Hallbladet i Dagens Arena

 

För ett par veckor sedan lade tidskriften Dagens Arena ut ett kapitel ur senaste utgåvan av Mediehistorisk årsbok. Närmare bestämt det om Hallbladet. Detta naturligtvis efter benäget tillstånd av årsbokens redaktör och författarna. Här kan du läsa ingressen till artikeln och sedan klicka på länken här nedan, så har du hela kapitlet via Dagens Arena:

Fängelsetidningarna var länge en viktig del av livet på svenska anstalter, och lästes av många fler än de intagna. Fredrik Stiernstedt och Anne Kaun har granskat den mest betydelsefulla: Hallbladet, som till och med Olof Palme läste.

Hallbladet var ett av Sveriges många så kallade kåkblad, eller fängelsetidningar, som under 1900-talets senare hälft var en viktig del av vardagslivet på svenska anstalter. [1] Citatet som följer kommer från ledaren i aprilnumret 1947, då Hallbladet firade femårsjubileum:

Alla äro nog eniga om att vår tidning haft en utomordentlig uppgift att fylla. Enligt vad jag hört kommer man nu ganska villigt med bidragen. Tacksamheten är stor gentemot den som för det mesta burit bördan och dragit lasset och hållit samman det hela. Det har inte alltid varit medvind. Ibland har bidragen fått dragas fram med tång, och det har inte heller varit lätt att få erforderligt papper eller pengar till papper.

Och här länken!

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *