Den svenska pressens historia

Den Svenska Pressens Historia utgavs i fem band år 2000-2003. Bakom verket låg ett långt förberedelsearbete, där Svensk Presshistorisk Förening inledningsvis genom sin dåvarande ordförande Sven Gerentz spelade en mycket aktiv roll.

Related Works