Andra publikationer

Utöver Mediehistorisk Årsbok publicerar föreningen andra verk med press- och mediehistorisk inriktning.

Här är en översikt över några press- och mediehistoriska publikationer som Svensk Mediehistorisk Förening har medverkat till och/eller själva publicerat. Några kan laddas ned direkt här från hemsidan, andra beställas från föreningen.Här finns också en några år gammal översikt över det som finns i museieväg runt om i Sverige. Dock inget nationellt mediemuseum, som man kan hitta i en del andra länder.


Den svenska pressens historia

Den svenska pressens historia utkom i fem band år 2000-2003. Bakom verket låg ett långt förberedelsearbete, där Svensk Mediehistorisk Förening inledningsvis genom sin dåvarande ordförande Sven Gerentz spelade en mycket aktiv roll.

Band I handlar om tiden före 1830. Författare är Claes-Göran Holmberg, Ingemar Oscarsson och Jarl Torbacke. Band II omfattar åren 1830-1897. Författare är Dag Nordmark, Erik Johannesson och Birgit Petersson. Band III behandlar perioden 1897-1945. Författare är Gunilla Lundström, Per Rydén och Elisabeth Sandlund. Band IV handlar om tiden efter 1945. Författare är Lars-Åke Engblom, Sverker Jonsson och Karl Erik Gustafsson. Band V utgörs av person-, sak- och tidningsregister till bokverket i dess helhet.


A History of the Press in SwedenFörfattare är Karl Erik Gustafsson och Per Rydén.

 

LADDA NED A HISTORY OF THE PRESS IN SWEDEN


Tidningar för alla. Den finländska pressens historia

 

Nordicom i Göteborg har utgivit Tidningar för alla. Den finländska pressens historia - en svenskspråkig sammanfattning av ett stort forskningsprojekt om pressens historia i Finland. Bokens författare är professorerna Päiviö Tommila och Raimo Salokangas, två mycket välrenommerade forskare i Finland. Svensk Mediehistorisk Förening har ekonomiskt bidragit till utgivningen.


Den olydige docentenDen olydige docenten är titeln på ett kapitel ur Björn Lindgrens berättelse om Gunnar Ollén och hans första tid som chef för radion i Malmö 1950-1959. Björn Lindgren hade samlat material för en hel bok med två kapitel till. Tyvärr blev boken aldrig färdigställd, men Björn bad oss publicera detta kapitel. Han avled 2023.

LADDA NED DEN OLYDIGE DOCENTEN


Mediemuseer i SverigeI Danmark fanns till för några år sen ett nationellt mediemuseum i Odense. Nu ligger alla samlingar arkiverade i hopp om att staten eller någon sponsor/medieföretag ska gripa in och skjuta till pengar igen. I Sverige har vi inte haft något nationellt press/mediemuseum sedan 1960-talets slut. Däremot en rad olika museer som framför allt visar den tekniska utvecklingen för både tryckta medier och etermedier. De är spridda över hela landet. Svensk Mediehistorisk Förening tillhandahåller här en översikt från december 2015.

LADDA NED MEDIEMUSEER I SVERIGE