Styrelse och kontakt

Ordförande

Elisabeth Sandlund
070-9734912
elisabethsandlund@gmail.com

Vice ordförande (hemsidesred)

Åke Pettersson
ake.petson@gmail.com

Sekreterare

Tomas Odén
tomas.oden@gmail.com

Årsboksredaktör

Anders Franck
anders.franck@outlook.comSkattmästare

Jan Örnéus


Ordinarie ledamöter

Maria Edström
Gunnar Nygren
Emma Severinsson
Ulrika Holgersson


Suppleanter

Ola Sigvardsson
Göran Svensson
Morgan Svedlund

Revisorer

Ulf Eriksson
Sanna Linden

Revisorssuppleanter

Jens Karlsson
Staffan Sundin

Valberedning

Lars-Åke Engblom
Birgitta Ney

Postadress

Svensk Mediehistorisk Förening
c/o Elisabeth Sandlund
Tranebergsvägen 100
167 44 Bromma

Bankgiro

600–7033

Organisationsnummer

802002-7093

Klicka här för att skicka ett meddelande till oss