röst i debatten
  LARS THOMASSON

  Från glasplåt till ettor och nollor
  ROLF OLSON

  Pressnämnden 1941–1944: en svensk papperstiger?
  JOHAN FRANZON

  En liten tidning och ett stort krig
  HENRIK ENANDER

  Svensk antisemitisk press: exemplet Nationen 1925–41
  LENA BERGGREN

  ”Vi ville ut och se allt -”: kvinnliga journalister på 30-talet
  KRISTINA LUNDGREN

  Etermediernas historia: efter lång väntan är det nu dags att skriva den
  JARL TORBACKE

  En svensk presshistoria
  SVEN GERENTZ

  Forskning om presshistoria i Estland: dåtid, nutid och framtid
  EPP LAUK

  Tidningspressen som objekt för historisk forskning: ett nordiskt seminarium 1996
  LARS RUMAR

  Han skulle ha blivit präst men han blev journalist
  SÖREN LARSSON

   

  1996

  En ständigt aktuell frihetskämpe: Torgny Segerstedt
  KENT ZETTERBERG

  C.N. Carleson: en bortglömd socialdemokratisk tidningspionjär
  KAJ BJÖRK

  Nycops arkiv: volymer att ösa ur
  GUNILLA LUNDSTRÖM

  UD:s Pressbyrå och pressombud 1919–1926: svårstyrda aktörer i en variationsrik organisation
  ÅKE PERSSON

  Det nya journalistiska språket kring sekelskiftet 1900
  PER LEDIN

  Lewi Pethrus: Sveriges förste radiopirat
  ANDERS OLOW

  Ivar Ramström minns
  (Om invigningen av IBRA Radios sändningar från Tanger)

  Clios kusin från landet: några tankar kring den presshistoriska forskningens centrum och periferi
  PER-OLOF ANDERSSON

  Inventering av dagspressens arkivsituation
  ANN-KATRIN HATJE

   

  1995

  Framgångar i prövningens tid
  SVEN GERENTZ

  Victor Vindes minnen: striden med LO om Stockholms-Tidningen hösten 1964

  Från den franska avkoloniseringen till Vietnam: en utrikeskorrespondents minnesbilder
  SVANTE LÖFGREN

  Ett pennskaft blir piga: Ester Blenda Nordström och det moderna reportaget
  MARGARETA STÅL

  Ewald Stomberg: en tidningsmakare av format
  GUNILLA LUNDSTRÖM

  Herbert Wärnlöf: journalist, tecknare, kåsör
  ELLINOR MELANDER

  Statsmakten knackar på hos redaktionerna: från Informationsstyrelsens rundresor i landet april–oktober 1940: en studie av Edvard Thermaenius’ reserapporter
  KENT ZETTERBERG

  ”Besök i Neutralien”: det tyska pressbesöket i Sverige 1941
  PER SCHIERBECK

   

  1994

  Lubbe Nordström och drömmen om Europa: tankar i de nya kommunikationernas tid
  MARTIN KYLHAMMAR

  I dag franske ministern, i morgon madame Kollontay!: Karl Gerhard och hans första utrikespolitiska revy
  ERIK NORBERG

  Boerna i svensk sekelskiftespress
  JAN-GUNNAR ROSENBLAD och GUNDEL SÖDERHOLM

  Lyssnargruppen: ett bortglömt radioprojekt
  KARIN NORDBERG

  ”Berättelse om hur AB Radiotjänst kom till -”: utdrag ur Gustaf Reuterswärds minnesanteckningar
  Red. av ANN-KATRIN HATJE

  Torsten Kreuger och hans tidningar: ur Anton Ermans minnesanteckningar
  Red. av KENT ZETTERBERG

  Hon trotsade konventionen: signaturen A. – Eva Brag
  MARIA ERBA-ODESCALCHI och LOTTA PILBORG

  Den glömde Waldeck: journalist, kåsör, tecknare och skald
  CLAES COLLENBERG

  Den ännu mer glömda pressen: handikapprörelsens tidningar
  ERIK RANSEMAR

  Presshistorisk årsbok 1984–1993: register över uppsatser och författare

   

  1993

  Övralid i världens mitt: Heidenstam och den nya kommunikationstekniken
  MARTIN KYLHAMMAR

  Skandalen Henning Hamilton: ett fall för 1880-talets press
  TORBJÖRN NILSSON

  Med Växjö som utsiktspunkt: Gunnar Franzén i Smålandsposten 1906–1983
  JARL TORBACKE

  Kronblom i Norrtälje (Om Museum Kasper i Norrtälje)
  OVE MÖLLER

  Presspolitik som säkerhetspolitik: en studie i statsmakternas presspolitik under det andra världskriget
  KENT ZETTERBERG

  Tyska påtryckningar på Radiotjänst 1940
  GÖRAN ELGEMYR

  Från Konsumentbladet till moderna VI
  PEDER ALÉX

  Partipressen: historia och framtid
  STIG HADENIUS och LENNART WEIBULL

  Isaac Grünewald i svensk skämtpress 1908–1925
  LARS ANDERSSON

  Anton Lindberger: pionjär i ekonomisk journalistik
  JAN MAGNUS FAHLSTRÖM

  1992

  Möte med svensk kungamördare (Om mordet på Gustav III i fransk press)
  INGEMAR OSCARSSON

  Nils Hasselskog, Grönköpingsprosan och skämtpressens förnyelse
  MARTIN KYLHAMMAR

  Pressen på pressen (Om Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning och tryckfriheten under andra världskriget)
  ANGELICA ANDERSSON, ANNIKA BENGTSSON, CAMILLA GULLBERT och INGRID LINNARSSON

  PO försvarar tryckfriheten: pressföraktet är orättvist
  OVE MÖLLER

  Det allmänna tänkesättets brännpunkt: om synen på publicitet och publicister i Anmärkarne och Argus 1820–1822
  CECILIA ROSENGREN

  I begynnelsen var farbror Sven: kvinnoröster och kvinnoperspektiv i svensk radio 1925–1990
  KARIN NORDBERG

  ”Ingenmansland i Europas mitt”: Tyskland och tyskarna speglade av den svenska pressen 1945–1949
  HENRIKE GIRMOND

  Kvinnorna och fackförbundspressen
  KRISTINA WALLANDER

  Seminarium om krigsnyheter och Gulfkriget
  KENT ZETTERBERG

   

   

  1991

  Pressfotograferna: historieskrivare
  CARL-ADAM NYCOP

  Ett åttaårigt intermezzo (Om Morgontidningen i Göteborg 1932–1940)
  LARS LAGERSTEDT

  Hjalmar Sandberg och det gamla Svenska Dagbladet
  KARL ERIK GUSTAFSSON

  Aftonbladets kulturarkiv öppnas snart för forskare
  OVE MÖLLER

  Från medborgarnämnd till ämbetsverk: radionämnden granskas
  OLOF RYDBECK

  Pär Lagerkvist som tidningsman
  INGRID SCHÖIER

  Kullabygdens första tidning
  GUNNAR JARRING

  Barntidningens historia
  SONJA SVENSSON

  Den tredje statsmakten: historiskt perspektiv och en journalistisk tradition i Dagens Nyheter
  GÖRAN LETH

  En kritikers värnplikt: Margit Abenius och andra världskriget
  ANNETTE ARNELL

  En tidig tidningsanka (Om ursprunget till en dikt om Napoleon av Esaias Tegnér 1798)
  LARS LUNDBERG

  Nyheten som inte nådde fram (Om den illegala informationsförmedlingen från Köpenhamn till Stockholm 1945)
  GUNNAR BARKE

  Nils Melander: flitig och elegant tidningstecknare
  LARS LAGERSTEDT

  Presshistoriskt forskarsymposium i Riksarkivet den 8–9 november 1990
  KENT ZETTERBERG

  1990

  Den 9 april 1940: en studie i nyhetsförmedling, hotbilder och presskommentarer
  KENT ZETTERBERG

  Illegala pressen väckte danskarna efter 9 april
  OVE MÖLLER

  Tre krigskorrespondenter om Vinterkriget (Om Sven Aurén, Astrid Ljungström och Bernhard Valéry)
  GÖRAN ELGEMYR

  Carl XIV Johan och indragningsmakten
  STIG BOBERG

  Stockholms-Tidningen och bulvanaffärerna (Om den finländske tidningsmannen Axel Lilles svenska tidningsaffärer)
  KERSTIN KÅLL

  Axel Johansson och politiken i UNT
  LENNART HIRSCHFELDT

  Från Tingsten till Jutterström: plock ur Dagens Nyheter 1946–1989
  BENGT NORDELL

  En historisk luftfärd (Om zeppelinaren Bodensee den 9/10 1919 i SvD)
  LARS LAGERSTEDT

  ”Leve det fria Baskien”: ett minne från TV-festivalen i Prag 1973
  LENNART EHRENBORG

  Presens: en radikal tidning i SvD
  CLAES CASSEL

  Amerikaniseringen av Dagens Nyheter
  GÖRAN LETH

  Leo von Malachowski: tecknaren Mala
  KENT ZETTERBERG

  1989

  Revolutionsnyheterna i Stockholms Posten
  OVE MÖLLER

  C.C. Gjörwell och Allmänna Tidningar
  KENT ZETTERBERG

  Tidningsflyget en epok i svensk flygtrafik
  CARL-ADAM NYCOP

  Den svenska pressens historia? Ja, nu måste den skrivas!
  PER RYDÉN

  Bobrikov och pressen
  KERSTIN KÅLL

  Pionjären Hjalmar Bratt skapade första bildtidningen (Om Hvar 8 Dag)
  OVE MÖLLER

  Carl Gustaf Tengwall, pionjär i dagspressen
  GUNILLA LUNDSTRÖM

  Radion och krigsutbrottet 1939
  GÖRAN ELGEMYR

  Ett misslyckat försök till en tidningstrust (Om Skandinaviska Tryckeriaktiebolaget på 1890-talet)
  BIRGIT PETERSSON

  En livskraftig 150-åring (Om Östgöta Correspondenten)
  DAG WALLÉN

  Signaturernas raseri
  LARS LAGERSTEDT

  Presshistoria i praktiken: Svenska Dagbladets tre vändpunkter (Om kurs i SvD-kunskap)
  ELISABETH SANDLUND

  Europeiska radiounionen föddes ur kaos och dramatik (Om det europeiska radiosamarbetet 1947–1950)
  HENRIK HAHR

  Sven Jansson in memoriam
  KENT ZETTERBERG

  1988

  Wallenberg som tidningsmakare
  TORBJÖRN NILSSON

  Från Presskonsortiet till UD:s Pressbyrå
  KENT ZETTERBERG

  Presshistorisk bordsvisa (Om Politiska klubben i Göteborg)
  SVEN ÅHMAN

  Från kaos i etern till europeisk samordning (Om det europeiska radiosamarbetet 1922–1946)
  HENRIK HAHR

  Signaturernas uttåg
  OVE MÖLLER

  När Varbergsposten var i storpolitiskt oväder
  SVANTE KINDBERG

  Hwitsippan: en tidning för 1800-talets barn
  BERTIL HEDDELIN

  Pressen på teatern
  CURT ISAKSSON

  Från kabeltelegraf till mikrofilm
  ANN-KATRIN HATJE

  Unionsstriden og Wienerpressen
  GUNNAR CHRISTIE WASBERG

  Hjalmar Eneroth: en mångsidig konstnär
  KENT ZETTERBERG

  Gunnar Helén i backspegeln: intervjuad av Sigvard Hammar vid Pressarkivets vänners årsmöte 14 maj 1987

  1987

  Mordet som presshistoria (Om mordet på statsminister Olof Palme)
  Red. av OVE MÖLLER

  Bonniers och pressen under 150 år
  STAFFAN SUNDIN

  Vårt behov av definition: reportage – vad är det?
  LARS J. HULTÉN

  Pounsch, Kurre och Skallran, några göteborgska skämttidningar
  PETER SUNDBORG

  När Kurt Samuelsson ”svek” Herbert Tingsten
  JAN MAGNUS FAHLSTRÖM

  En svensk journalistbragd under andra världskriget (Om Uddevalla-journalisten Per Perslows nyhetsförmedling om förhållandena i Norge)
  JARL TORBACKE, ELISABETH SANDLUND och GÖRAN ELGEMYR

  Tidningen som sportarrangör, socialhjälp och folkbildare
  CLAES COLLENBERG

  Ivar Lo-Johansson och reportaget
  MARGARETA WERSÄLL

  Nyhetsbyråerna i Ryssland: en kamp mellan journalistik och statsmakt
  TERHI RANTANEN

   

  1986

  Historiskt perspektiv på sporten i spalterna
  CARL-ADAM NYCOP

  Håll rågången öppen mellan sant och osant
  KNUT PETERSSON

  ”För nordiska lyssnare”: radionyheter på danska, norska och finska i andra världskrigets slutskede
  GÖRAN ELGEMYR

  Styr journalisterna eller dolda makthavare våra massmedier?
  ÅKE OLSSON

  Göteborgsjournalisten som gjorde rubrikrevolution (Om August Åhman)
  SVEN ÅHMAN

  Minareten: ett lokalt boulevardblad i Göteborg
  LARS-ÅKE ENGBLOM

  Gabriel Jönsson i SvD: 588 bidrag, 36 olika signaturer
  LARS LAGERSTEDT

  Ivar Starkenberg: arbetarrörelsens tecknare
  ANN-KATRIN HATJE

  Nyhetsbyråimperialism i arbete: tysk infiltration i svensk landsortspress under första världskriget
  JARL TORBACKE

   

  1985

  Jimmie: en skeppshund
  ALF MARTIN

  Ett tidningsäventyr för 100 år sedan (Om Social-Demokraten och Hjalmar Branting och August Palm som tidningsmän)
  NILS-OLOF FRANZÉN

  Strindbergs fem misslyckade försök som journalist
  KENT ZETTERBERG

  Gråkappan som skulle bli röd: redaktionsdirektören Retzius och hans medarbetare (Om Aftonbladet på 1880-talet)
  KARL-HUGO WIRÉN

  Samtidens kände och nutidens okände tidningstecknare (Om Edvard Forsström)
  ANN-KATRIN HATJE

  Galjonsfigurer eller lik i lasten?: Ivar Andersons förhållande till Fredrik Böök och Gustav Cassel
  ELISABETH SANDLUND

  ”Redaktören var en satans karl –”: om Hjalmar Söderberg och journalistiken
  BURE HOLMBÄCK

   

  1984

  Sveriges Pressarkiv: tidningarnas minne
  ANN-KATRIN HATJE

  Ett tidningshus och dess huvudredaktör (Om Torgny Segerstedt och Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning)
  LARS LAGERSTEDT

  Tidningsläsning och nya medier
  LENNART WEIBULL

  Litteratursociologi: en presentation
  LARS FURULAND

  ”Skall rundradion få parasitera på pressen eller ej?”: relationerna mellan pressen, TT och ljudradion 1922–1970
  GÖRAN ELGEMYR

   

   

  Tidigare årsböcker går även att beställa här för 150 kr st plus porto. Meddela vilka årsböcker du vill köpa, så återkommer vi med besked om kostnad.