Årsmöte den 26 maj via Zoom

Kallelse till årsmöte i Svensk Mediehistorisk Förening onsdagen den 26 maj 2021 kl 18.00

Mötet kommer att bli digitalt. Du deltar via denna zoom-länk:

https://us02web.zoom.us/j/89205540444?pwd=aEVyR1kvVHZLbVZsbUZINVREWVBDUT09

På programmet

Årsmötesförhandlingar:

1.Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för mötet.
2. Mötets behöriga utlysande.
3. Styrelsens verksamhetsberättelse. Finns att läsa på www.mediehistoria.se
4. Fastställande av balansräkning och resultaträkning.
5. Revisorernas berättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Fastställande av årsavgift.
8. Val av ordförande och vice ordförande.
9. Val av ytterligare sju styrelseledamöter och tre suppleanter. Så långt möjligt skall dessa representera föreningens fyra medlemskategorier (§ 3).
10. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant.
11. Val av valberedning.
12. Övriga frågor

Tomas Odén Foto: Johan Wingborg

Tomas Odén
Foto: Johan Wingborg

Föredrag:

När förstakammarhögern bet i det sura äpplet – och de moderata skapade en samlad högerpress
Tomas Odén talar utifrån en av artiklarna i årets Mediehistoriska årsbok

 Stipendieutdelning:
Forskningsstipendierna och uppsatsstipendiet delas ut. Stipendiaterna medverkar med korta presentationer av sina respektive projekt.

Hör alltså våra stipendiater Erik Fichtelius och Michael Bergling/Fredrik Nejman om sina ”stipendieprojekt”. Och Robin Andersson/Simon Appelqvist om vad som ligger bakom årets uppsatspris.

Eftersits:
Får var och en ordna själv detta förhoppningsvis sista pandemiår.

Mer information om bland annat årsmötet kommer inom kort i medlemsbrevet tillsammans med årsboken, som ska skickas ut kring den 7-8 maj.

Du får dessutom en påminnelse ett par dagar före den 26 maj när också verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse bifogas som pdf.

Vi hoppas på god uppslutning på årsmötet!

Styrelsen

 

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *