Styrelse och kontakt

Ordförande

Elisabeth Sandlund
070-9734912
elisabeth.sandlund@dagen.se

Vice ordförande

Åke Pettersson
ake.pettersson@comhem.se

Sekreterare

Kristina Lundgren
irma.lundgren@gmail.com


Årsboksredaktör

Torbjörn von Krogh
torbjornvonkrogh@gmail.comSkattmästare

AnnaBritt Benjour


Ordinarie ledamöter

Anders Franck
Johan Hirschfeldt
Eva Jais-Nielsen
Fredrik Stiernstedt

Suppleanter

Ola Sigvardsson
Björn Asker
Göran Svensson


Revisorer

Ulf Eriksson
Sanna Linden

Revisorssuppleanter

Jens Karlsson
Staffan Sundin

Valberedning

Lars-Åke Engblom
Birgit Petersson
Birgitta Ney

Postadress

Svensk Mediehistorisk Förening
c/o Elisabeth Sandlund
Tranebergsvägen 100
167 44 Bromma

Bankgiro

600–7033

Organisationsnummer

802002-7093

Klicka här för att skicka ett meddelande till oss