Norsk Mediehistorisk Tidskrift om mediernas hjärta

Så är årets första nummer av Norsk Mediehistorisk Tidskrift ute. Motsvarigheten till vår Mediehistorisk årsbok. Fast den kommer oftast med två utgåvor med lite tunnare innehåll.

Den här upplagan handlar mycket om mediernas hjärta, desken där alla beslut tas, där (åtminstone förr i tiden) all redigering och rubriker kommer till. Man skulle också kunna kalla det medieforskningens blinda eller halvblinda fläckar. Och detta gäller även mediehistoriens.

Mycket av medieforskningen består av innehållsanalys, studier av ägandet, mediernas etik och marknad samt de tekniska förändringarna. Och när det handlar om aktörerna på arenan är det oftast journalistikens kärntrupper det fokuseras på. Allt arbete som läggs ned i redigerings- och presentationsledet av anställda som varken skriver och tar bilderna har vi långt mindre kunskap om. Men det är där som vinklingar, rubriker och ingresser kommer till, annan redigering och kapandet av texter, för att inte tala om val av bilder och bidrag som bildar innehållsmixen – det som skapar mediernas ansikte utåt.

Klicka här och läs hela Norsk Mediehistorisk Tidskrift!

Här allt om innehållet i Mediehistorisk Tidsskrift nr. 1 2021 (nr. 35):

Enkeltbidrag, og spesielt de fagfellevurderte artiklene blir også publisert som individuelle artikler (de er aktive under her):

Leder: Avisens hjerte
Birgitte Kjos Fonn

Avisens hjerte: «Desken var avisens hjerte som aldri lukket et øye»
Per Bonde Hansen og Gudrun Rudningen

På nett med historien: Å tallfeste Dagbladets journalistikk
Veronica Årseth Ljosheim

Brikker til en ny filologi
Henrik G. Bastiansen

Et løfta blikk. Karina Jensen og norsk fotojournalistikk i årene 1980–1999
Håkon Benjaminsen

Forum

Fra Edward R. Murrow til Jahn Otto Johansen:
Kan vi bruke fortidens journalister som forbilder idag?
Henrik G. Bastiansen

Bokessay: Gjennom ordet. To bemerkelsesverdige bokverk om ordets makt og avmakt
Birgitte Kjos Fonn

Bok: Religion i kommunikasjonssamfunnet
Gudleiv Forr

Debatt: Norske forskeres varsling av klimaendringer før IPCC
Trond Iversen, Anton Eliassen og Øystein Hov

Medieminner: Museumsavisa Fjeld-Ljom i bly
Einar Galaaen

Medieminner: Den gang vi hadde partipresse i Norge
Arve Løberg

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *