Planer för våren

Vårt första medlemsbrev för året har nu anlänt till våra medlemmar. Här bara en kort information om planerade aktiviteter för våren:
Journalister i litteraturen, möte i Lund
Vi anordnar ett evenemang i Lund troligen i mars månad i samarbete med Lunds universitet. Medverkande: Claes-Göran Holmberg, litteraturvetare, och Arne König, journalist som i årtionden samlat deckare och romaner med anknytning till journalistik. Närmare information kommer inom kort på webben och som utskick per epost till medlemmar.

Årsmöte 23 april i Radiohuset, Stockholm
2018 års årsmöte hålls måndag den 23 april i Radiohuset, Stockholm. Årsmötet börjar kl 16.00 och vi bjuder på kaffe och enkel smörgås en halvtimme tidigare. Mer information om årsmötet och årets stipendiater kommer i nästa medlemsbrev.

Seminarium 23 maj på Historiska museet, Stockholm
Välkommen att träffa några av skribenterna i Presshistorisk årsbok 2018 för ett samtal om pressen för 100 år sedan – med trådar fram till våra dagar. Närmare detaljer om det mötet kommer i nästa medlemsbrev och på webben.

Medlemsavgift för 2018
Medlemsavgiften för 2018 är oförändrat 150 kronor för privatpersoner. Betala den till bankgiro 600-7033 helst före 15 mars. Glöm inte att ange ditt namn och, om de har ändrats sedan i fjol, dina kontaktuppgifter. En välmatad årsbok kommer på posten till alla våra medlemmar!

Related Posts

Sorry, the comment form is closed at this time.