Idag domineras den kommersiella radion av de här tre nätverken, varav NRJ och Mix Megapol samarbetar.