Lars Rumar död

Lars Rumar – mångårig styrelsemedlem i dåvarande Presshistorisk förening och i flera år ansvarig för Pressarkivet – har avlidit. Han blev 88 år.

Lars Rumar var förste arkivarie och ansvarig för Pressarkivet vid Riksarkivet i Stockholm 1995 till pensioneringen 2000. Under många år var han alltså aktiv i det som numera heter Mediehistorisk förening. Han var dessutom redaktör för Presshistorisk årsbok.

Han har dessutom skrivit ett stort antal tidskriftsartiklar i historiska och arkivvetenskapliga ämnen. Tidigare fungerade Rumar som arkivarie vid landsarkiven i Härnösand och Vadstena. Och inte minst som landsantikvarie i Östersund.


Lars Rumar intresserade sig mycket för samernas situation igår och idag. Mest känd är nog hans bok från 2014: ”Historien och Härjedalsdomen- en kritisk analys”.

Härjedalsdomen ansåg han vilade på bräcklig historisk grund och på en förlegad historiesyn. Samerna i Härjedalen förlorade genom den sin, som de trodde, lagfästa rätt till vinterbete på enskild mark utanför renbetesfjällen. Kvar blev fem samebyar med en rättegångsskuld på 15 miljoner kronor och vinterbetesmarker som de inte får utnyttja om de inte betalar dryga avgifter till markägarna.

Men Lars Rumar var inte bara en framträdande kulturpersonlighet – inte minst i Jämtlands län: exempelvis genom boken ”Historia kring Kölen” – utan intresserade sig för och skrev om väldigt mycket annat också. Till exempel om Stasis högkvarter Runde Ecke i Leipzig. Idag ett intressant museum.

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *