Intressant om Riksarkivet, text-tv och bildetisk praktik

Morgan Svedlund berättade om Riksarkivet.

Svensk Mediehistorisk Förenings årsmöte innebar som väntat inga stora förändringar. Däremot en gedigen genomgång av Riksarkivet i Stockholm och dess ”filialer” runt om i landet. Och inte minst två intressanta redogörelser för hur årets två stipendiater lagt upp sina projekt om text-tv och bildetisk praktik.

Kring 75 hyllmil arkiv och 72 miljoner bilder finns i Riksarkivet i Marieberg strax nedanför DN-skrapan, berättade Morgan Svedlund, från Riksarkivet. Svedlund har varit medlem i Mediehistorisk förenings styrelse flera år, men har nu valt att avgå. (Han ersätts av Örjan Romefors, också från Riksarkivet.)

STORT ARKIV ÄVEN I ARNINGE
De 75 hyllmilen handlar om allt från medeltida diplom, ämnessamlingar, mycket från statliga arkiv, från statsdepartementen och enskilda person- och gårdsarkiv. Och det som kanske intresserar föreningens medlemmar mest – det stora Pressarkivet. I Arninge, Täby, finns dessutom ytterligare mängder av arkiv, precis som i många andra delar av Sverige i det som förr kallades Landsarkiven.

-Pressarkivet innehåller kring 2 500 hyllmeter, fortsatte Morgon Svedlund. Det mesta kommer från de stora dagstidningarna i Stockholm typ Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Men även från insomnade tidningar som Nya Dagligt Allehanda, Svenska Morgonbladet och från Pressens opinionsnämnd, Publicistklubben, Tidningsutgivarna och TT.

KÄNDA JOURNALISTER

Här finns också personarkiv från kända journalister och andra publicistiskt verksamma, klippsamlingar och fotosamlingar och annat. Och inte minst ett bibliotek, där man numera hittar ett signaturregister som vi berättat om nyligen HÄR! 

Carl Johan Svensson
Foto: Göran Martelius

Sen berättade årets två stipendiater om hur de lagt upp sina projekt. Carl Johan Svensson (tillsammans med Joel Berglund) ska skriva en bok om SVT:s text-tv. Text-tv som SVT varit en av förebilderna för i många länder, även om Storbritannien var först ut 1973.

PEAKADE PÅ 90-TALET

-Som mest hade SVT:s text-tv 3 miljoner användare under 90-talets peak. Men det har inte skrivits eller forskat så mycket kring detta fenomen, sa Carl Johan Svensson från Jönköpings högskola.

Dock hade han hittat kring 300 000 artiklar om text-tv, fast merparten handlar om tablåer, så här går det att sålla bort det mesta ganska enkelt. Nyheter, sport, väder och tidigare ekonomi är annars de huvudsakliga ämnena.

-Redan i starten sågs text-tv som ett rejält hot med dagspressen, precis som tidningarna (TU) tycker idag om SVT:s andra texter, sa Carl Johan Svensson,

Rebecka Bengtsson Lundin
Foto:Göran Martelius

TANKAR FÖRE OCH EFTER BILDEN
Och Rebecka Bengtsson Lundin – medieforskare, nu i Umeå, berättade sen om hur hon ska använda stipendiet på 40 000 kronor: till att undersöka processerna bakom en bild, hur fotografer och bildredaktörer tänker före och efter att en bild tagits. Och etiken i sammanhanget. Något som det inte pratats så mycket om. Speciellt inte om resonemangen före.

Det blir innehållsstudier, genomgång av Pressens Opinionsnämnds beslut ända från starten 1916 till 2016 – kanske intervjuer med medieombudsmannen och granskningsnämnden. Och naturligtvis med fotografer, bildredaktörer och journalister.

NY SEKRETERARE
Själva årsmötet gav inga stora förändringar. Morgon Svedlund ersätts som nämnts av Örjan Romefors i styrelsen. Vid det konstituerande mötet sedan blev Gunnar Nygren vald till sekreterare i stället för Tomas Odén, som hellre fortsätter enbart som ledamot i styrelsen. I övrigt fungerar styrelsen och ser ut som tidigare.

Åke Pettersson

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *