Sök stipendierna! Tipsa andra!

Svensk Mediehistorisk Förening utlyser två mediehistoriska stipendier om vardera 25 000 kronor.

Stipendierna avser väl avgränsade projekt och inte avhandlingsarbete eller tryckningsbidrag. Forskningen kan avse såväl den tryckta pressen som etermedier och digitala medier, och behandla redaktionella, administrativa, tekniska och ekonomiska förhållanden.

Ansökan ska innehålla beskrivning av forskningsuppgiften samt plan och kostnadsberäkning för studierna. Ansökan (max 2 A4-sidor, inga bilagor) ska vara föreningen tillhanda senast söndagen den 28 februari 2021 och skickas till ordföranden för föreningen, e-postadress elisabeth.sandlund@dagen.se.

Glöm inte att ange tydliga kontaktuppgifter, även postadress och telefon!

Förfrågningar kan ställas till föreningens ordförande Elisabeth Sandlund, tel 0709-73 49 12, e-post elisabeth.sandlund@dagen.se eller till vice ordföranden Åke Pettersson, tel 0705-20 55 33, e-post ake.petson@gmail.com

Brännström, Catomeris och Vesterlund fick 2020-års stipendier


Föreningen utlyser också ett mediehistoriskt uppsatsstipendium

på 10 000 kronor för kandidat-, magister- och masteruppsatser. Uppsatsen ska vara framlagd och godkänd under 2020, dvs. fram till vårterminens start 2021.

Stipendiet avser en historiskt inriktad studie av medier, såväl tryckta medier som etermedier och digitala medier, och kan ägnas journalistik och/eller redaktionella, tekniska och ekonomiska förhållanden. Uppsatsen ska ha medier som studieobjekt och kan vara skriven inom olika högskole- och universitetsämnen.

Ansökan med personuppgifter (glöm inte postadress och telefon), intyg undertecknat av handledaren om att uppsatsen är godkänd, samt uppsats ska vara föreningen tillhanda senast måndag den 1 mars 2021. Ansökan sänds till föreningen c/o Fredrik Stiernstedt med e-postadress: fredrik.stiernstedt@sh.se

Uppsatserna kommer att bedömas av en arbetsgrupp i föreningens styrelse. Beslut meddelas inför föreningens årsmöte i maj 2021. Eventuella frågor besvaras av fredrik.stiernstedt@sh.se

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *