Den tidiga svenska televisionen

Petra Werner, filosofie doktor och konstnär m m, presenterar i bild och ljud utgångspunkter, idéer, program och aktörer i den tidiga svenska televisionen. Mycket av detta mångsidiga programutbud är helt okänt även för specialister och har aldrig visats i modern tid. Petra Werners avhandling Ett medialt museum Lärandets estetik i svensk television 1956-1969 kommer att finnas till påseende och försäljning.

Tisdag 22 november kl 14.00 i Palmesalen, ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm

Entré 100 kr, 80 kr för PRO-medlemmar.

Arrangör ABF i Stockholm

Ett program i samarbete med Folkkulturcentrum

Anmäl dig Här!

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *