Dags söka uppsatsstipendiet!

Svensk Mediehistorisk Förening
utlyser ett mediehistoriskt uppsatsstipendium

Svensk Mediehistorisk Förening utlyser ett mediehistoriskt stipendium på 10 000 kronor för kandidat-, magister- och masteruppsatser. Uppsatsen ska vara framlagd och godkänd under 2019, dvs. fram till vårterminens start 2020.

Stipendiet avser en historiskt inriktad studie av medier, såväl tryckta medier som etermedier och digitala medier, och kan ägnas journalistik och/eller redaktionella, tekniska och ekonomiska förhållanden. Uppsatsen ska ha medier som studieobjekt och kan vara skriven inom olika högskole- och universitetsämnen.

Ansökan med personuppgifter (glöm inte postadress och telefon), intyg undertecknat av handledaren om att uppsatsen är godkänd, samt uppsats ska vara föreningen tillhanda senast söndag den 1 mars 2020. Ansökan sänds till föreningen c/o Fredrik Stiernstedt med e-postadress: fredrik.stiernstedt@sh.se

Uppsatserna kommer att bedömas av en arbetsgrupp i föreningens styrelse. Beslut meddelas inför föreningens årsmöte i maj 2020. Eventuella frågor besvaras av fredrik.stiernstedt@sh.se

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *