Stipendieutlysning – två för projektstudie och ett uppsatsstipendium

Här nedan presenteras de två utlysningarna för i år. Den som vill läsa om vilka projekt som tidigare beviljats stipendier klickar på rubriken Stipendier ovan.

Svensk Presshistorisk Förening utlyser två mediehistoriska stipendier à 25 000 kr
Svensk Presshistorisk Förening utlyser två mediehistoriska stipendier om vardera 25 000 kronor. Stipendierna avser väl avgränsade projekt och inte avhandlingsarbete eller tryckningsbidrag. Forskningen kan avse såväl den tryckta pressen som etermedierna och behandla redaktionella, administrativa, tekniska och ekonomiska förhållanden.
Ansökan ska innehålla beskrivning av forskningsuppgiften samt plan och kostnadsberäkning för studierna. Ansökan (max 2 A4-sidor, inga bilagor) ska vara föreningen tillhanda senast onsdag den 1 mars 2017 och skickas till sekreteraren för Svensk Presshistorisk Förening, c/o Kristina Lundgren, med e-postadress: irma.lundgren@gmail.com Glöm inte att ange tydliga kontaktuppgifter, dvs. även postadress och telefon!
Förfrågningar kan ställas till föreningens ordförande Elisabeth Sandlund-Gäfvert,
tel. 08-619 24 73, e-post elisabeth.sandlund@dagen.se eller vice ordförande Birgitta Ney,
tel. 070-594 14 88, e-post: birgittaney@gmail.com
Beslut meddelas i slutet av mars.

Svensk Presshistorisk Förening utlyser ett mediehistoriskt uppsatsstipendium
Vi ber därför alla er som undervisar på C- och D-nivå att sprida informationen vidare!
Svensk Presshistorisk Förening utlyser ett mediehistoriskt stipendium för kandidat- och magisteruppsatser på 10 000 kronor. Uppsatserna ska vara framlagda och godkända under läsåret 2016, vilket inkluderar hela höstterminen fram till vårterminens start 2017.
Stipendierna avser historiska uppsatser om medier, såväl tryckta medier som etermedier och kan behandla journalistik, bildjournalistik, redaktionella, tekniska och ekonomiska förhållanden. Uppsatsen ska ha medier som studieobjekt (ej enbart använda medier som källa för annat ämne) och kan vara skrivna inom olika högskole- och universitetsämnen.
Ansökan med personuppgifter, intyg undertecknat av handledaren att uppsatsen är godkänd samt uppsats, ska vara föreningen tillhanda senast onsdag den 1 mars 2017. Ansökan skickas till Elin Gardeström med e-postadress: elin.gardestrom@sh.se
Glöm inte att ange tydliga kontaktuppgifter, dvs. även postadress och telefon!
Uppsatserna kommer att bedömas av en jury. Eventuella frågor besvaras av elin.gardestrom@sh.se
Beslut meddelas i slutet av maj.

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *