Några nyheter efter årsmötet

Efter årsmötet i måndags 23 april kan vi här kort informera om att mötet tog styrelsens förslag om att byta namn på föreningen till Svensk Mediehistorisk Förening, om möjligt från årsskiftet. Eftersom detta innebär en stadgeförändring kommer frågan även att behandlas på ett möte i höst. Mer information om detta kommer i första medlemsbrevet i höst. Vi kan även rapportera några förändringar i styrelse mm. Åke Pettersson är ny vice ordförande, och Fredrik Stiernstedt är ny suppleant. Alla namnuppgifter finns nu införda på sidan för styrelseuppgifter som återfinns här intill under ”Om föreningen”.
Vid årsmötet presenterade stipendiaterna Lilian Öhrström sitt projekt i vardande som utgår från hennes tid som Läsarombudsman på DN. Staffan Thulin berättade om sitt projekt som handlar om Piteå-Tidningen, dess överlevnad till våra dagar och grundaren Salomon Salomonsson. Lars Wickman berättade om sin genomförda studie om Pariskorrespondenten Claës Lundin. Den uppsatsen finns att ladda hem här nedan för alla intresserade av ämnet utrikeskorrespondenters historia.
Pariskorre

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *