Postor­der­ka­ta­lo­ger som tids­spe­gel

Det tidiga 1900-talets postorderkataloger knöt samman lokalsamhällen med den framväxande moderna världen. Samtidigt speglar de sin tids vardagsliv och de föreställningar som präglade samhället.
Charlotte Nilsson berättar om konsumtionssamhällets framväxt med utgångspunkt i sin avhandling En förbindelse med en större värld: postorder i Sverige under tidigt 1900-tal (2020).

Charlotte Nilsson är fil.dr i mediehistoria, verksam vid Lunds universitet.

Tid: 1 december 17.30 (dörrarna öppnas 17.10)
Plats: KB:s hörsal, Humlegårdsgatan 26, Stockholm. Det kommer även gå att följa samtalet digitalt via den här sidan hos KB, , Kungliga Biblioteket

Entré: Fri entré. Ingen föranmälan. Välkomna!

Föreläsningen går att se i efterhand till och med den 5 december.

Related Posts

Leave a Comment!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *