Efter 50 år: PO:s sista turné

PO Ola Sigvardsson i Rådhuskällaren i Malmö
Efter 50 år:
PO UTE PÅ SIN SISTA TURNÉ

Politiker – bland andra Ingvar Carlsson – var starkt missnöjda med pressens etik och hotade med statligt ingripande. Pressen på pressen fick den att 1969 inrätta PO, Allmänhetens Pressombudsman vid sidan av Pressens Opinionsnämnd, som funnits sedan 1916.

Om PO:s 50 år, som snart ersätts av MO – Allmänhetens Medieombudsman – berättade nuvarande PO, Ola Sigvardsson och journalisten, medieforskaren Torbjörn von Krogh vid ett välbesökt möte i Malmö. Ett samarrangemang mellan Skånes Journalistseniorer och Svensk Mediehistorisk förening.

Dagen före hade de besökt Göteborg i samma ärende. Och den 26 november är det Stockholms tur (tidningen Dagens redaktion, Kungholms torg 5 klockan 18). Dessa gånger enbart i Mediehistorisk förenings regi.

-Antalet anmälningar till PO har ökat ordentligt under de 50 åren, men fällningarna har gradvis minskat, berättade Ola Sigvardsson. Och det är mest män som anmäler. 2007 kom kring två tredjedelar av anmälningarna från män och 2018 var siffran uppe i tre fjärdedelar av de drygt 600 anmälningarna.

MAKTHAVARNA ANMÄLER MER
-Intressant är också att allt fler makthavare står bakom anmälningarna, sa PO. Han ser detta som ett sundhetstecken, ett bevis på att journalisterna blivit kunnigare genom åren, mer professionella och satsar mer på lokal granskning.

Ola Sigvardsson, som med stor säkerhet blir MO efter årsskiftet, pratade också om innehållet, etiken i praktiken. Han gav sin syn på ordet ”allmänintresse”, som finns med i de publicistiska reglerna, och som enligt PO ska tolkas som ”viktigt för alla”. Som utgivare bör man skilja på ”viktigt” och ”kul att veta” när man funderar på en publicering. Underförstått – ”kul att veta” är knappast en självklar grund för publicering om den riskerar att skada en person.

VEM ÄR OFFENTLIG PERSON?
”Offentlig person”, det omdiskuterade begreppet har börjat vidgas, inte minst av kvällstidningarna, men bör delas in i två grupper enligt Sigvardsson: den första består av de som bygger, eller för den delen river samhället. Alltså politiker, företagsledare med flera men även terrorister och grovt kriminella Den andra består av de som ”agerar” – som till exempel artister, författare eller fotbollsspelare. Dessa ska inte ”hängas ut”, de har rätt till skydd för sitt privatliv.

-Man bör skilja på samhällsbärare och underhållare, ansåg alltså PO, som sedan visade sig vara en god sångare. Detta i samband med att han tog upp hur så kallade näthatare kan hanteras.

FRIAD FÖR UTHÄNGD NATHATARE
Expressen hängde ut ett antal näthatare, det vill säga namngav flera personer som med tusentals inlägg på Avpixlat ägnar sig åt anonymt hat på nätet. En tidigare lärare från Chalmers hade dessutom radikalt ändrat texten till Anna Lena Löfgrens kända låt ”Lyckliga gatan” till något ännu mycket olyckligare, ett totalt skövlat samhälle fullt av flyktingar. Den anonyme näthataren anmälde artikeln till PO som friade precis som sedan PON, opinionsnämnden.

Detta blev sedan det mest kanske genomtröskade fallet i Sverige, eftersom näthataren inte gav sig. Men – JK la ned och så även tingsrätten, dit den näthatande läraren slutligen vänt sig. Under hasttaggen ”Jag är Jim” fick han snabbt in en halv miljon kronor från likasinnande, så även om han förlorade förtalsrättegången slapp han betala kostnaderna själv.

INITIATIVRÄTTEN MINDRE VIKTIG
PO har ju så kallad initiativrätt, kan själv ta upp flagranta fall. Det är dock något som Ola Sigvardsson inte direkt utnyttjat.

-Jag tycker det är viktigare att finnas mellan pressen och allmänheten, ta upp fall från de som anser sig illa behandlade. Deras syn på saken är viktigast. Därför har jag inte brukat driva egna fall, slutade Ola Sigvardsson. Som alltså som trolig MO kommer att ta hand om anmälningar också från tittare, lyssnare och de som reagerar på publiceringar på nätet av de som anslutit sig till det frivilliga etiska systemet. Granskningsnämnden tar däremot även i framtiden upp frågor om saklighet och partiskhet när det gäller public service-medierna.

Torbjörn von Krogh om PO:s 50 år

AVSTYRDE HOTANDE LAGSTIFTNING
Torbjörn von Krogh har skrivit en jubileumsskrift där han går igenom PO:s 50 år
(finns på nätet och kan beställas från po.se). Och von Krogh berättade att det var Gustaf von Platen på Svenska Dagbladet som hade en central roll i skapandet av PO för 50 år sedan. Detta som ordförande i Publicistklubben och därmed även i Pressens Samarbetsnämnd där folk från SJF, TU och PK sitter.

-PO infördes för att avstyra en hotande lagstiftning. Sättet var att stärka självsaneringen, men det fanns olika åsikter om hur detta skulle gå till. Att det skulle bli böter efter upplagans storlek gillade klart inte Expressen som tillsammans med Aftonbladet nådde upp mot en miljon i upplaga, sa Torbjörn von Krogh.

INGEN GALOPPERANDE SHERIFF
-Någon såg en sheriff som galopperade landet runt och läste 50 tidningar varje dag, men riktigt så blev det inte, berättade Torbjörn von Krogh.

Istället fick förste PO, juristen och domaren Lennart Groll, en mer sorterande funktion. Fast Groll tog också på eget initiativ till exempel upp att Expressen publicerade nakenbilder på resemagnaten Simon Spies när han låg med ett antal kvinnor som festade på en restaurang. PO anmälde det till PON trots att Spies inte hade uttryckt kritik mot publiceringen. Groll ifrågasatte om samlagsbilder med kända personer var förenliga med god pressetik. PON avvisade anmälan eftersom Spies inte klagat, inte hade lämnat sitt medgivande och anmälan inte handlade om att skydda enskild mot kränkande publicitet.

CARS GANSKA HÅRD PO
Groll följdes av en annan jurist, Thorsten Cars, som inte blev särskilt populär hos kvällstidningarna. Expressens chefredaktör Bo Strömstedt vägrade vara med när Cars avtackades tio år senare. GT:s chefredaktör Pär-Arne Jigenius skrädde inte orden när PON fällde hans tidning som namngivit 54 läkare och andra som varnats inom sjukvården, medan Expressen friades för namn och bild på 44 prickade jurister, kan man läsa i jubileumsskriften.

Ett antal år senare var just Jigenius ny PO. Den förste publicisten som PO efter juristen
Hans-Gunnar Axberger, som slutade sedan han själv på ett märkligt sätt fällts av PON – något som inte minst en senare PO – en annan publicist från Aftonbladet, Yrsa Stenius, till stor del låg bakom, detta som ledamot i PON. Något hon senare ångrat och beklagat: ”Min uppfattning var pedantisk i överkant”, har hon skrivit i sina memoarer.

Mycket mer om dessa förvecklingar alltså i Torbjörn von Kroghs intressanta och riktigt spännande jubileumsskrift PO 50 år.

Åke Pettersson

Vid mötet i universitetets aula i Göteborg deltog också tidigare PO Pär-Arne Jigenius och moderator där var Ulla Berglindh (Foto:Anders Franck)

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *