Styrelse och kontakt

Ordförande

Bo Bernhardsson
bosse.bernhardsson@telia.com
Telefon 070–566 11 96

Vice ordförande (hemsidesred)

Åke Pettersson
ake.petson@gmail.com

Sekreterare

Tomas Odén
tomas.oden@gmail.com

Årsboksredaktör

Anders Franck
anders.franck@outlook.comSkattmästare

Jan Örnéus


Ordinarie ledamöter

Maria Edström
Gunnar Nygren
Emma Severinsson
Ulrika Holgersson


Suppleanter

Ola Sigvardsson
Börje Sjöman
Morgan Svedlund

Revisorer

Ulf Eriksson
Sanna Linden

Revisorssuppleanter

Jens Karlsson
Staffan Sundin

Valberedning

Lars-Åke Engblom
Birgitta Ney

Postadress

Svensk Mediehistorisk Förening
c/o Bo Bernhardsson
Båtbyggargatan 9
120 70 Stockholm
0705661196 

Bankgiro

600–7033

Organisationsnummer

802002-7093

Klicka här för att skicka ett meddelande till oss